kávová sedlina

Vědci zjistili, jak naložit s kávovou sedlinou. Pomáhá proti kontaminaci půdy

Partneři sekce:

Ročně vzniká odhadem šest milionů tun použité kávové sedliny. Většina jde na skládku, kde vzniká metan a CO2, nebo se spaluje s cílem získání energie. Ani jedno z řešení však není optimální, jelikož použitá kávová sedlina je stále bohatá na sloučeniny (přestože už ne na chuť, aby se dala opětovně použít při vaření kávy). S ohledem na tato fakta je skládkování nebo pálení zjevným plýtváním vedlejším produktem.

Na domácí úrovni lze obsah kávovaru vynést na zahradu (nikoli do koše). Použitá kávová sedlina je totiž vynikající jako doplněk do domácích kompostovacích nádob, jako mulč pro růže a odstrašující prostředek pro slimáky. Ani v globálním měřítku bychom ale sedlinu neměli zatracovat – nová studie v Journal of Chemical Technology and Biotechnology naznačuje, že použitá káva by mohla být klíčem k naléhavému ekologickému problému: zemědělské kontaminaci.

Co můžeme čekat od kávy?

Vědci z brazilské Federální technologické univerzity Paraná zjistili, že zbytky kávy mohou absorbovat bentazon, herbicid často používaný v zemědělství. Když se stará kávová sedlina aktivuje chloridem zinečnatým, její obsah se stane o 70 % účinnějším při odstraňování herbicidu.

Prvotní testy studie zahrnovaly bentazon rozpuštěný v kapalině a ošetřený aktivním uhlím z použité kávové sedliny, aby se zjistilo, jak ovlivnil tkáně kořenů cibule zvané meristémy. Všechny rostliny rostou z pletiva meristémů a vývoj rostliny je narušen, když jsou její meristémy poškozeny.

Pokud by bylo možné test zopakovat v průmyslovém měřítku, byla by to pro životní prostředí dvojitá výhra: nezanedbatelné množství kávového odpadu by bylo odkloněno ze skládek a spaloven, a zároveň by sedlina přinesla odpověď na palčivý problém kontaminované půdy, která ohrožuje přírodu a zvířata usazenými herbicidy.

Co je bentazon a proč je to problém?

Bentazon je selektivní herbicid, který poškozuje pouze rostliny neschopné tuto chemikálii metabolizovat. Považuje se za bezpečný pro použití na vojtěšce, fazolích, kukuřici, arašídech, hrášku, pepři, mátě peprné, rýži, čiroku, sójových bobech ad. Bentazon se obvykle aplikuje letecky nebo kontaktním postřikem na potravinářské plodiny za účelem kontroly šíření plevelu, který se vyskytuje mezi potravinářskými plodinami.

Bentazon je v současné době registrován pro použití ve Spojených státech v souladu s požadavky stanovenými Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států. Evropská agentura pro životní prostředí však v souvislosti s herbicidy upozornila na nebezpečné úrovně bentazonu v povrchových vodách, které překračují úrovně stanovené rámcovou směrnicí o vodě a ohrožují cíle Evropské zelené dohody pro používání pesticidů.

Agentura pro životní prostředí Spojeného království pak přímo uvádí, že bentazon má potenciál ovlivnit dlouhodobou kvalitu vody a vést ke zvýšené potřebě upravovat zdroje pitné vody. Rovněž bylo prokázáno, že herbicid má dopad na lidské zdraví, pokud je vdechován, požíván nebo absorbován kůží.

I když se tak jedná pouze o předběžný výzkum a je zapotřebí více studií k určení účinnosti aktivované kávové sedliny v celosvětovém měřítku, je to slibný začátek. Autoři studie k tomu uvádí, že výsledky výzkumu nabízí řešení, jak nevyužitou kávovou sedlinu zařadit do oběhového hospodářství a využít její plný potenciál.

Zdroj: Euronews.green