Partneři sekce:

Omítkový systém pro památkově chráněné objekty

Omítkový systém pro památkově chráněné objekty

V minulosti bylo jako hlavní pojivo v maltách a omítkách používáno zejména vápno. Cement jako moderní stavební pojivo se objevil až později a je tak spojován spíše s moderní výstavbou. Z tohoto důvodu je z pohledu pracovníků památkové péče snaha používat při rekonstrukcích a opravách historických a památkově chráněných objektů materiály, které cement neobsahují.

Speciálně pro tyto účely vyvinula společnost LB Cemix skupinu výrobků společně nazvaných Cemix Památkářský program. Jedná se o omítkový systém složený ze čtyř částí, které zahrnují jednotlivé vrstvy omítky od postřiku přes jádrové omítky až po vrchní omítku. Omítky obsahují vápenné pojivo s přísadou pucolánu a s dalšími přísadami zlepšujícími vlastnosti omítek.

CEMIX Památkářský program tvoří:
  • Cemix Vápenný památkářský postřik (144)
  • Cemix Vápenná památkářská omítka ruční (124)
  • Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114)
  • Cemix Vápenný památkářský štuk (134)

Materiály vhodné pro finální úpravy:

  • Cemix Silikátová interiérová barva
  • Cemix Silikátová fasádní barva.

Pucolán reaguje se složkami vápna, omítku vytvrzuje a nahrazuje tak běžně používaný cement. Všechny omítky jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití. Podkladní vrstvu systému tvoří Vápenný památkářský postřik, určený pro přípravu všech typů klasických podkladů. Druhou vrstvu tvoří: Vápenná památkářská omítka ruční nebo Vápenná památkářska omítka strojní – jádrové omítky určené pro omítání všech běžných stavebních materiálů. Rozdíl mezi nimi spočívá v odlišné zrnitosti a receptuře, což souvisí s různým způsobem jejich aplikace. Vápenný památkářský štuk je pak určen pro povrchovou úpravu památkářských jádrových omítek a jeho povrch se upraví filcováním. Štuk je vhodné upravit paropropustnými silikátovými interiérovými či fasádními barvami. Pro objekty zahrnuté do památkové péče představuje tato technologie velmi vhodnou variantu pro provedení povrchových úprav stěn při současném zachování všech požadavků na historické hodnoty stavby.

TEXT: RED
Foto: LB CEMIX

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyObvodové konstrukce