Ochrana cihlových zdí před vzlínající vlhkostí
Galerie(7)

Ochrana cihlových zdí před vzlínající vlhkostí

Partneři sekce:

Vzlínající vlhkost je nutno ve většině případů řešit dodatečnou celkovou hydroizolací, která vytvoří nepropustnou clonu. Jednu z vhodných sanačních metod cihlových zdí představuje aplikace nízkotlakového injektážního krému.

Hydroizolační krém obsahuje až 80 % silanu – látky, která vytváří hydroizolační clonu. Je určen na vlhké zdivo z plných, ale i dutých cihel se stupněm vlhkosti až do 95 % a s tloušťkou do 60 cm. Díky krémové konzistenci zabraňuje nekontrolovatelnému odtékání, postupně se mění na hydrofobní gel a lehce proniká i do nejmenších pórů a kapilár. Vytvoření neprostupné clony trvá několik dní.

06 | Omítnutí stěny
Sanační omítka se smíchá ve spádové míchačce s vodou (2 minuty, přibližně 10 l na čtyřicetikilový pytel). Potom se přidají ještě 1 až 2 l vody, aby byla směs na konci míchání plastická. Maximální délka míchání je 7 minut. První vrstva se nanese v tloušťce 2 až 3 cm a stáhne se latí. Po jednom až dvou dnech se nanese dokončovací vrstva v tloušťce 0,5 až 1 cm a zušlechtí se hladidlem z polystyrenu. Difúzní povrchovou úpravu lze nanést po úplném vytvrdnutí omítky.

05 | Vyplnění drážky stěna – podlaha
Drážka a spáry v místě spojení podlahy se stěnou se následně vyplní rychle tvrdnoucí opravnou a výplňovou suchou maltovou směsí. Obsah pytle s maltovou směsí (25 kg) se vysype do nádoby s vodou (2,5 až 3 l v závislosti na požadované konzistenci) a míchá se 2 minuty elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs. Směs se nanese ocelovým hladidlem.

01 | Odstranění poškozené omítky
Staré, drobící se, nesoudržné a vlhkostí poškozené omítky je třeba odstranit až na nosný podklad, minimálně 0,8 až 1 m nad viditelnou hranicí poškození zdiva. V místě spojení podlahy se stěnou se vyseká drážka 4 × 4 cm. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 2 cm, plocha se mechanicky očistí a mírně navlhčí pomocí štětky.

03 | Odstranění prachu
Pomocí stlačeného vzduchu se z otvorů vyfouká prach.

02 | Vyvrtání otvorů
Každých 10 cm se pomocí vrtačky s vrtákem s průměrem 16 mm vyvrtají otvory, a to přibližně 10 cm nad podlahou (8 až 12 cm ve spodní horizontální spáře zdiva). Hloubka otvoru musí být o 5 cm menší, než je celková tloušťka stěny. V případě vysoké vlhkosti (> 57 %) se doporučuje vyvrtat otvory ve dvou řadách (vzdálenost 8 cm).

04 | Vyplnění otvorů krémem
Do vyčištěných otvorů se pomocí ruční tlakové pistole aplikuje injektážní krém. Začíná se od konce otvoru a postupně se plní směrem dopředu.

Informace o materiálu:

  • Vodnatá injektážní pasta na bázi silanu bez rozpouštědel s certifikátem WTA-4-4-04 určená na dodatečné horizontální izolování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží.
  • Použití až do 95 % relativní vlhkosti zdiva.
  • Vhodná k aplikaci v exteriéru i interiéru, na všechna běžná zdiva kromě pórobetonu.

Co budete potrebovat:

  • Injektážní krém weber.tec 946; monoporce 600 ml, kanystr, 10 l
  • Rychle tvrdnoucí maltová směs weber.tec 933; papírový pytel, 25 kg
  • Sanační omítka weber.san presto 200; spotřeba přibližně 10 kg/m2 (tloušťka vrstvy 10 mm)
  • Difúzní povrchová úprava weber.ton silikátový; spotřeba 0,55 kg/m2 (dva nátěry), plastový kbelík, 5 a 25 kg,5kg
  • Nářadí, lehké pneumatické kladivo, elektrická vrtačka, elektrické míchadlo nebo nástavec na vrtačku, vrták s průměrem 16 mm, kompresor na stlačený vzduch, foukací pistole, drátěný kartáč, štětka, ruční tlaková pistole, ocelové hladidlo, zednická lžíce, spádová míchačka, čistá nádoba

Hydroizolační injektážní krém

Hydroizolační krém weber.tec 946 obsahuje až 80 % silanu – látky, která vytváří hydroizolační clonu. Je určen na vlhké zdivo z plných, ale i dutých cihel se stupněm vlhkosti až do 95 % a s tloušťkou do 60 cm.


TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.