Ochrana pro betonové stavební objekty v zemědělství
Galerie(6)

Ochrana pro betonové stavební objekty v zemědělství

Partneři sekce:

Je jedno, jestli se jedná o pojízdné silážní zařízení, kejdové stavební objekty, zařízení na výrobu bioplynu, stoly na krmení nebo dojicí stání – nejvíce používaným materiálem pro tyto stavební objekty je beton. V důsledku neustálého a rozmanitého využívání jsou ovšem stavební objekty ze železobetonu vystavovány četným fyzikálním, chemickým a mechanickým namáháním, které mohou beton trvale poškodit a v extrémním případě mohou vést i k totálnímu selhání celkové železobetonové konstrukce. 

Společnost MC-Bauchemie má pro každý takový zemědělský objekt řešení, jak zabránit poruchám, a nabízí i kompetentní poradenství.

Zařízení na výrobu bioplynu

Téměř všechny živočišné a rostlinné organismy obsahují vodu, tuky, sacharidy a proteiny. Proteiny sestávají z aminokyselin – například cysteinu a metioninu. Součástí obou je síra. V bioplynovém fermentoru dochází k oxidaci těchto aminokyselin v důsledku různých procesů látkové výměny určitých organismů (bakterií), které oxidují síru, a také bakterií, jež snižují obsah síry. V důsledku těchto mikrobiologických procesů přeměny vzniká kysličník siřičitý, ze kterého se tvoří ve vodě kyselina siřičitá, potažmo kyselina sírová (H2SO4).

Beton je sice mechanicky a tepelně vysoce zatížitelný, ale jako alkalický materiál vykazuje především při chemickém napadení kyselinami s hodnotami pH < 4 slabiny. Protože tato mezní hodnota je ze strany kyseliny sírové bez problémů dosahována, vede to u betonu trvale k porušování matrice cementového tmelu (biogenní koroze kyselinou sírovou – BSK). Charakteristický obraz poškození se ukazuje v první fázi na povrchu betonu, který je podobný jako u vymývaného betonu.

V dalším průběhu je ovšem třeba počítat s poškozeními, která zasahují do mnohem větší hloubky. Důsledkem toho jsou vysoké náklady na sanaci a výpadky příjmů v důsledku neuskutečňované výroby energie. Řešením je MC-PowerPro HCR, dvousložková pigmentovaná vrstva, která odolá až do hodnoty pH 0. Kromě toho je lehce flexibilní a dokáže překrýt trhliny až do šířky 0,2 mm. Zpracování je jednoduché a bezproblémové.

Zařízení na výrobu bioplynu Při fermentaci působí silně agresivní média na beton, ochranou je produkt MC-PowerPro HCR.

Zařízení na výrobu bioplynu
Při fermentaci působí silně agresivní média na beton, ochranou je produkt MC-PowerPro HCR.

Průjezdná silážní zařízení

Výroba siláže v zařízeních průjezdních sil je v dnešní době standardem a je nejen důležitým základem pro úspěšné mléčné hospodářství a živočišnou výrobu, nýbrž tvoří podstatnou základnu pro získávání energie v zemědělských zařízeních na bioplyn. Výroba siláže z rostlinných krmiv probíhá bez přístupu vzduchu kvašením kyseliny mléčné. Při výrobě siláže se nerozkládají pouze biopolymery, nýbrž vznikají také organické kyseliny. Tyto kyseliny (silážní šťáva) vykazují v závislosti na složení silážované hmoty často hodnotu pH < 2, tj. jsou chemicky velmi silně agresivní a nechráněný železobeton jim neodolá. Řešením je opět MC-PowerPro HCR.

Zařízení průjezdních sil Kyselá průsaková silážní šťáva rozkládá průjezdní silo během velmi krátké doby. Produkt MC-PowerPro HCR zajistí dlouhou životnost.

Zařízení průjezdních sil
Kyselá průsaková silážní šťáva rozkládá průjezdní silo během velmi krátké doby. Produkt MC-PowerPro HCR zajistí dlouhou životnost.

