Sanace vlhkého zdiva injektážním krémem
Galerie(6)

Sanace vlhkého zdiva injektážním krémem

Partneři sekce:

O vzlínající vlhkosti mluvíme tehdy, pokud zemní vlhkost v důsledku kapilární elevace vzlíná zdivem od základů směrem vzhůru. U správně odizolovaného zdiva k tomuto jevu nemůže docházet. V případě chybějící nebo poškozené vodorovné izolace ve zdivu a pod zdivem, nebo svislé izolace obvodového sklepního zdiva může mít pronikání vlhkosti do objektu rychlé následky.

Vlhnutí zdiva, tvorba solných výkvětů na omítkách s jejich rychlou degradací a odpadáváním až po černé plísně na zdi. To vše jsou příznaky pronikání vlhkosti do objektu, které zdaleka nepředstavují pouze estetický problém. Ruku v ruce s vlhkostí se o své slovo stále intenzivněji hlásí i plísně, jež představují zásadní zdravotní riziko s mnoha negativními dopady na zdraví. Stranou nezůstává ani energetická bilance, neboť vlhké zdivo naprosto ztrácí schopnost tepelně izolovat a uživateli dramaticky narůstají účty za energie.

Nová vodorovná izolace

Zhotovením nové vodorovné izolace ve zdivu lze získat vodotěsnou vrstvu, která může účinně a dlouhodobě bránit vzlínání vlhkosti zdivem. Firma Bostik pro účely sanace vlhkého zdiva nabízí jednoduché a snadno aplikovatelné řešení v podobě injektážního krému Bostik Kiesey Injektcreme, který se snadno a rychle aplikuje pouze do ložné spáry zdiva. Předpokladem nasazení této technologie je tudíž vodorovně probíhající ložná spára zdiva, do které se v jedné řadě vyvrtají otvory, jež se po vyčištění od prachu vyplní speciálním přípravkem konzistence krému Bostik Kiesey Injektcreme na bázi silan-siloxanu.

01 | Příprava podkladu
Odstraňte původní nátěry, omítku apod. z prostoru ložné spáry.

02 | Vrtání otvorů
Zhotovte řadu vrtů v úrovni cca 15 cm nad terénem. Při použití ve sklepě, jste-li si jistí funkčností venkovní svislé izolace, vrtejte do první ložné spáry nad podlahou.

03 | Vyčištění otvorů
Z vyvrtaných otvorů odstraňte prach buď vyfoukáním stlačeným vzduchem, anebo vysavačem.

05 | Vyplnění otvorů
Vyvrtané otvory zcela a důkladně vyplňte přípravkem Bostik Kiesey Injektcreme. Krém se postupně vsákne do spáry, kde vytvoří novou vodorovnou izolaci.

06 | Uzavření otvorů
Otvory vrtů po vyschnutí přípravku vyplňte a uzavřete bleskovým cementem Bostik Rapid 8.

04 | Příprava kartuše
Odřízněte špičku kartuše, našroubujte na závit plastovou dýzu a na její špičku nasaďte injektážní hadičku.

Informace o materiálu:

 • Je určen pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace ve zdivu s trvale funkčním vodu odpuzujícím (hydrofobizujícím) účinkem. Zastavuje prostup a vzlínání vlhkosti ve zdivu a vlhké zdivo trvale vysuší.

Komplexní řešení

Aby byla sanace vlhkého zdiva komplexní a provedena systémově, nabízí firma Bostik ucelený sanační systém. Nejprve je potřeba odstranit omítky do úrovně cca 80 cm nad viditelnou hranici solných výkvětů. Následně se neutralizují soli ve zdivu a očistí se podklad přípravkem Antisulfat. Vydrolenou maltu ze spár zdiva je potřeba vyspárovat uzavírací maltou Sperrmörtel. Pak následuje provedení vodorovné izolace (obr. 1-7).

Povrch zdiva se ošetří od úrovně podlahy do výšky cca 20 cm nad linií injektážních vrtů. Následuje nahození sanačního podhozu Spritzbewurf WTA a aplikace sanační omítky Sanierputz WTA ve dvou pracovních krocích a v celkové tloušťce minimálně 20 mm. Uvedeným postupem je sanace vlhkého zdiva provedena systémově, dle směrnice WTA a v souladu se stavem rozvoje technologie. Takto zhotovená sanace má předpoklad očekávané dlouhé životnosti bez dalšího pronikání solí do sanační omítky z podkladu.

Co budeme potřebovat
Pro vytvoření vodorovné izolace:

 • Bostik Kiesey Injektcreme 
  injektážní krém
 • Bostik Rapid 8
  uzavírací malta

Pro komplexní sanaci poškozeného zdiva

 • Bostik Antisulfat
  nízkoviskózní vodní roztok pro ošetření solí
 • Bostik K11 Flex Schlaemme Grau
  dvousložková minerální izolační stěrka
 • Sanierputz WTA
  sanační omítka
 • Bostik Sperrmoertel
  uzavírací malta
 • Spritzbewurf WTA
  sanační podhoz
 • Nářadí pro komplexní sanaci
  vrtačka
  pistole na kartuše
  smeták
  štětka
  hladítko
  špachtle

Tip pro profesionály

Otvory vrtejte vodorovně přímo do ložné spáry zdiva vrtákem o průměru 12 mm a s roztečí vrtů max. 12,5 cm, kdy hloubka vrtů by měla být na tloušťku zdiva minus 15 mm.


 
TEXT + FOTO: TREMCO ILLBRUCK

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.