Izolační a zesilující podložka pro vytvoření zabudované hydroizolace
Galerie(11)

Izolační a zesilující podložka pro vytvoření zabudované hydroizolace

Partneři sekce:

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy pod keramické obklady a dlažbu, obkladové desky nebo dlažbu z přírodního kamene v sprchových koutech, koupelnách, závodních kuchyních či na balkonech a domovních terasách je možno použít různé systémy. Jedním z nich je zabudování izolační a zpevňující podložky. Jejím použitím se vytvoří vodotěsná, alkáliím odolná vrstva a zároveň se přemostí trhliny v podkladu.

Příprava podkladu

Podklad musí být před nalepením izolační podložky suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, nezmrzlý, zbavený prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Izolační podložku lze klást na všechny běžné stavební podklady, jako jsou vyzrálé cementové a sádrové potěry a stěrky, ale i pevné obklady/dlažby z keramiky, betonu, přírodního kamene, dřevotřískové desky, kov a sklo.

Očištěný podklad zbavený prachu se před lepením izolační podložky penetruje vhodnou penetrací a zkontroluje se vyzrálost a rovinnost podkladu. Penetrační nátěr se nanáší na nasákavé podklady neředěný, v rovnoměrné vrstvě. Je třeba při tom zabránit tvorbě louží. Na velmi nasákavé podklady se doporučuje penetraci nanést jedenkrát v takovém množství, které se do podkladu vsákne. Nanesená vrstva penetračního nátěru se nechá zaschnout (15 minut – běžně nasákavé podklady, 12 hodin – sádrové podklady).

Aplikace izolační podložky

Z kotouče se odmotá potřebné množství izolační podložky a odměří se požadovaná délka metrem, která se označí tužkou. Pomocí dlouhé ocelové latě a odlamovacího nože se odřeže vyměřený pás izolační podložky.

Ozubeným hladítkem (ozubení 3, 4 nebo 6 mm podle rovinnosti podkladu) se nanese na podklad flexibilní lepicí malta (minimálně třídy C2S1). Flexibilní lepicí malta se připraví smícháním suché směsi s vodou (25kg pytel / 8 l vody) v čisté nádobě elektrickým míchadlem. Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek, přibližně tři minuty.

Do připraveného ještě čerstvého lůžka se uloží odřezaný pás izolační podložky. Její povrch se celoplošně vyhladí tvrdou stěrkou tak, aby nezůstaly pod podložkou žádné vzduchové bubliny. Další pásy izolační podložky se kladou při lepení na lepicí maltu těsně vedle sebe bez překrytí. Styky pásů je třeba překrýt izolační páskou, která je sou­částí příslušenství izolační podložky.

Izolační páska se lepí do čerstvé vrstvy tekuté fólie a má překrýt oba sousedící pásy izolační podložky, a to 50 mm na každou stranu od styku pásů. Tekutá fólie se připraví smícháním komponentu A s komponentem B. Komponent A (tekutina) se vyleje do čisté mísicí nádoby a následně se do nádoby nasype komponent B (prášek) ve správném váhovém poměru (1 : 1).

Míchá se nízkootáčkovým elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek, přibližně tři minuty. Tekutá fólie se nanese ocelovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě. Po nalepení se izolační páska celoplošně vyhladí tvrdou stěrkou tak, aby pod páskou nezůstaly žádné vzduchové bubliny. 

01 | Penetrace podkladu
Očištěný podklad zbavený prachu se před lepením izolační podložky penetruje vhodnou penetrací a zkontroluje se vyzrálost a rovinnost podkladu. Penetrační nátěr se nanese na nasákavé podklady neředěný, v rovnoměrné vrstvě. Je nutné při tom zabránit tvorbě louží. Nechá se zaschnout (15 minut až 12 hodin).

02 | Vyměření potřebného rozměru
Z kotouče se odmotá potřebné množství izolační podložky a metrem se odměří požadovaná délka, která se označí tužkou.

03 | Odřezání potřebné délky
Podél dlouhé ocelové latě přiložené na pás izolační podložky se odlamovacím nožem odřeže naměřená délka izolační podložky.

