Izolace spodní stavby samolepicí bitumenovou fólií
Galerie(11)

Izolace spodní stavby samolepicí bitumenovou fólií

Partneři sekce:

Při výběru hydroizolačního systému na izolování základové desky, příp. základů pod úrovní terénu jsou rozhodující existující základové poměry, jakož i podkladový materiál, na který se bude aplikovat. Praktickou alternativou k tradičním řešením izolace stavby pod úrovní terénu (základových konstrukcí) jsou hydroizolační systémy na bázi bitumenu. Jedním ze systémových řešení na izolování základových desek či stavebních konstrukcí umístěných pod úrovní terénu je samolepicí bitumenová fólie, která je kromě ochrany před zemní vlhkostí určena i k ochraně před radonem.

Hydroizolační systémy na bázi bitumenu se aplikují za studena. Odbourává se tak riziko roztavení asfaltového pásu ve spoji, případně nedostatečného natavení na podklad, které v některých případech může vést i k zatékání do stavební konstrukce. Součástí hydroizolačního systému jsou i doplňkové výrobky pro řešení drobných detailů.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, bez trhlin, oddělitelných částí (prach, nečistoty), ostrých výstupků, vyčnívající malty, kameniva nebo betonu. Původní nátěry na bázi bitumenu se musí odstranit. Povrch může být vlhký, ale ne mokrý. Všechny vnitřní rohy a kouty je třeba zaoblit vyhotovením fabionu s poloměrem 40–50 mm. Vnější rohy musí svírat úhel 45°. Na zhotovení lze použít rychle tuhnoucí opravnou cementovou maltu.

Nerovnosti povrchu větší než 5 mm je nutno vyrovnat rychleschnoucí cementovou maltou. Na připravený podklad se aplikuje základní nátěr pro zlepšení přídržnosti samolepicích hydroizolačních pásů. Základní nátěr se promíchá v originální nádobě a nanáší se na povrch štětcem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Před aplikací samolepicích hydroizolačních pásů musí být základní nátěr úplně suchý (doba vysychání přibližně 45 minut).

Aplikace hydroizolační fólie

Hydroizolační fólii je třeba před aplikací nechat aklimatizovat při teplotě vnitřního prostředí +20 °C. Vnitřní a vnější rohy a hrany stavební konstrukce se utěsní rohovou bitumenovou těsnicí páskou. Horizontální konstrukce, místa styku stavebních konstrukcí, prostupy přes stavební konstrukce a složité detaily se utěsní bitumenovou páskou.

Z povrchu bitumenových těsnicích pásek se odstraní ochranné pásy až těsně před nalepením hydroizolační fólie. Samolepicí hydroizolační fólie se zřeže ostrým nožem na potřebný rozměr. Před nalepením pásu se z hydroizolační fólie odstraní přibližně 300 mm ochranného papíru a pás hydroizolační fólie se nalepí na podklad. Nalepená hydroizolační fólie se důkladně přitlačí a stáhne se zbylý ochranný papír.

Gumovým válečkem, metličkou nebo hadříkem se hydroizolační pásy opatrně nalepí tak, aby nevznikly vzduchové bublinky a nerovnosti. Následně se pásy důkladně přitlačí pohybem gumového válečku od středu pásu k okrajům. Jednotlivé pásy hydroizolační fólie se kladou se vzájemným přesahem 100 mm a lepí se na nalepenou bitumenovou těsnicí pásku na okraji pásu hydroizolační fólie. Místo styku dvou pásů se gumovým válečkem důkladně přitlačí.

01 | Příprava podkladu
Z povrchu je potřeba odstranit cementové mléko, volné části, prach, zbytky mastnot, olejů a odbedňovacích přípravků.

02 | Odstranění nečistot
Betonový povrch musí být hladký, bez štěrkových hnízd. Drsná místa se opraví nebo vyrovnají. Ostré hrany se mírně zaoblí. Podklad může být před lepením hydroizolační fólie mírně vlhký.

03 | Promíchání základního nátěru
Na připravený podklad se aplikuje základní nátěr pro zlepšení přídržnosti samolepicích hydroizolačních pásů k podkladu. Základní nátěr se promíchá v originální nádobě.

