Partneři sekce:

Vazba zdiva v rozích a napojení na sokl

Vazba zdiva v rozích a napojení na sokl

Zdění rohů staveb je často kamenem úrazu mnoha českých staveb. Nezřídka dochází k nesprávnému řešení s minimální převazbou zdiva, nebo dokonce žádnou vazbou ve zdivu, tedy řešení pomocí průběžné styčné spáry mezi první (soklovou) a druhou řadou cihelných bloků.

Realizační firmy obvykle považují vazbu mezi první (soklovou) a druhou řadou zdiva za méně důležitou s tím, že stačí správná vazba mezi druhou a následujícími řadami cihelných bloků.

Nesprávné řešení rohu stavby bez převazby

Nesprávné řešení rohu stavby bez převazby

Tento postup není správný, jak ukazuje kupříkladu předpis stanovený výrobcem v dokumentu „Podklad pro provádění Porotherm “, kde jsou uvedeny doporučené postupy správného zabudování našich výrobků do stavby. Posléze dochází k opravám, odstranění několik již vyzděných řad cihelných bloků a vyzdívky rohů začínají opakovaně. Pokud je stavba již kompletně vyzděná, pak tato oprava již není možná a investor získá stavbu s nesprávně provedenými rohy v napojení na sokl.

Vazba – základ statiky

Ze statického hlediska je vazba cihelných bloků pro vlastnosti zdiva velmi důležitá. Cihelné bloky se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí byt svisle spáry mezi jednotlivými cihelnými bloky vždy ve dvou vrstvách nad sebou přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 × h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihelných bloků.

Pro cihelné bloky Porotherm s výškou 238 mm je minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihelné bloky Porotherm Profi s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 × 250 mm zaručuje u cihelných bloků Porotherm délku převazby 125 mm. Aby mohla byt požadovaná vazba dodržena i v rozích stěn bez nutnosti úpravy délky broušených cihel řezaným, vyrábějí se pro tento účel rohové cihly.

Řešení pro cihly plněné minerální vatou

Společnost Wienerberger úspěšně dodává na náš trh nový typ cihelných bloků plněných minerální vatou (Porotherm T Profi). Jedna z výhod tohoto druhu cihelných bloků je, že není nutné tepelně izolovat základy, tzn. v první řadě zdiva používat cihelné bloky menší šířky. Jiná situace nastává v případě, že projekt požaduje aplikaci obkladového keramického pásku v soklové části.
Tento citlivý detail lze využít díky nabídce speciálních cihelných prvků Porotherm. Toto řešení má ambice dále vyřešit ochranu první (soklové) řady cihelných bloků proti nasáknutí vodou, která po dešti vytvoří kaluž na základové desce. Nové řešení kombinuje v první řadě tzv. soklové vatové cihelné bloky (TS Profi) a v dalších řadách vatové cihelné bloky (T Profi).

Tři varianty

Nabízíme řešení v těchto třech variantách: Porotherm 30TS Profi/ 38T Profi, 38TS Profi/ 44T Profi a 38TS Profi/ 50T Profi. Na 3D vizualizacích je vidět, že jsou navzájem vytvořené převazby všech tří vrstev zdiva. Tato řešení navíc respektují další požadavek: co nejmenší použití řezáním upravených cihelných bloků.

Správné provedení vazby pomocí prvků Porotherm 30TS Profi / 38 T Profi: v této variantě dojde k převazbě při použití základních tvarů cihelných bloků, tzn. není nutné tyto cihelné bloky upravovat řezáním.

Správné provedení vazby pomocí prvků Porotherm 30TS Profi / 38 T Profi: v této variantě dojde k převazbě při použití základních tvarů cihelných bloků, tzn. není nutné tyto cihelné bloky upravovat řezáním.

Porotherm 38TS Profi/ 44T Profi: v této variantě je třeba ve druhé a třetí řadě v rohu osadit rohovou cihlu. Tuto lze získat ze základního tvaru uříznutím v naznačeném místě na plášti cihelného bloku, tímto vznikne dořez 190 mm.

Porotherm 38TS Profi/ 44T Profi: v této variantě je třeba ve druhé a třetí řadě v rohu osadit rohovou cihlu. Tuto lze získat ze základního tvaru uříznutím v naznačeném místě na plášti cihelného bloku, tímto vznikne dořez 190 mm.

Porotherm 38TS Profi/ 50T Profi: v této variantě dojde k převazbě při použití základního tvaru cihelného bloku a poloviční cihly. Tuto lze získat rozříznutím dodávaného cihelného dvojbloku polovičních cihel ½+ ½.

Porotherm 38TS Profi/ 50T Profi: v této variantě dojde k převazbě při použití základního tvaru cihelného bloku a poloviční cihly. Tuto lze získat rozříznutím dodávaného cihelného dvojbloku polovičních cihel ½+ ½. 

Varianty provedení správné převazby rohu s napojením na sokl

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Rohová vazba cihel Porotherm 38 T Profi/ 44 T Profi

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm v pohledu zespod.

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm v pohledu zespod.

Od partnerů ASB

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Přesah cihel T Profi v modulu 6 cm – předsazená cihla ve 2. řadě leží svou druhou keramickou stěnou v lící cihly v 1. řadě (keramické stěny stojí jedna na druhé)

Rohová vazba cihel Porotherm 30 T Profi/ 38 T Profi

TEXT + FOTO: WIENERBERGER

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.

RubrikyObvodové konstrukce