Partneři sekce:
Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Při realizaci balkonové hydroizolace a následném uložení dlažby je nutné dodržet přesný technologický postup. Začínáme přípravou podkladu, tedy jeho penetrací – křemičitým adhezním můstkem. Penetrační nátěr se nanáší na čistý podklad pomocí válečku. Při jeho aplikaci dbáme na to, aby pokryl celou plochu. Do rohů, kde nátěr není možné nanést válečkem, jakož i na plochu budoucího soklu se aplikuje pomocí štětce. Po nanesení se musí nechat zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin, v závislosti na teplotě okolního prostředí.

Možnosti provádění hydroizolací spodní stavby

Možnosti provádění hydroizolací spodní stavby

Hydroizolaci spodní stavby lze provést několika způsoby; všechny jsou více či méně funkční. Který z nich vybrat a který je tím nejlepším řešením, je složitá otázka, jejíž zodpovězení závisí na celé řadě kritérií. Tento článek přibližuje některá řešení, která se ve stavební praxi vyskytují, ale nejsou zcela známá a běžně používaná, ačkoli mají své uplatnění.

Hydroizolace spodní stavby mPVC fólií

Hydroizolace spodní stavby mPVC fólií

Přestože jsou hydroizolační PVC-P fólie ve stavebnictví už poměrně známé, nedoporučuje se jejich svépomocná montáž; neodborná aplikace představuje riziko a dostatečně zkušený izolatér se znalostí na sebe navazujících stavebních postupů nesmí chybět u žádné hydroizolace spodní stavby zabezpečené fólií. Hydroizolační fólie pro spodní stavbu mají sice adekvátní mechanicko-fyzikální  vlastnosti, ale nejsou vhodné pro všechny typy konstrukcí spodní stavby.

Současné hydroizolační krystalizační látky

Současné hydroizolační krystalizační látky

Principy hydroizolací pomocí krystalizačních hmot jsou známé již delší dobu. V článku se budeme zabývat vývojem nových druhů hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek zvyšujících plynotěsnost a vodotěsnost betonů založených na principech vnitřní krystalizace a zároveň využívajících druhotné suroviny.

Asfaltové pásy – vývoj se nezastavil

Asfaltové pásy – vývoj se nezastavil

Asfaltové pásy stále patří v oblasti hydroizolací plochých střech k nejpoužívanějším, především pro vysokou spolehlivost a nízké náklady. I na tomto poli se však neustále zvyšuje kvalita materiálů. Záleží jen na osvícenosti investorů, projektantů či dodavatelů, zda sáhnou po „alternativních“ levných náhražkách, či důvěřují specializovaným firmám a investují více do kvality.

Proměny hydroizolací plochých střech: dva příspěvky k diskusi

Proměny hydroizolací plochých střech: dva příspěvky k diskusi

Historie střešních krytin začíná v okamžiku, kdy člověk opouští jeskynní způsob života. Je samozřejmé, že v tomto období byly jedinými krytinami běžně dostupné přírodní materiály. Po mnoha letech budování dlouhodobých sídel začíná člověk zastřešovat svoje příbytky plochými střechami z uměle vyrobených materiálů a objevují se první hydroizolace. Společně s jejich proměnami přichází ke slovu také „rozprava o metodě“.