04 | Nanesení základního nátěru
Promíchaný základní nátěr se nanese na připravený podklad válečkem na dlouhé rukojeti, štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Nanesený základní nátěr se nechá úplně zaschnout (45 min.).

05 | Základní nátěr u detailů
Základní nátěr se nanese pomocí štětce i v místě prostupů přes základovou desku.

06 | Aklimatizace fólie při pokojové teplotě
Hydroizolační fólie se nechá před aplikací aklimatizovat při teplotě vnitřního prostředí +20 °C.

07 | Odřezání pásu hydroizolační fólie
Samolepicí hydroizolační fólie se upraví ostrým nožem na potřebný rozměr. Pro zjednodušení práce s fólií je na páse vyznačen rozměrový rastr 100 × 100 mm.

08 | Nalepení hydroizolační fólie
Před nalepením pásu se z hydroizolační fólie odstraní přibližně 300 mm ochranného papíru a pás hydroizolační fólie se nalepí na podklad. Začíná se v místě rohu a pásy se lepí shora dolů. Nalepená hydroizolační fólie se důkladně přitlačí a odstraní se zbytek ochranného papíru.

09 | Důkladné přitlačení pásů na podklad
Gumovým válečkem se hydroizolační pásy opatrně nalepí tak, aby nevznikly vzduchové bublinky a nerovnosti. Následně se pásy důkladně přitlačí pohybem gumového válečku od středu pásu k okrajům.

10 | Vzájemný přesah pásů
Jednotlivé pásy hydroizolační fólie se kladou se vzájemným přesahem 100 mm a lepí se na nalepenou bitumenovou těsnicí pásku na okraji pásu hydroizolační fólie. Místo styku dvou pásů se gumovým válečkem důkladně přitlačí.

11 | Utěsnění detailů
Prostupy stavební konstrukcí se utěsní pásem samotné hydroizolační fólie nebo hotovými pásy. Při použití bitumenové těsnicí pásky se z pásky odstraní ochranný papír a pás se nalepí kolem prostupujícího prvku. Z těsnicího pásu se odstraní ochranný papír a následně se nalepí připravený pás hydroizolace.

Informace o materiálech:

 • samolepicí membrána proti vodě a vlhkosti na bázi bitumenů se schopností přemostit trhliny, odolná proti radonu;
 • jednosložkový základní nátěr na bázi kaučukobitumenů bez obsahu rozpouštědel.

Co budete potřebovat

 • Opravná cementová malta
  Planitop 400
  spotřeba: 1,85 kg/m2 (1 mm tloušťky), papírový pytel, 25 kg
  Planitop Fast 330
  spotřeba: 1,45 kg/m2 (1 mm tloušťky), papírový pytel, 25 kg
 • Základní nátěr
  Mapethene Primer
  spotřeba: přibližně 100–150 g/m2 (v závislosti na nasákavosti a drsnosti povrchu), plastový kbelík 5 a 10 kg
 • Samolepicí bitumenová fólie
  Mapethene SA
  šířka: 150, 300 a 1 000 mm, tloušťka: 1,5 mm, délka: 5 a 15 m
 • Rohová bitumenová těsnicí páska
  Mapethene Band C
  šířka: 300 mm, délka: 15 m
 • Bitumenová těsnicí páska
  Mapethene Band B
  šířka: 300 mm, délka: 20 m
 • Nářadí a pomůcky
  ostrý nůž
  štětec
  pěnový váleček
  gumový váleček
  metlička
  hadřík
  míchátko

POZOR!
Návrh vhodné izolace

Při návrhu hydroizolace konstrukcí umístěných pod úrovní terénu je potřeba obrátit se vždy na odborníka, který navrhne vhodnou izolaci v závislosti na charakteru podkladu a dalších důležitých faktorech.

Ochrana pásů hydroizolační fólie na svislé konstrukci

Na horní hraně svislé stavební konstrukce je třeba hydroizolační pásy přelepit ukončovací bitumenovou těsnicí páskou nebo butylkaučukovou těsnicí páskou, případně zakrýt ochrannou okapovou lištou.

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Mapei
FOTO: Mapei

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.