Galerie(6)

Nopové fólie (přehled)

Partneři sekce:

Hydroizolace, při správném provedení, zabraňuje vodě pronikat do zdiva zvenčí i zevnitř. Tato opatření se proto používají proti vzlínání vlhkosti ze základů do zdiva, na izolaci balkónů a teras, izolaci střech, ale i izolaci koupelen a vnitřních prostorů se zvýšeným rizikem vlhkosti a vzniku plísní.

Nopové fólie se řadí mezi plastové hydroizolace. Nopová folie se vyrábí tvarováním rovných hydroizolačních fólií z vysokohutního polyethylenu (HDPE) a nelze ji uvažovat jako hlavní hydroizolační vrstvu, protože napojení jednotlivých dílů fólie není dokonalé a mechanické poškození je relativně snadné.

Tato fólie se běžně používá pro oddělení stavby od vlhkého prostředí, sanaci vlhkého zdiva a podlah, ve skladbách vegetačních střech, jako separační vrstva plochých střech, balkonů a teras, ale i jako doplňková izolace proti radonu.

Použití nopové fólie může rovněž být dobrou alternativkou k podřezání zdiva a to zvláště v místech, kde poškození vlhkostí není natolik závažné.

Druhy nopových fólií

Nopové fólie lze dělit dle použití, velikosti fólie, výšky a tvaru nopů a případně pevnosti v tlaku. Před koupí nopové fólie je tak třeba důkladně zvážit její použití; některé nopové fólie jsou např. perforované a umožňují tak prostup vody přes nopy.

Výška nopů běžně začíná na několika milimetrech a končí v řádu centimetrů. Tato velikost následně ovlivňuje pevnost v tlaku.Nopová fólie bez perforace: fólie při správném provedení nepropouští vodu, a je tedy vhodná pro oddělení stavby od vlhkého prostředí nebo jako doplňková izolace proti radonu.

Nopová fólie s perforací: fólie díky perforaci odvádí přebytečnou vodu, a může tak být použita jako tzv. hydroakumulační vrstva například v zelených střechách jako drenážní vrstva. Nopová fólie s nakašírovanou textilií: textilie zajišťuje ochranu proti zanesení nopů a tím zvýšuje funkčnosti drenážního systému.

Vhodná je zejména pro střechy a terasy (nopy nahoru) nebo jako drenážní a hydroakumulační vrstva (nopy dolů). Nopová fólie s mřížkou: tato fólie umožňuje nanesení omítky, a je tedy vhodná pro použití jako separační a výztužná vrstva pro vlhké zdivo.

Montáž nopové fólie

Připevnění nopové fólie většinou probíhá pomocí hřebů s plastovou podložkou, kotvicí podložkou a hmoždíky. Ukončení fólie by mělo být řádně provedeno pomocí ukončovací lišty. Svislé kladení se obecně udává s nopy směrem ke zdivu tak, aby mezi nopy dobře proudil vzduch.

Spodní ukončení je zahnuté v kombinaci se štěrkem a drenážní trubkou. Horní zakončení je třeba provést pomocí ukončovací lišty. Vodorovná pokládka závisí na funkci nopové fólie.

Noppex

Vlastnosti a použití:
Noppex 8 mm je profilovaná plastová fólie, která se dá použít v mnoha případech stavební činnosti. Její hlavní výhody jsou pevnost, lehká aplikovatelnost, a odolnost. Fólie vykazuje výborné mechanické vlastnosti. Materiál je odolný vůči všem běžným chemikáliím, roztokům zásad, kyselin a solí, plísním, mikroorganismům a prorůstání kořenů. Fólie je stabilizovaná proti působení UV-záření.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
430 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
Gunnex

Noppex
Noppex |

Nopová fólie drenážní BASIC

Vlastnosti a použití:
Fólie slouží jako izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkcí. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery a kromě vytváření účinné bariéry mezi budovou a vlhkostí umožňují i účinné rozptylování tlaku páry a podzemní vody po celém povrchu. Použitelná je i jako izolace proti pronikání radonu z podloží do stavby pro střední až vysoký radonový index.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
400 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
Den Braven

Nopová fólie DenBraven
Nopová fólie DenBraven | Zdroj: DenBraven

Guttabeta N

Vlastnosti a použití:
Použitý materiál dobře odolává plísním a bakteriím a je odolný proti prorůstání kořeny. Fólii je možno spojovat lepením nebo svařováním. Nopovou fólii Guttabetu N je možno rovněž použít jako náhradu izolační přizdívky při ochraně hlavní hydroizolační vrstvy. Nejčastější použití fólie GUTTABETA ve všech jejích modifikacích je při rekonstrukcích, kde nejúčinněji pomáhá odvlhčení objektu, odvětrání tzv. zabudované vlhkosti díky vytvoření trvale větrané štěrbiny.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
500 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
Gutta

Guttabeta N
Guttabeta N |

Nopová fólie LINOP

Vlastnosti a použití:
Nopová fólie je izolace proti vlhkosti, kterou lze použít jak ve svislých, tak vodorovných konstrukcích staveb. Linop nopový pás odolává stárnutí, hnilobě a působení většiny chemikálií. Nopová fólie LINOP je odolná proti prorůstání kořenů. Fólie je dodávána v mnoha variantách pro nejrůznější oblasti použití, především je vhodná jako separační vrstva do plochých střech, ideální jako podkladní vrstva na základové desky.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
400 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
Likov

Nopová fólie LINOP
Nopová fólie LINOP |

Nopová fólie GXP PLUS

Vlastnosti a použití:
Nopová fólie se používá jako izolace spodní stavby – ochrana proti vlhkosti základů, při stavbě tepelněizolačních systémů, v odvodňovacích systémech a jako ochrana proti vlhkosti a ve vodotěsné ochraně podzemních prvků s funkcí větrání. Dále se používá jako ochranná vrstva ve střechách s obrácenou izolací. Nopová fólie je vyrobena z odolného materiálu (HDPE) odolávajícího hnilobě, běžným chemikáliím a solím, UV paprskům.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
400 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
GXP Plus

Nopová fólie GXP PLUS
Nopová fólie GXP PLUS |

Nopová fólie PROFI

Vlastnosti a použití:
Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky, které zaručují funkčnost výrobku, odvětrání a pevnostní využití nopové fólie. Nopová fólie je vhodná i jako separační vrstva při realizaci plochých střech, zároveň je ideální podkladní vrstvou na základové desky při realizaci spodní stavby, napomáhá zadržení vlhkosti a pronikání vody do základů stavby a díky přítomností nopů zařizuje odvětrání stavby při oddělení od okolního terénu.

Rozměr (šířka x délka)
1 x 20 m

Výška nopku
8 mm

Plošná hmotnost
430 g/m2

Materiál
HDPE

Výrobce
PRODOMOS line

Nopová fólie drenážní BASIC
Nopová fólie drenážní BASIC |
Text + foto: zpracováno z podkladů jednotlivých firem

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2019, aktualizováno 1/2023.

Guttabeta N
Nopová fólie drenážní BASIC
Nopová fólie GXP PLUS
Nopová fólie LINOP
Noppex
Nopová fólie DenBraven