Krmné stoly

V důsledku užívání po dobu mnoha let jsou betonové povrchy na krmných stolech silně opotřebovány kyselinou ze silážovaného krmiva a mechanickým namáháním. Důsledkem jsou drsné, nehygienické povrchy, které se špatně čistí a mají negativní vliv na příjem krmiva zvířaty. Trvalým řešením je MC-Floor TopSpeed, který je extrémně odolný proti kyselinám a jehož tvrdý povrch se zesíťovanou strukturou umožňuje bezproblémové a důkladné čištění stolů.

Krmné stoly Krmiva mají agresivní účinek na beton. Produkt MC-Floor TopSpeed představuje rychlé a odolné řešení při nanesení ochranné vrstvy.

Krmné stoly
Krmiva mají agresivní účinek na beton. Produkt MC-Floor TopSpeed představuje rychlé a odolné řešení při nanesení ochranné vrstvy.

Dojírny

Nezáleží na tom, o jaký typ se jedná, jedno mají společné – dojení musí z hygienických důvodů probíhat v čistém prostředí. Předpokladem pro to jsou podlahy a stěny, které se dají snadno čistit. U betonu bez nanesené vrstvy takového povrchu ale nedosáhneme, zpravidla je drsný a má otevřené póry. Také běžné barevné nátěry nejsou většinou nic jiného než opatření za účelem zkrášlení, která nemají dlouhého trvání. MC-Bauchemie nabízí dvě ochranné vrstvy – MC-Floor TopSpeed pro podlahu a Emcephob LE pro stěnu. Oba produkty se lehce zpracovávají a vytvářejí povrch, který se dá mimořádně dobře čistit. Výsledkem je trvale chráněný beton.

Dojírny Dobrá čistitelnost je zde vším. Produkty MC-Floor TopSpeed a Emcephob LE odpuzují nečistoty a jsou snadno čistitelné.

Dojírny
Dobrá čistitelnost je zde vším. Produkty MC-Floor TopSpeed a Emcephob LE odpuzují nečistoty a jsou snadno čistitelné.

Betonové stavby, které jsou ve styku s kejdou

Kejda je zpravidla klasifikována (s ohledem na existující organický potenciál napadení betonu) jako slabě agresivní (třída expozice XA1 nebo XA2). Stálý trvalý provoz nádrží, podzemních kójí nebo jímek na kejdu tak představuje permanentní chemické napadání nechráněného betonu. Složení kejdy ale přirozeně není konstantní s vypočitatelným „potenciálem napadení kyselinou“, takže musíme počítat i se silnějším ohrožením. S vysokým potenciálem ohrožení musíme počítat také u betonových objektů, které nejsou shora uzavřené. Ochranu povrchů trvale namáhaných kej­dou zajistí opět produkt MC-PowerPro HCR. Vrstva nanesená na povrch zůstává trvale flexibilní a překlene trhliny do 0,2 mm. Vrstvy je možné nanášet přímo na podklady ohrožené trhlinami nebo popraskané podklady v blízkosti povrchu, což je důležitý faktor, pokud jde o ochranu podzemní vody.

Stavební objekty na kejdu Kejda představuje permanentní zatížení pro beton. Trvalou ochranou je produkt MC-PowerPro HCR.

Stavební objekty na kejdu
Kejda představuje permanentní zatížení pro beton. Trvalou ochranou je produkt MC-PowerPro HCR.

Protection for concrete structures in agriculture

Whether clamp silos, slurry-exposed structures, biogas facilities, feed tables/alleys or milking parlours, the most-used material for such constructions is concrete. However, due to their incessant and extensive usage, such reinforced concrete structures are constantly exposed to a range of physical and chemical attrition mechanisms. As time goes on, these can seriously damage the concrete, reinforced or not, and, in extreme cases, result in the entire construction failing.

 

TEXT A FOTO: MC-Bauchemie

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2018.