Partneři sekce:
Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení vlhkých zdí. I přes zásadní význam komplexního konceptu renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné působení v souvislosti s celkovým objektem se nezohledňuje a podceňuje. Následné škody a další investice jsou odstranitelná rizika, kterým lze zabránit vhodnými a komplexními renovačními koncepty. 

Hydroizolace v koupelně

Hydroizolace v koupelně

Dvousložková pružná cementová rychleschnoucí hydroizolační membrána Mapelastic Turbo spolehlivě slouží k vodotěsné ochraně koupelen, balkonů a teras. Její největší předností je možnost aplikace bez ohledu na roční období a povětrnostní podmínky. Je možné ji aplikovat dokonce i na původní podlahy. Vhodná je i na ne úplně suché povrchy, avšak za předpokladu, že jsou dokonale vyzrálé. Je možné ji aplikovat již při teplotě od +5 °C.

Aplikace hydroizolačních stěrek na minerální bázi

Aplikace hydroizolačních stěrek na minerální bázi

S technologickým rozvojem oboru stavební chemie, stejně jako s otevřením se trhu novým technologiím, se při utěsňování českých staveb proti vlhkosti stále častěji uplatňují bezešvé stěrkové izolace. Na rozdíl od hydroizolačních povlaků ve formě pásů nabízejí stěrkové izolace jednodušší a rychlejší zhotovení, odpadá množství rizikových detailů ve formě prostupů, koutů, rohů a napojení a současně jsou dlouhodobě prověřeny praxí, jejich historie například na německém trhu sahá do šedesátých let minulého století.

Jistota, že je vše „v suchu“, jen za pár korun

Jistota, že je vše „v suchu“, jen za pár korun

Život bez vody si nikdo z nás nedovede představit. Voda jako jedna z nejdůležitějších látek nás provází celým životem. Jsou však situace, kdy nám způsobuje vážné problémy a tato skutečnost nastává, jakmile zjistíme, že ve svém příbytku máme vlhké zdi a že se vlhkost nekontrolovatelně rozšiřuje.

Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Lepicí a utěsňovací systém na balkony a lodžie

Při realizaci balkonové hydroizolace a následném uložení dlažby je nutné dodržet přesný technologický postup. Začínáme přípravou podkladu, tedy jeho penetrací – křemičitým adhezním můstkem. Penetrační nátěr se nanáší na čistý podklad pomocí válečku. Při jeho aplikaci dbáme na to, aby pokryl celou plochu. Do rohů, kde nátěr není možné nanést válečkem, jakož i na plochu budoucího soklu se aplikuje pomocí štětce. Po nanesení se musí nechat zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin, v závislosti na teplotě okolního prostředí.

Mapelastic – pružná cementová izolace

Mapelastic – pružná cementová izolace

Již více než 20 let je Mapelastic nejoblíbenější pružnou cementovou hydroizolací na trhu! Systém, který se používá na hydroizolaci a ochranu balkonů, teras a bazénů, nabízí vysokou pružnost i při nízkých teplotách.

Možnosti provádění hydroizolací spodní stavby

Možnosti provádění hydroizolací spodní stavby

Hydroizolaci spodní stavby lze provést několika způsoby; všechny jsou více či méně funkční. Který z nich vybrat a který je tím nejlepším řešením, je složitá otázka, jejíž zodpovězení závisí na celé řadě kritérií. Tento článek přibližuje některá řešení, která se ve stavební praxi vyskytují, ale nejsou zcela známá a běžně používaná, ačkoli mají své uplatnění.

Hydroizolace spodní stavby mPVC fólií

Hydroizolace spodní stavby mPVC fólií

Přestože jsou hydroizolační PVC-P fólie ve stavebnictví už poměrně známé, nedoporučuje se jejich svépomocná montáž; neodborná aplikace představuje riziko a dostatečně zkušený izolatér se znalostí na sebe navazujících stavebních postupů nesmí chybět u žádné hydroizolace spodní stavby zabezpečené fólií. Hydroizolační fólie pro spodní stavbu mají sice adekvátní mechanicko-fyzikální  vlastnosti, ale nejsou vhodné pro všechny typy konstrukcí spodní stavby.

Konstrukční detaily systémů vodotěsných izolací spodní stavby

Konstrukční detaily systémů vodotěsných izolací spodní stavby

Konstrukční detaily jsou pro projekční práci velmi důležité a lze říci, že bývají často složitější než samotná hydroizolace spodní stavby. Jedním ze základních pilířů řešení je určení, zda detaily plní funkci vodotěsné izolace nebo současně řeší i další konstrukční potřeby spodních staveb.

Využití drenáží při sanaci vlhkých staveb

Využití drenáží při sanaci vlhkých staveb

Defekty svislých izolací i souvisejících odvodňovacích zařízení jsou obvyklou příčinou nadměrné vlhkosti spodních staveb. Ve zvýšené míře se to týká sanace starších objektů. Příspěvek reaguje na opakované chyby při provádění drenáží, se kterými se autoři setkali v praxi.

Rekonstrukce a sanace hydroizolace spodní stavby

Rekonstrukce a sanace hydroizolace spodní stavby

Spodní stavba patří mezi nejvíce exponované konstrukční části budovy a svou kvalitou do značné míry ovlivňuje funkčnost celého objektu, což platí i pro střechu. Diagnostika závad a hlavně jejich odstraňování je však mnohem obtížnější a zásady navrhování jsou velmi rozdílné.

Hydroizolace konstrukcí v trvalém styku s vodou

Hydroizolace konstrukcí v trvalém styku s vodou

Životnost konstrukcí, které jsou v trvalém styku s vodou, ovlivňuje nejen chemické složení a hydrostatický tlak vody na ni působící, ale často i zemní vlhkost a podzemní voda a její složení. Pro zajištění maximální ochrany takové konstrukce je mimořádně důležité ji spolehlivým způsobem ochránit.