Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace
Galerie(5)

Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Partneři sekce:

Pro efektivní ochranu podlah sklepů, garáží, teras balkonů nebo spodních částí staveb před vlhkostí je vhodné použít např. gumoasfaltovou hydroizolaci. Před aplikací gumoasfaltové hydroizolace je potřeba na podklad nanést vhodný penetrační nátěr (gumoasfaltovou penetraci). Podklad musí být soudržný, pevný, bez jakýchkoli nečistot (prachu), bez ostrých hran a stojaté vody. 

Nesmí být zmrzlý nebo pokrytý jinovatkou, může být mírně vlhký. Vodou ředitelná gumoasfaltová penetrace se před nanesením na podklad zředí s vodou v poměru 1:9 (penetrace:voda). Připravený roztok se nanese štětkou nebo kartáčem v jedné vrstvě a nechá se vyschnout (přibližně 3 dny). Při použití gumoasfaltové penetrace neředitelné vodou se nanáší jedna (u nasákavých podkladů dvě) vrstva neředěné penetrace. Po zaschnutí penetračního nátěru se na podklad nanese gumoasfaltová hydroizolace. Nanáší se křížovou metodou v minimálně dvou vrstvách. Všechny rohy je potřeba vyztužit pásy výztužné tkaniny, která se vkládá do čerstvé vrstvy gumoasfaltové hydroizolace.

Každá další vrstva se nanáší po vyschnutí předcházející vrstvy (zcela suché za 24 hodin). Po nanesení poslední vrstvy je potřeba počkat několik dní, aby se z celé tloušťky nátěru mohla odpařit zbytková vlhkost. Při izolování svislých ploch spodní stavby se zasypání výkopu zeminou musí provádět velmi opatrně, aby se izolační vrstva nepoškodila. Hydroizolační vrstvu se doporučuje při této aplikaci chránit před mechanickým poškozením polystyrenem XPS o tloušťce 20 mm.

Info o materiálu

» Disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem pro suché a mírně vlhké podklady, tixotropní vlastnosti (nestéká, lze nanést na podklad s libovolným sklonem), vhodná pro bezprostřední kontakt s polystyrenem, odolná proti atmosférickým vlivům, slabým kyselinám a zásadám a agresivním látkám v zemi.

Co budete potřebovat

  • Gumoasfaltová penetrace
  • DenBit DISPER AS, spotřeba koncentrátu: přibližně 0,015 až 0,03 kg/m2 (penetrace pod hydroizolační nátěr), plastový kbelík, 5 kg 341 Kč
  • nebo
  • DenBit DISPER A, spotřeba: 0,2 až 0,3 kg/m2 (jedna vrstva), plastový kbelík 5 a 10 kg, 5 kg 159 Kč
  • Gumoasfaltová hydroizolace
  • DenBit DISPER DN, spotřeba: 0,5 až 1 kg/m2 (na 1 vrstvu), plastový kbelík 5 a 10 kg, 5 kg 134 Kč
  • Výztužná tkanina

Nářadí a pomůcky

kartáč, pokrývačský štětec, stěrka, štětka01 | První vrstva hydroizolace
Po zaschnutí gumoasfaltové penetrace se na připravený podklad nanese kartáčem první vrstva gumoasfaltové hydroizolace.

02 | Vyztužení fabionů
Místa přechodů, tzv. fabiony, a komplikované zlomy se vyztuží výztužnou tkaninou, která se vloží do čerstvého pásu první vrstvy gumoasfaltové hydroizolace.

03 | Zatření výztužné tkaniny
Výztužná tkanina se pomocí štětky zatře do první vrstvy gumoasfaltové hydroizolace.

04 | Druhá vrstva hydroizolace
Po zaschnutí první vrstvy (24 hodin) se nanese kartáčem druhá vrstva gumoasfaltové hydroizolace. Druhá vrstva se nanáší tzv. křížovou metodou.

TEXT: zpracováno z podkladů Den Braven
FOTO: Den Braven

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.