Partneři sekce:

Utěsnění spodní stavby asfaltovým polymerem modifikovaným tmelem

Utěsnění spodní stavby asfaltovým polymerem modifikovaným tmelem

Rozhodujícím parametrem bezproblémového bydlení je zcela jistě vhodně navržené a správně provedené utěsnění spodní stavby proti pronikání vlhkosti a vody. Za povšimnutí stojí, že drtivá většina reklamací nesprávně provedených hydroizolací ve stavebnictví má základ právě v následném působení vlhkosti, ať se jedná o kroucení dřevěné podlahy, boule na PVC podlahovině, nebo třeba vlhnutí stěn s postupným opadáváním malby a omítky. Za vším je třeba hledat vlhkost, ať už způsobenou pochybením při návrhu realizace, nedodržením technologického postupu utěsnění spodní stavby, nebo prostým uspěcháním výstavby.

Typy izolací

Pro oblast spodní stavby existuje na trhu několik typů materiálů, jež má stavebník (stavitel) k dispozici. Z pohledu podrobně zpracované a léty praxe na německém trhu prověřené technické směrnice (DIN 18195) se jedná o:

•    asfaltové izolační pásy, tolik rozšířené v našich končinách,
•    za studena samolepicí asfaltové izolační pásy,
•    v názvu článku avizované asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky, které jsou definovány evropskou harmonizovanou normou ČSN EN 15814.

Použití a zpracování asfaltových polymerem modifikovaných tmelů pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – v České republice známých i pod označením asfaltové, bitumenové nebo živičné silnovrstvé stěrky – je definováno evropskou harmonizovanou normou ČSN EN 15814, respektive léty prověřenou prováděcí směrnicí DIN 18195.

Není bez zajímavosti, že právě desetiletími praxe prověřené vlastnosti činí z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů pro silnovrstvé hydroizolační povlaky technologii, kterou je v německy mluvících zemích řešena drtivá většina venkovních svislých izolací proti vodě.

Základní vlastnosti

Mezi hlavní výhody asfaltových polymerem modifikovaných tmelů pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (oproti u nás tolik rozšířeným asfaltovým izolačním pásům) patří zejména jejich trvalá pružnost, schopnost přenášet trhliny vzniklé v podkladní konstrukci a všestrannost použití na svislé i vodorovné plochy v interiéru i exteriéru.

Dále pak snadnost a rychlost nanášení i jediným pracovníkem pouze pomocí ozubeného hladítka a zejména dokonalá kontrola nad vrstvou izolace, která perfektně kopíruje podklad, zajišťuje s ním potřebné a pevné spojení a vytváří celistvý povrch bez složitých detailů, které u pásů nastávají v místech spojů a prostupů.

Protože asfaltové polymerem modifikované tmely Bostik pro silnovrstvé hydroizolační povlaky neobsahují rozpouštědla, lze je použít i k následnému lepení ochranných desek z extrudovaného polystyrenu.
Tyto tmely jsou vhodné zejména pro izolaci proti netlakové i tlakové vodě například u spodní stavby, sklepního zdiva a podlah pod potěrem v mokrém provozu, na balkonu či terase.

Zásady aplikace

Jednosložkový Bostik Dickbeschichtung 1K+ i dvousložkový Bostik Dickbeschichtung 2K+ se jednoduše nanáší ozubeným hladítkem vždy na stranu konstrukce přicházející do styku s vodou, přičemž podklad se předem ošetří penetrací připravenou naředěním asfaltové emulze Bostik Bitflex nebo dvousložkového asfaltového silnovrstvého povlaku Bostik Dickbeschichtung 2K+ v poměru 1 : 6 vodou.

Velikost zubů pro nanášení izolace na plochu se, v případě netlakové vody, volí 6 × 6 × 6 mm (v případě tlakové vody postupujte dle pokynů v technickém listu výrobku). Na izolovanou plochu se uvedeným způsobem celoplošně nanese vrstva podobná „manšestru“ s pravidelným vroubkováním hladítka, která se ihned zlehka stáhne a vyhladí hladkou stranou ozubené stěrky. Podobně se postupuje i ve druhém pracovním kroku po vyschnutí první vrstvy.

Tímto snadným postupem vyhovíte požadavku směrnice DIN 18195 Izolace staveb proti vodě, která vyžaduje minimální tloušťku vrstvy izolace po vyschnutí (při zatížení netlakovou vodou) v síle 3 mm.

