Efektivně proti vlhkosti a zasolení zdiva

Sanace omítek je oblast, kde se mají na pozoru snad všichni majitelé starších nemovitostí. A mají k tomu dobrý důvod. Bez řešení vlhkosti v zasoleném zdivu, často již ve fázi výkvětů, dochází následně k mnohem vyšším škodám. Baumit dlouhodobě nabízí pro tyto případy účinné řešení v podobě uceleného omítkovému systému Baumit Sanova. Jeho cílem je funkčnost a kvalita obnovy.

Vlhká omítka často silně zasolená vodorozpustnými solemi má několik příčin – například v zanedbané údržbě, extrémních povětrnostních vlivech nebo chybně provedených opravách v minulosti. Následkem jsou různé viditelné formy vlhkosti na omítce – od tradičních map přes výkvěty solí až k destruktivnímu odlupování a opadávání omítky.

Nežádoucí konsekvencí jsou vedle estetických poruch vzhledu také nepříjemné vnitřní klima, ztráta tepelné izolace, růst řas, plísní a hub, statické poruchy a celkové zkrácení životnosti omítkového systému. I proto je nezbytné nejprve prověřit zdroj vlhkosti, kterým často bývá nevhodně řešený odtok dešťové vody, vzlínající vlhkost, difuze vodních par, ale i další možnosti. Pro přesun vzniklé vlhkosti je pak rozhodující pórovitost daného materiálu.

Materiály Baumit Sanova jsou ideální pro vnitřní i vnější prostory – od sklepa přes sokl až po fasádu domu.
Materiály Baumit Sanova jsou ideální pro vnitřní i vnější prostory – od sklepa přes sokl až po fasádu domu. | Zdroj: Baumit

Nyní se dostáváme k optimálnímu řešení pomocí sanačního systému Baumit Sanova, který v sobě sdružuje hned několik kvalitních výrobků pro sanační proces, tedy od přípravy podkladu přes omítkové směsi až po finální povrchové úpravy.

Chceme-li se však zaměřit na ty nejdůležitější fáze sanace pak jednoznačně směřujeme k ručně i strojně zpracovatelné jednovrstvé vápenotrasové omítce Baumit SanovaMonoTrass.

Systémy Baumit Sanova jsou difúzně otevřené a zajišťují rychlé odpařování vlhkosti z konstrukce.
Systémy Baumit Sanova jsou difúzně otevřené a zajišťují rychlé odpařování vlhkosti z konstrukce. | Zdroj: Baumit

Oblíbenost a přínos tohoto optimálně vyváženého systému se surovinami z vulkanického tufu a hydraulického vápna hledejme v jeho více než 15leté tradici na trhu. Tato sanační omítka s certifikátem WTA pro exteriéry i interiéry je ve své podstatě nejčastějším řešením pro všechny stupně zasolení a vlhkosti.

Složení omítky je nově vyztuženo vlákny a přirozený odvod vlhkosti ze zdiva je dán mimo jiné pórovitostí vyšší než 45 %.

Vlhkost ve zdivu u starších objektů má často destruktivní účinky.
Vlhkost ve zdivu u starších objektů má často destruktivní účinky. | Zdroj: Baumit

U sanačních omítek se skladově i objektově jedná o nejúspěšnější suchou maltovou směs v 25kg balení (se zrnitostí 1 mm a použitím v tloušťkách 20 mm v exteriéru nebo 10 mm v interiéru). Baumit SanovaMonoTras je svými špičkovými parametry výrobkem vhodným také k použití v sanačním procesu u objektů památkové péče.

Sanační servis Baumit.
Sanační servis Baumit. | Zdroj: Baumit

Chceme-li však zůstat u kvalitních výrobků pro sanaci omítky s certifikátem WTA, můžeme se s důvěrou obrátit také na další vysoce porézní sanační jádrovou omítku Baumit SanovaPor. Velmi prodyšná suchá směs v 35kg balení se nabízí v zrnitosti 4 mm a je určena pro středně a silně vlhké a velmi zasolené zdivo.

Obsažené přísady pro aktivní tvorbu pórů zajišťují její požadovanou prodyšnost. Tato suchá omítka navíc umožňuje vyrovnání velkých nerovností podkladové konstrukce a stejně jako v prvním případě ji lze nanášet ručně i strojově.

Zdivo se středním a vysokým obsahem vlhkosti a solí
Zdivo se středním a vysokým obsahem vlhkosti a solí | Zdroj: Baumit

Baumit Sanova nabízí pro sanační práce několik dalších výrobků. Za všechny jmenujme alespoň hotový sanační podhoz (chcete-li „špric“) pojený síranovzdorným cementem Baumit SanovaPre, který je vhodnou úvodní přípravou podkladu. I tento výrobek je certifikován podle normy WTA.

Pro zdivo se střední až nízkou vlhkostí a zasolením lze zvolit snadno zpracovatelnou sanační omítku Baumit SanovaUni, která nachází využití například u oprav soklů rodinných domů nebo ve sklepních místnostech.

Naopak povrchové úpravy může majitel nemovitosti, realizační firma nebo investor řešit pomocí vysoce paropropustné silikátové barvy Baumit SanovaColor s vysokou kryvostí, která se aktuálně pyšní novou vylepšenou recepturou.

Baumit SanovaMonoTrass
Baumit SanovaMonoTrass | Zdroj: Baumit

Využít můžete i sanační servis poskytovaný společností Baumit.

ZDROJ: PR článek společnosti Baumit