04 | Lepicí malta
Ozubeným hladítkem se nanese na podklad flexibilní lepicí malta, která se připraví smícháním suché směsi s vodou (25kg pytel / 8 l vody) v čisté nádobě elektrickým míchadlem. Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek, přibližně během tří minut.

05 | Nalepení pásu izolační podložky
Do připraveného ještě čerstvého lůžka flexibilní lepicí malty se uloží odřezaný pás izolační podložky. Její povrch se celoplošně vyhladí tvrdou stěrkou tak, aby pod podložkou nezůstaly žádné vzduchové bubliny.

06 | Lepení dalších pásů
Další pásy izolační podložky se kladou při lepení na flexibilní lepicí maltu těsně vedle sebe bez překrytí.

07 | Styky pásů izolační podložky
Styky pásů izolační podložky je třeba překrýt izolační páskou. V místě styku se nanese ocelovým hladítkem v rovnoměrné tloušťce pás tekuté fólie, která se připraví smícháním komponentu A a B v čisté nádobě. Míchá se nízkootáčkovým elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek, přibližně tři minuty.

08 | Nalepení izolační pásky
Izolační páska se lepí do čerstvé vrstvy tekuté fólie tak, aby překryla oba sousedící pásy izolační podložky o 50 mm na každou stranu od styku pásů.

09 | Vyhlazení izolační pásky
Po nalepení se izolační páska celoplošně vyhladí tvrdou stěrkou tak, aby pod páskou nezůstaly žádné vzduchové bubliny.

10 | Vytvrdnutí malty
Po vytvrdnutí flexibilní lepicí malty (přibližně 24 hodin) je možné začít s lepením obkladu nebo dlažby.

Informace o materiálu:

» Vodotěsná, pnutí přenášející, flexibilní, alkáliím odolná podložka se schopností přemostění trhlin a izolování povrchů proti vodě pod dlažbami/obklady z keramiky a přírodního kamene, tloušťka: přibližně 0,4 mm.

Izolační podložka
Murexin Izolační a zesilující podložka AE 100
šířka: 1 m, délka: 30 m,
Příslušenství:
Izolační páska AE 50
Izolační páska AE 50 vnitřní roh
Izolační páska AE 50 vnější roh
Izolační manžeta na stěnu AE 12
Izolační manžeta na podlahu AE 35

Penetrační nátěr
Murexin Hloubkový základ LF 1
spotřeba: přibližně 150 g/m2 (podle nasákavosti podkladu), láhev 1 l, kanystr 5, 10 a 25 kg
Nebo
Murexin Superzáklad D4 Rapid
spotřeba: přibližně 150 g/m2 (podle nasákavosti podkladu), plastový kbelík 1, 5 a 10 kg

Pružná lepicí malta
Murexin Pružná lepicí malta šedá KGF 65
spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel, 25 kg
Nebo
Pružná lepicí malta rychlá Trass SFK 85
spotřeba: přibližně 3 kg/m2, papírový pytel, 25 kg

Tekutá fólie
Murexin Tekutá fólie 2 KS
12 a 50 kg,

Nářadí a pomůcky
metr
dlouhá ocelová lať
tužka
malířský štětec
pěnový váleček
gumová stěrka
ozubené hladítko (ozubení 3, 4 nebo 6 mm podle rovinnosti podkladu)
ocelové hladítko
nízkootáčkové elektrické míchadlo
plastová nádoba
tvrdá stěrka

Tip

Lepení izolační podložky v místě styku se svislými konstrukcemi a v místě prostupů
Ve stycích stěna/stěna a stěna/podlaha je potřeba při kladení izolační podložky použít izolační pásku nalepenou do tekuté fólie. Postup kladení izolační podložky je následující: podlaha – styk podlaha/stěna, stěny – styky stěna/stěna, prostupy. Prostupy instalací je nutné izolovat pomocí izolační manžety na stěnu a na podlahové vpusti použít izolační manžetu na podlahu, které se rovněž lepí do tekuté fólie, přičemž je třeba dodržovat překrytí minimálně 50 mm.

Lepení obkladu
Lepení obkladů je možné až po dokonalém vytvrdnutí použité lepicí malty, případně tekuté fólie (3 až 24 hodin).

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článek byl uvereřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.