Níže popsaným pracovním postupem lze snadno utěsnit spodní stavbu proti zemní vlhkosti, netlakové vodě i zadržované prosakující vodě ve sklepích, podzemních garážích, u základů, na základových deskách, v místě trubních prostupů atd. Vodotěsný povlak po vyschnutí zaručí přemostění trhlin s vysokou pružností, stejně jako odolnost vůči prorůstání kořenů a vůči vodě agresivní k betonu.

Postup

Podklad musí být před zahájením izolatérských prací pevný, nosný, hladký a bez nečistot a látek způsobujících riziko separace.

01 Vyrovnání podkladu
Vadná místa, díry a prohlubně se vyrovnají uzavírací maltou Bostik Sperrmörtel.

02 Aplikace hydroizolace
Proti negativnímu tlaku vody se plocha utěsní minerální hydroizolační stěrkou Bostik K 11 Flex Schlämme grau.

04 Penetrace
Penetrace podkladu zednickou štětkou materiálem Bitflex nebo Dickbeschichtung 2K+ po naředění 1 : 6 vodou.

06 Armovací tkanina
V místech rizika vzniku trhlin nebo při zatížení zadržovanou prosakující vodou celoplošně aplikace armovací tkaniny Armierungsgewebe 100

07 Druhé utesnění
Druhý krok utěsnění spodní stavby pomocí Dickbeschichtung 1K+ (na obr.) nebo 2K+, nanášení ozubenou stěrkou/hladítkem, případně stříkáním

03 Zhotovení klínu
Místo styku obvodové stěny se základovou deskou se upraví zhotovením klínu o délce hrany cca 4 cm a tento detail se ještě jednou přetře a utěsní minerální hydroizolační stěrkou K 11 Flex Schlämme grau.

05 První utěsnění
První krok utěsnění spodní stavby pomocí Dickbeschichtung 1K+ nebo 2K+, nanášení ozubenou stěrkou/hladítkem, případně stříkáním

INFORMACE O MATERIÁLU

Bostik Dickbeschichtung 1K+ JE styroporem plněná, jednosložková, silnovrstvá bitumenová hydroizolace s velmi vysokým přemostěním trhlin.
Bostik Dickbeschichtung 2K+ je vlákny armovaná, dvousložková, silnovrstvá bitumenová hydroizolace s velmi vysokým přemostěním trhlin. Po vyzrání jsou odolné vůči stárnutí. Obě se hodí k okamžitému zpracování, pro ochranu spodní stavby, jako jsou sklepy, podzemní garáže, základy, základové desky, místa napojení a prostupů apod. Proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Pro fixaci ochranných, drenážních a izolačních desek.

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat

  • Sperrmörtel: polymerem zušlechtěná uzavírací malta k vyplnění vadných míst a pro zhotovení těsnicího klínu
  • + 4) K 11 Flex Schlämme grau: rychle zatížitelná, vodotěsná, dvousložková minerální hydroizolační stěrka těsnicí při pozitivním i negativním tlaku vody
  • Bitflex nebo Dickbeschichtung 2K+: jako penetrace při ředění 1 : 6 vodou
  • Dickbeschichtung 1K+ nebo 2K+: trvalé utěsnění spodní stavby proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, stejně jako fixace ochranných, drenážních a izolačních desek
  • Armierungsgewebe 100: sklovláknitá tkanina potažená plastem k zesílení silnovrstvého povlaku Dickbeschichtung 1K+ nebo 2K+ v místech rizika trhlin nebo celoplošně při vysokém namáhání vodou
  • Vroubkované hladítko/stěrka
  • Zednická štětka

POZOR!

Při zpracovávání výrobku se vždy řiďte pokyny na etiketě a v technickém listu výrobku!

Tip pro profesionály

Po úplném vyschnutí se, před zasypáním stavební jámy, hydroizolační povlak ochrání před mechanickým poškozením ochrannými drenážními či izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu, pro jejichž fixaci je možné opět použít asfaltový silnovrstvý povlak Bostik Dickbeschichtung 1K+ nebo Dichbeschichtung 2K+ (viz. obr.).

TEXT + FOTO: ANVI TRADE

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 04/2016.

RubrikyHydroizolace základů