Hydroizolace suterénů (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Kvalitně provedená hydroizolace je podstatná pro každou stavbu a každý domov. Nekvalitní provedení po čase v místnostech, jako jsou sklepy a suterénní konstrukce, nevyhnutelně vede k degradaci materiálu a vytvoření plísní, které mají negativní vliv na kvalitu vnitřního prostředí a pohodu uživatelů objektu. Je proto na místě hydroizolaci provést správně hned napoprvé!

Info o materiálu

» Nafuflex Basic 2
Dvousložková bitumenová izolační stěrka s rychlým vyschnutím. Stěrka je vysoce flexibilní a také těsná vůči radonu. Lze ji použít pro hydroizolace svislých, vodorovných a skloněných ploch stavebních konstrukcí zatížených dle tříd W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E.

Co budete potřebovat

  • Malta: Nafufill RM 10, pytel 25 kg
  • Hydroizolační stěrka: Nafuflex Basic 2, nádoba 28 kg
  • Penetrace: Penetrační nátěr Nafuflex GIP, kanystr 10 l
  • Zesilující vložka: Nafuflex Grid 25 NF
  • Těsnicí pásky: Pásky Nafuflex DB 300
  • Ochranné desky: drenážní rohože, desky s kluznou nebo zatížení separující vrstvou, extrudované drenážní/ochranné desky, perimetrální izolační desky
  • Nářadí: zednická lžíce, airless přístroj

Příprava podkladu

Protože důkladně připravený podklad je základem každé kvalitní izolace, je potřeba tomuto kroku věnovat zvýšenou pozornost. Hydroizolace Nafuflex je vhodná pro všechny minerální podklady (např. zdivo, smíšené zdivo, beton, omítku či malty skupiny PII nebo PIII).

Podklad musí být pevný, únosný, bez námrazy a zbavený látek snižujících přilnavost (prach, nečistoty, volné částečky, separační prostředky). Případné zbytky malty, ostré či vystupující hrany nebo štěrková hnízda je třeba odstranit nebo zbrousit.

Hrubé nerovnosti větší než 5 mm je třeba vyrovnat pomocí malty Nafufill RM 10, malé nerovnosti je možné vystěrkovat a uzavřít přímo izolační stěrkou Nafuflex. Vnitřní rohy a fabiony zaoblíme uzavírací maltou Nafufill RM 10, abychom následně docílili rovnoměrné tloušťky hydroizolační stěrky.

Penetrace

Podklad opatříme penetračním nátěrem. Silně savé a sprašující podklady je třeba předem ošetřit produktem Nafuflex GIP. Lze nanášet štětkou, válečkem, kartáčem nebo stříkáním.
Hydroizolační dvousložkovou hmotu Nafuflex Basic 2 mícháme méně než 3 minuty, abychom zabránili hrudkovatění.

Jednosložkové produkty zpracováváme přímo. Hmotu lze aplikovat stěrkováním nebo stříkáním. V místě fabionu aplikujeme zesilující vložku Nafuflex Grid 25 NF v celé ploše mezi první a druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Na stěnu uložíme zesilující vložku s přesahem 10 cm.

Okolí potrubí

Při aplikaci v okolí trubek vyřízneme v zesilující vložce odpovídající otvor – v ploše tkaniny prořízneme otvor ve tvaru hvězdy a zapustíme ji přes trubku do první vrstvy stěrky. Následně použijeme pruh vložky ve tvaru manžety, vineme ji kolem trubky a rovněž zapustíme do vrstvy stěrky. Následně aplikujeme druhou vrstvu stěrky.

Utěsnění spár

Spáry utěsníme páskami Nafuflex. Pásky jsou oboustranně kašírované a lze je zapracovat beze spár do hydroizolační stěrky. Pásky se ukládají do první vrstvy hydroizolační stěrky.
Po úplném zaschnutí vrstvy se okraje pásek zapracují do druhé vrstvy stěrky. Napojení těsnicích pásek se provádí svařením horkým vzduchem.

Před aplikací dalších vrstev podlahy, včetně ochranných vrstev, je nutno vyčkat na kompletní proschnutí aplikované hydroizolace. Toto platí i pro ochranné desky. Desky se aplikují za pomoci lepidla ze stěrky Nafuflex.

Tip

Naneste síranovzdorný těsnicí šlem MC-Proof 101 HS v šířce 15 cm až k čelu základu a až 20 cm nad zaoblený fabion (styk stěna/základ). Takto bude chráněna následná hydroizolační stěrka před zpětným provlhnutím!

Krok 1: Těsnicí šlem

Styk stěna/základ ošetříme nanesením těsnicího šlemu štětcem. Obdobně ošetříme i fabiony, použijeme zaoblenou lžíci.

01 Těsnicí šlem
01 Těsnicí šlem |

Krok 2: Penetrace

Podklad opatříme penetračním nátěrem. Penetraci nanášíme v rovnoměrné vrstvě. Silně savé a sprašující podklady ošetříme produktem Nafuflex GIP.

02 Penetrace
02 Penetrace |

Krok 3: Hydroizolační stěrka

Po zaschnutí penetrační vrstvy aplikujeme první vrstvu hydroizolační stěrky Nafuflex Basic 2. Do této vrstvy vložíme zesilující vložku.

03 Hydroizolační stěrka
03 Hydroizolační stěrka |

Krok 4: Potrubí

V okolí potrubí je třeba do vložky vyříznout hvězdu odpovídající velikosti otvoru a zajistit ji pruhem další vložky.

04 Potrubí
04 Potrubí |

Krok 5: Těsnicí páska

Spáry a napojení pásů opatříme těsnicí páskou. Páska se rovněž ukládá do první vrstvy hydroizolace.

05 Těsnicí páska
05 Těsnicí páska |

Krok 6: Zakrytí vložek

Vložky a pásky zakryjeme druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Stěrka musí před aplikací dalších vrstev úplně proschnout.

06 Zakrytí vložek
06 Zakrytí vložek |

Krok 7: Ochranná vrstva

Po úplném proschnutí hydroizolační stěrky se nalepí ochranná vrstva z drenážní rohože nebo z tepelněizolačních desek.

07 Ochranná vrstva
07 Ochranná vrstva |
Text + foto: MC Bauchemie

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2020.

01 Těsnicí šlem
02 Penetrace
03 Hydroizolační stěrka
04 Potrubí
05 Těsnicí páska
06 Zakrytí vložek
07 Ochranná vrstva