Partneři sekce:

Cordwood – starověká technologie znovu v módě

Cordwood – starověká technologie znovu v módě

V dnešní době můžeme v oblasti výstavby rodinných domů sledovat vyšší zájem společnosti o ekologickou výstavbu. Jde hlavně o použití přírodních, recyklovatelných, dostupných a zároveň levných materiálů a technologií. S tímto trendem se vrací do módy i výstavba dřevostaveb pomocí tzv. cordwood masonry (nebo stackwood/stackwall construction), což je technologie výstavby zdí, která jako hlavní materiál využívá dřevená polena uložená příčně k délce stěny do maltového lůžka.

Počátky používání této technologie nejsou úplně známé, ale v severním Řecku a na Sibiři se nacházejí budovy vystavěné obdobným postupem, přičemž jejich odhadovaný věk je přibližně 1000 let. Pro vytvoření stěn se využívá měkké dřevo, s co nejmenšími objemovými změnami při změně vlhkosti.

Vhodné je například: dřevo z borovice, modřínu, břízy, olše nebo vrby, přičemž polena jsou vysušená a zbavená kůry. Sušení by mělo probíhat co nejpomaleji, aby nedošlo k jeho popraskání, ideální doba je půl roku až rok. Touto úpravou se výrazně zvýší životnost dřeva.

Malta, používaná na zafixování jednotlivých polen, je nejčastěji složena z písku a vodou nasáknutých pilin jako plniva, cementu a vápna jako pojiva. Vápno dodává maltě důležitou průdušnost, čímž zabezpečí schopnost zbavit se nadbytečné vlhkosti. Poměry jednotlivých složek se mohou měnit v závislosti na požadovaných vlastnostech.

Polena se ukládají do maltového lůžka kolmo k podélné ose stěny, přičemž se ve středu vynechává mezera tloušťky asi 1/3 tloušťky stěny. Do ní se sype tepelná izolace, která může být z různých materiálů. Doporučuje se směs dřevěných pilin, které jsou dostupné a snadno se s nimi manipuluje, a vápna, které zabezpečuje odvod vlhkosti a zabraňuje tvoření plísní a hniloby.

Stěny mají však jen výplňovou funkci. Nosná konstrukce je vytvořená ze systému dřevěných sloupů. Při výstavbě je potřeba dodržovat několik konstrukčních pravidel, aby se předešlo snížení kvality výplňové stěny, v horším případě poškození nosné konstrukce. Nejdůležitější je dodržení minimální výšky základu od terénu, minimální přesah střechy a zabránění přímého kontaktu polen mezi sebou.

Stavění domů z dřevěných polen v sobě obnáší několik výhod. Hlavní materiál – dřevěná polena jsou snadno dostupná, obnovitelná a levná. Lze je nařezat na různé délky a tím upravit tloušťku stěny. Jelikož stěny jsou poměrně silné a ve středu mají izolační vrstvu, poskytují poměrně dobrý tepelný odpor a nepotřebují žádné povrchové úpravy.

Dům se zeleným srdcem: rozhovor s architektkou

Dřevostavba prorostlá stromem – rozhovor s architektem

Dům ve vinici

Samotná výstavba výplňových stěn je nenáročná na odbornost pracovníků, takže stavět může téměř každý a celkový vzhled je příjemný na pohled. Další výhodou je průdušnost stěn, což umožňuje zbavovat se nadměrné vlhkosti v konstrukci a regulovat relativní vlhkost vzduchu v interiéru.

Cordwood má samozřejmě i své nevýhody. Nevhodně zvolený typ dřeva nebo nedostatečně vysušená polena mohou vysycháním praskat a oddělovat se od malty, což vede ke snížené trvanlivosti stěny. Při absorbování vlhkosti může dřevo hnít nebo nabobtnat a tím vytvářet praskliny v maltě.

Cordwood – starověká technologie znovu v módě - foto - Thomas-Mayer-archives1

Proto je třeba stěnu chránit před přímým stykem s kapalnou vodou (déšť) dodržováním konstrukčních zásad.  Při stavbě je také potřeba velkého množství malty, protože tvoří cca 40 % plochy stěny. Navzdory tomu, že cordwood je zatím jen technologií používanou převážně mezi fanoušky přírodního stavitelství, díky okouzlujícímu výslednému vzhledu se postupně dostává do zájmu širší veřejnosti.

Splněný sen: nízkoenergetický dům ze slámy za 2 mil. korun

Cordwood – starověká technologie znovu v módě - foto - Rob-Roy

Peter Rypák
Foto: Tony Wrench, Thomas Mayer, Rob Roy, Richard Flatau

RubrikyObvodové konstrukce