00 Dvojka

Hydroizolace pro balkony, lodžie a terasy (pracovní postup)

Partneři sekce:

Dlažba v exteriéru je vystavována nepřetržitě povětrnostní zátěži – déšť, mráz, rychlé střídání teplot, sluneční záření. Dlažba na balkonech a terasách proto musí něco vydržet.

Balkony a lodžie jsou součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Pro jejich realizace by se tak měl použít perfektně promyšlený a do posledního detailu sladěný systém.

Namáhaná dlažba

Keramická dlažba musí splňovat nejen estetickou stránku, ale musí být i protiskluzová a nenáročná na čištění. Při výběru odstínu dlažby se doporučuje zvážit použití světlejších barev. Eliminují se tak dopady namáhání systému vlivem přehřívání dlažby v letních měsících. Navíc, vstoupit bosou nohou na rozpálenou tmavou dlažbu může vést až ke spáleninám.

Největším nepřítelem každé stavební konstrukce je voda, která vnikne přes spáry do konstrukce, odkud nemůže odtéci, a tím poškodí podklad. To vede velmi rychle k trvalým defektům, jako je poškození mrazem, výkvěty či vlhké skvrny. Všem těmto negativním jevům lze předejít použitím balkonových systémových řešení Cemix.

Co budete potřebovat?

 • Penetrace
 • Cemix Penetrace podlahová
 • Hydroizolace
 • Cemix CEMELASTIK EX 1K s vlákny
  nebo
 • Cemix CEMELASTIK EX 2K
 • Pružné pásky
 • Cemix Pružná těsnicí páska
 • Pomůcky a nářadí
 • zubové hladítko

Odborník radí

Při realizaci musíme vždy respektovat spád min 2 % a postupovat v souladu s odborníkem navrhovaným řešením.

Při aplikaci pružných těsnicích pásek nesmíme zapomenout na dilatační spáry v ploše!

Pokud si při výběru barvy keramické dlažby nejsme jistí, vybereme vždy světlejší odstín. Tu následně pokládáme vždy na křížovou spáru v šířce min. 5 mm.

01 Penetrace podkladu

Před nanesením hydroizolace aplikujeme na očištěný, vyspravený podklad Cemix Penetraci podlahovou. Nesavé nebo velmi hladké podklady se opatřují adhezním nátěrem.

01 DSC 5690
01 Penetrace podkladu | Zdroj: CEMIX

02 Hydroizolace

Hydroizolační hmota se nanáší na zaschlý podkladní nátěr vždy ve dvou vrstvách o celkové tloušťce min. 2 mm.

02 DSC 5674
02 Hydroizolace | Zdroj: CEMIX

03 Aplikace pásky do rohů

Pružnou těsnicí pásku uložíme do první vrstvy hydroizolace před nanesením druhé vrstvy.

03 DSC 5666
03 Aplikace pásky do rohů | Zdroj: CEMIX
Informace o výrobku

Cemix CEMELASTIK EX 1K s vlákny je suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří flexibilní bezešvou hydroizolaci se schopností přemostění dodatečně vzniklých trhlin v podkladu. Vhodná na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), dřevotřískové desky apod., včetně podkladů se zabudovaným topením. Určena výhradně pro aplikace s krytem. Pro vlhkostně zatížené prostředí. Nevhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím.

04 Aplikace pásek u soklů

Na přechod mezi podlahou a soklovou částí stěny do Cemix CEMELASTIK EX 1K osadíme speciální Cemix Pružná těsnicí páska.

04 DSC 5677
04 Aplikace pásek u soklů | Zdroj: CEMIX

05 První vrstva stěrky

Následně celoplošně zubovým hladítkem o velikosti zubu 4 × 4 mm (pro zajištění dostatečné vrstvy hydroizolace) aplikujeme v ploše vrstvu hydroizolační stěrky a hladkou stranou hladítka povrch uhladíme.

05 DSC 5684
05 První vrstva stěrky |

06 Druhá vrstva stěrky

Odstup mezi nanášením první a druhé vrstvy stěrky je v běžných podmínkách minimálně 6 hodin. Druhá vrstva se nanese stejným způsobem jako vrstva první, a to v kolmém směru na první vrstvu vyzrálé hydroizolační stěrky.

06 DSC 5669
06 Druhá vrstva stěrky | Zdroj: CEMIX

07 Hydroizolace

Druhá vrstva se ponechá min. 24 hodin vyzrát.

07 DSC 5704
07 Hydroizolace | Zdroj: CEMIX

08 Osazení keramické tvarovky

Nejdříve nalepíme balkonové tvarovky po vnějším obvodu balkonu tak, aby okapové tvarovky zůstaly předsunuty cca 3 až 5 cm přes hranu balkonové desky.

08 tvarovky po obvodu balkonu
08 Osazení keramické tvarovky | Zdroj: CEMIX

09 Nalepení dlažby v ploše

Následně nalepíme dlažbu v ploše. Lepidlo se postupně nanese na dlažbu a při lepení se postupuje od čela balkonového tělesa.

TIP

Při realizaci se může hodit i balkonová tvarovka RAKO – ty jsou v příslušenství dlažeb značky RAKO nabízeny s přelivovým nosem, používají se pro vytvoření okapové hrany po obvodu balkonu místo okapového plechu.

red s využitím materiálů společnosti CEMIX