Sanace balkonové desky
Galerie(10)

Sanace balkonové desky

Partneři sekce:

Častými defekty balkonové desky jsou poruchy způsobené degradací betonu, zkorodováním zábradlí nebo obnažené výztuže balkonové desky. Takto porušené konstrukce je nutno sanovat.

Odlupující se a nesoudržné části povrchu balkonové desky je třeba odstranit pomocí sekáče nebo sbíjecího kladiva až na zdravý beton. Výztuž se očistí od rzi pískováním, drátěným kartáčem nebo rotačním drátěným kotoučem – měla by mít kovově lesklý vzhled. Následně se celý podklad očistí vysokotlakým proudem vody, aby se z povrchu odstranil prach a jiné nečistoty, čímž se dosáhne dobré přilnavosti vrstev sanačního systému.

01 | Zdegradovaná balkonová deska
Nejčastěji se vyskytují poruchy způsobené degradací betonu, zkorodováním zábradlí nebo obnažené výztuže balkonové desky.

02 | Očištění betonové desky
Odlupující se a nesoudržné části povrchu balkonové desky je třeba odstranit pomocí sekáče nebo sbíjecího kladiva až na zdravý beton.

03 | Očištění výztuže
Výztuž se očistí od rzi pískováním, drátěným kartáčem nebo rotačním drátěným kotoučem – měla by mít kovově lesklý vzhled. Povrch ocelové výztuže musí být bez mastnoty, olejů, rzi, zbytků nátěrů a nečistot.

04 | Očištění tlakem vody
Následně se celý podklad očistí vysokotlakým proudem vody, aby se z povrchu odstranil prach a jiné nečistoty, čímž se dosáhne dobré přilnavosti vrstev sanačního systému.

05 | Ochranný nátěr výztuže
Směs antikorozního nátěru se smíchá s vodou elektrickým míchadlem. Antikorozní nátěr se nanese na výztuž a ocelové prvky štětcem ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší po přibližně šesti hodinách. Celková tloušťka nátěru musí být min. 1 mm.

06 | Navlhčení podkladu
Den před nanášením adhezního můstku se podklad ještě jednou dostatečně navlhčí vodou, aby se zabezpečilo dokonalé spojení můstku s podkladem. Přitom je třeba dbát na to, aby se na vodorovné ploše nevytvořil vodní film.

07 | Adhezní můstek
Směs adhezního můstku se smíchá v čisté ná­době s vodou elektrickým míchadlem – musí být homogenní a bez hrudek. Adhezní můstek se na podklad nanese tvrdým kartáčem tak, aby se dosáhlo souvislého pokrytí, čímž se zabezpečí pevné spojení s následnými vrstvami. Všechny otvory a dutiny musí být důkladně uzavřeny.

08 | Sanační malta
Na adhezní můstek se přítlakem aplikuje sanační malta systémem „čerstvé do čerstvého“. Sanační malta se připraví smícháním směsi s vodou elektrickým míchadlem. Směs se nechá 2 až 3 minuty odležet a znovu se krátce promíchá. Maltu není možné aplikovat na zaschlý adhezní můstek.

09 | Betonová stěrka
Na spodní hranu balkonu se osadí vhodný profil s okapovým nosem. Pro sjednocení povrchu se na předvlhčený podklad aplikuje betonová stěrka v tloušťce max. 5 mm.

10 | Konečná povrchová úprava
Vyrovnané a opravené plochy se musí chránit před příliš rychlým vysycháním např. pomocí plastové fólie. Po vyzrání jednotlivých vrstev a vyhlazení povrchu se může realizovat konečná povrchová úprava. Na vodorovných plochách je možné s výrobky řady Baumit Baumacol položit dlažbu, nebo se aplikuje ochranný nátěr (fasádní barva na stěny).

Bezprostředně po očištění výztuže a ocelových prvků se aplikuje ochranný nátěr proti korozi. Povrch ocelové výztuže musí být bez mastnoty, olejů, rzi, zbytků nátěrů a nečistot. Obsah balení ochranného nátěru se smíchá v čisté nádobě s vodou pomocí elektrické míchačky s nízkými otáčkami – vznikne homogenní směs bez hrudek. Antikorozní nátěr se nanáší pomocí štětce ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší přibližně po šesti hodinách. Celková tloušťka antikorozního nátěru musí být minimálně 1 mm. Den před nanášením adhezního můstku je třeba podklad ještě jednou dostatečně navlhčit vodou, aby se zabezpečilo dokonalé spojení můstku s podkladem. Přitom je třeba dbát na to, aby se na vodorovné ploše nevytvořil vodní film. Obsah balení adhezního můstku se rozmíchá v čisté nádobě s vodou pomocí elektrické míchačky s nízkými otáčkami. Adhezní můstek se na podklad nanese tvrdým kartáčem tak, aby se dosáhlo souvislého pokrytí, čímž se zabezpečí pevné spojení s následnými vrstvami. Všechny otvory a dutiny musejí být důkladně uzavřeny.

