Partneři sekce:

Aplikace sanační omítky

Aplikace sanační omítky

Nejčastější příčinou narušení zdiva je nefunkční nebo chybějící hydroizolace a nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody od objektu.

Voda s objemem rozpuštěných agresivních solí proniká nedostatečnou izolací do zdiva, kde v důsledku účinků kapilárních sil vzlíná směrem vzhůru k povrchu zdiva a do omítek, kde se odpařuje. Rozpuštěné soli v omítce krystalizují, zaplňují póry a vytvářejí solné výkvěty. Krystalické tlaky spolu s účinky mrazu vlhké zdivo narušují.

V postižených částech stavby, zvláště ve sklepních prostorách a v soklových partiích, jsou na omítkách patrné vlhké mapy se solnými výkvěty, na některých místech i mechanicky poškozená a od podkladu odpadávající omítka. Při dlouhodobém působení vlhkosti a solí může dojít až ke statickým poruchám objektu.

Vybourané zbytky zdiva a staré části omítek odstraňte od zdiva a okamžitě odvezte. Nesmí se použít ani k zásypu v okolí zdiva, aby nedocházelo k opětovnému prosolování.

01 | Sanační průzkum

Podkladem pro návrh sanačního systému musí být vždy prohlídka a sanační průzkum objektu sanačním specialistou. Podle výsledku tohoto průzkumu navrhuje sanační specialista opatření k odstranění příčin sanační
systém.

03 | Inženýrské sítě

Instalace inženýrských sítí (např. elektroinstalace) ve zdivu nesmí být upevněna a kotvena sádrovými hmotami. Na připevnění použijte cementovou směs.

04 | Příprava postřiku 

Z omítky Profisan si připravte postřik tak, že Profisan hrubý – OS 401 rozmícháte v bubnové míchačce. Míchací čas je cca 10 minut, přičemž na konzistenci postřiku řeďte až v poslední minutě míchání. Vytvořeným postřikem opatřete celoplošně důkladně navlhčenou sanovanou plochu.

05 | Nanášení vrstev

Po minimálním 1denním zrání postřiku celou zeď opět provlhčete a naneste Profisan hrubý – OS 401 v tloušťce min. 20 mm (optimální je 25 mm). V případě nutnosti provedení tloušťky 30–40 mm provádějte nanášení dvouvrstvé. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je minimálně 1 den, přičemž podklad zdrsněte a opět důkladně navlhčete.

06 | Vložení síťoviny

Při tloušťkách vrstev sanačních omítek více než 5 cm vložte sklovláknitou síťovinu (R 120, 160 g/m2) tak, aby byla síťovina umístěna do 2/3 celkové tloušťky omítky od podkladu. Do rohů všech otvorů doporučujeme provedení diagonální výztuže vrchní vrstvy sanační omítky sklovláknitou síťovinou (min. rozměr 30 × 20 cm).

07 | Vrchní omítka

Jako vrchní omítku použijte Profisan jemný – OS 402 v zrnitosti 0,7 mm. Podklad musí být suchý, řádně vyzrálý (min. 1 mm/1 den) a nesmí být zmrzlý. Podklad zvlhčete vodou. Doporučená tloušťka vrstvy vrchní omítky je 2–3 mm. Omítku nanášejte plastovým nebo nerezovým hladítkem.

08 | Krycí nátěr

Pro nátěr zásadně používejte barvy s difuzním ekvivalentem vodních par Sd < 0,2 m (vápenné, silikátové nebo silikonové barvy). V žádném případě nesmíte použít nátěry snižující difuzi vodních par (např. disperzní barvy). Nátěr nanášejte na vrchní omítku po důkladném vyzrání. Běžně se doporučuje 30 dnů.

02 | Odstranění omítky

Proveďte odstranění degradovaných omítek min. do výšky 100 cm nad vlhkou nebo poškozenou částí zdiva a omítek. Spáry vyškrábejte do hloubky cca 2 cm. Trhliny ve zdivu vyplňte zdicí cementovou maltou, vypadané kusy zdiva doplňte novými cihlami a vyzděte zdicí maltou. Nezmrzlé části zdiva důkladně očistěte od nečistot např. drátěným kartáčem nebo tlakovým vzduchem.

Profisan hrubý – OS 401 míchejte zásadně v bubnové míchačce na nejnižším stupni otáček po dobu 12 až maximálně 15 minut. Poměr vody a směsi dodržte podle návodu. Stahuje se ze spodu k vrchu latí. Povrch nehlaďte ani nezatlačujte, jen strhněte latí a mírně zdrsněte.

Od partnerů ASB

Doba zrání omítky je 1 mm / 1 den, přičemž při dvouvrstvém omítání se síla omítek pro výpočet technologického zrání sčítá. Dvouvrstvá omítka o síle 40 mm zraje před nanesením Profisanu jemného – OS 402 40 dnů od nanesení první vrstvy. Namíchejte jen tolik směsi, kterou zpracujete do 1,5 hod. Přidávání vody do tuhnoucí směsi je nepřípustné.

Výrobky z řady Profisan

Profisan hrubý (Značení: OS 401) – Speciální jádrová sanační odvlhčovací omítka určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je to hydrofilní omítka s upravenou distribucí vzduchových pórů.

Profisan jemný (Značení: OS 402) – Speciální štuková sanační vrchní omítka určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý – OS 401 a je sou­částí odvlhčovacího systému – Profisan.

TEXT + FOTO: KM BETA

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.