Eliška Hřebenářová

Ročně vzniká odhadem šest milionů tun použité kávové sedliny. Většina jde na skládku, kde vzniká metan a CO2, nebo se spaluje s cílem získání energie. Ani jedno z řešení však není optimální, jelikož použitá kávová sedlina je stále bohatá na sloučeniny (přestože už ne na chuť, aby se dala opětovně použít při vaření kávy). S ohledem na tato fakta je skládkování nebo pálení zjevným plýtváním vedlejším produktem.

Eliška Hřebenářová -

Výzkumníci zjistili, že lidé vystavení vyšším úrovním umělého venkovního světla v noci měli o 43 % vyšší riziko rozvoje cerebrovaskulárních onemocnění ve srovnání s těmi, kteří byli vystaveni nejnižší úrovni. Cerebrovaskulární onemocnění zahrnuje mrtvici a další stavy ovlivňující průtok krve mozkem. Studie se zúčastnilo více než 28 000 lidí žijících v čínských velkoměstech.

Eliška Hřebenářová -

Francouzské město Saint-Joachim instaluje nad hřbitovem přístřešek solárních panelů, které budou distribuovat energii místním obyvatelům. Obyvatelé se mohou zapojit do tohoto neobvyklého komunitního energetického programu za pouhých 5 EUR.

Eliška Hřebenářová -

Ještě na přelomu roku médii kolovala informace, že dle směrnice EU se chystá zákaz výroby, koupě a provozu plynových kotlů. Tato informace čerpala z cíle Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality, s prvním mezníkem v roce 2030, do kterého bychom měli dosáhnout 49 % podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 %.

Eliška Hřebenářová -

Do konce loňského roku, tedy roku 2023, platil ohledně veškerých stavebních prací a povolení Zákon č. 183/2006 Sb. Zejména v paragrafu 79 jsme se pak mohli dočíst veškeré podrobnosti o stavbách, které nepotřebovaly rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. To se ale s prvním lednem 2024 změnilo, protože v platnost vstoupil nový Stavební zákon, tedy Zákon č. 283/2021.

Eliška Hřebenářová -

Průměrný občan EU vyprodukoval v roce 2020 4,8 tuny odpadu – ale pouze 38 % z toho množství bylo recyklováno. V některých členských státech jde stále více než 60 % domovního odpadu na skládky. Recyklace odpadu je přitom zásadní způsob, jak snížit spotřebu primárních zdrojů jejich nahrazením recyklovatelnými materiály. Mezi zásadní otázky ohledně recyklace tak lze zařadit například: jak jsou na tom jednotlivé země v nakládání s odpady? Kolik odpadu se vyprodukuje a recykluje na obyvatele v Evropě? A které evropské země nejvíce recyklují?

Eliška Hřebenářová -

Světová zpráva o kvalitě ovzduší, zveřejněná koncem března, čerpá z dat z více než 30 000 monitorovacích stanic ve 134 zemích, územích a regionech. Podle pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo zjištěno, že 124 z nich porušuje bezpečné úrovně PM2,5 (jemné částice).

Eliška Hřebenářová -

Většinu majitelů jezírek již jistě napadlo, jak – a hlavně kdy – přistoupit k přípravě a úpravě zahradního jezírka pro hlavní sezonu. Pokud zimujeme vypuštěné jezírko, pak samozřejmě není co řešit, pokud ovšem známe šikovný trik s plastovými lahvemi a zimujeme jezírko napuštěné, pak nás čeká několik nutných úkonů, které je třeba provést, než můžeme jezírko označit za provozuschopné.

Eliška Hřebenářová -

Pokrok lidské civilizace, zejména pak v době průmyslové revoluce, byl často vykoupen čistotou vzduchu, který lidé ve městech dýchali. Hustý, zelený, toxický smog byl každodenní součástí života lidí – dokud nedošlo k potřebným inovacím, které zajistily čistší provoz výroben, továren i jednotlivých strojů, potažmo motorů aut. Nyní se však objevila obava, že přechod lidstva na elektromobily by část z tohoto pokroku mohl zvrátit.

Eliška Hřebenářová -

Bornholm, malý ostrov v Baltském moři se 40 000 obyvateli, je známý svou nedotčenou přírodou, malebnými rybářskými vesnicemi a tradicí uměleckých řemesel. Jde rovněž o místo, které se pyšní nejvíce hodinami slunce z celého území Dánska, což mu vyneslo přízvisko „ostrov slunečního svitu“. Možná i proto se každoročně stává cílem tisíce turistů.

Eliška Hřebenářová -

Skladových vozíků je celá řada, a proto bychom před jejich koupí měli důkladně zvážit, jakou činnost budeme s vozíkem vykonávat, jaký náklad budeme přepravovat, na jakou vzdálenost, v jakém prostoru, jak těžký náklad to bude a jak složité je uspořádání prostor, kterými se s vozíkem budeme pohybovat.

Eliška Hřebenářová -

Informace, která se v médiích poprvé objevila již v roce 2022 bere svět útokem. Obrazně. Pozornost zahraničních médií asfalt z cigaretových špačků rozhodně získává – nejen díky první úspěšné realizaci, ale zřejmě i proto, že jde o řešení z běžně nerecyklovatelného odpadu, se kterým neumíme nakládat a kterého máme, takřka, obrovské množství a většina přitom končí různě v přírodě, na trávnících měst, v kanálech či volně po silnicích a chodnících.

Eliška Hřebenářová -

Extrémní projevy počasí se zhoršují kvůli měnícímu se světovému klimatu – a to si vybírá daň na našich silnicích. Toto tvrzení prakticky nelze postavit ani jako otázku, je to holý fakt. V roce 2023 bylo ve Spojeném království hlášeno téměř 630 000 výmolů, což byl podle údajů sestavených skupinou kampaně Round Our Way nejvyšší údaj za posledních pět let. Mezitím ve Spojených státech přibližně 44 milionů řidičů nahlásilo v roce 2022 poškození svých vozidel v důsledku výmolů, což byl podle AAA masivní 57% nárůst oproti roku 2021.

Eliška Hřebenářová -