Na nanesenou vrstvu adhezního můstku se přítlakem aplikuje sanační malta systémem „čerstvé do čerstvého“. Sanační malta se připraví v čisté nádobě rozmícháním směsi s vodou elektrickým míchadlem. Sanační maltu lze nanášet až do tloušťky vrstvy 40 mm v jednom pracovním kroku. Maltu není možné aplikovat na zaschlý adhezní můstek. Zaschlý adhezní můstek je třeba odstranit a postup se musí zopakovat. Po nanesení sanační malty se na spodní hranu balkonu osadí vhodný profil s okapovým nosem. Pro sjednocení povrchu se na předvlhčený podklad aplikuje betonová stěrka v tloušťce maximálně 5 mm. Betonová stěrka se připraví v čisté nádobě rozmícháním směsi s vodou elektrickým míchadlem. Při nutnosti nanést větší tloušťku než 5 mm se stěrka nanáší ve více vrstvách s technologickou přestávkou přibližně šest hodin. Pokud je přestávka delší než šest hodin, musí se opět nanést adhezní můstek.

Po přiměřeném zavadnutí se povrch vyhladí polystyrenovým hladítkem. Vyrovnané a opravené plochy balkonové desky musejí být chráněny před příliš rychlým vysycháním např. pomocí plastové fólie. Po vyzrání jednotlivých vrstev se může realizovat konečná povrchová úprava. Na vodorovných plochách balkonů se vytvoří spádová vrstva a položí dlažba. Baumit Baumacol obsahuje kompletní výrobní program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb včetně hydroizolace, který plně vyhovuje vysokým nárokům na provádění v exteriéru i interiéru, v novostavbách i při rekonstrukcích. Jednotlivé vrstvy systému Baumacol jsou v celé ploše pevně spojeny s podkladem. Je tak vyloučen posun jednotlivých vstev a tím je zajištěno vzájemné spolupůsobení celého souvrství. Na svislé plochy balkonu se pak aplikuje fasádní omítka nebo barva.

Info o materiálech:

Baumit BETO představuje kompletní systém produktů pro sanaci betonových a železobetonových konstrukcí – od oprav drobných optických vad přes reprofilace poškozených hran až po rozsáhlé sanace degradovaných konstrukcí. Baumit BETO obsahuje výrobky pro ochranu výztuže, vytvoření adhezního můstku, hrubou a jemnou reprofilaci i finalizaci povrchu.

Co butede potřebovat

Systém Baumit BETO

  • Antikorozní nátěr Baumit BetoProtect, spotřeba přibližně 0,2 kg/bm výztuže (u dvou nátěrů), min. tloušťka vrstvy 1 mm, plastový kbelík
  • Adhezní můstek Baumit BetoHaft, spotřeba 1,5 až 3 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm, v závislosti na drsnosti opravované vrstvy), zrnitost 1,5 mm, papírový pytel
  • Sanační malta Baumit BetoFill, spotřeba přibližně 2 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm), tloušťka vrstvy 10 až 40 mm, papírový pytel
  • Betonová stěrka Baumit BetoFinish, spotřeba přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm), max. tloušťka vrstvy 5 mm, papírový pytel
  • Profil s okapovým nosem
  • Nářadí: dláto, kladivo, sekací kladivo, drátěný kartáč nebo drátěný rotační kotouč, štětka, vysokotlaký čistič, nízkootáčková elektrická míchačka, čistá nádoba na míchání, tvrdý kartáč, plastová fólie, polystyrenové hladítko

Pozor! Úprava konzistence

Konzistence už tuhnoucí směsi antikorozního nátěru, adhezního můstku, sanační malty a betonové stěrky se nesmí upravovat přidáním další vody.

Optimální teplota

Teplota vzduchu, materiálů a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí materiálů klesnout pod +5 °C a vystoupit nad +30 °C. Během zpracování a zrání sanačních materiálů je nutné ošetřované plochy chránit před nepříznivými vlivy počasí (přímé sluneční záření, silný vítr, déšť).

TEXT + FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.