Šetrné materiály a hospodaření s dešťovkou. Developeři mění přístup

Zdroj: BEST OF REALTY, s.r.o.

Environmentální udržitelnost projektů se stává důležitým tématem stále většího počtu českých developerů. Již 62 procent z nich proto využívá při výstavbě materiály s nízkým dopadem na životní prostředí.

Více než polovina developerů rovněž myslí na hospodárné využití dešťové vody a 41 procent se snaží využívat obnovitelné zdroje energie. Vyplývá to z průzkumu mezi českými developery, který pro společnost Wavin zrealizovala agentura Strateggo.

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina developerů se z hlediska environmentální udržitelnosti projektů nejvíce zaměřuje na používání materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí (62 %) a na hospodaření s dešťovou vodou (55 %).

Méně se pak již věnují využití obnovitelných zdrojů energie (41 %), snižování množství odpadu (35 %) a používání recyklovaných stavebních materiálů (21 %).

Developeři preferují materiály s nízkým dopadem na životní prostředí

„Hospodaření s dešťovou vodou rezonuje mezi developery více, než snižování množství odpadu při výstavbě a recyklace materiálů, což může být dáno také intenzivní diskusí odborné veřejnosti o tématu hospodaření s vodou. Ještě o něco více však developeři zavádějí materiály s nízkým dopadem na životní prostředí, což je obecnější kategorie, která v podstatě může zahrnovat i snižování množství odpadu a recyklované stavební materiály,“ uvedl Karel Wirth, Vrchní ministerský rada z odboru územního plánování z Ministerstva pro místní rozvoj.

Přestože developeři si dopady stavebnictví na životní prostředí uvědomují a investují do kvalitních a udržitelných řešení, samotní investoři zatím stále sází na nižší náklady. „Téma udržitelnosti staveb a péče o životní prostředí bohužel stále není pro většinu kupujících prioritou. Klienti se dlouhodobě zajímají spíše o energetickou náročnost budovy. Zájem o kvalitu materiálů pak roste s kupní sílou společnosti. Životnímu prostředí se však intenzivně věnujeme a klienti to registrují a věří nám,“ vysvětlil Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep Holding.

Snižování hluku v budovách už není jen o oknech

Průzkum se dále věnoval také řešením pro snižování hluku v budovách. Vyplynulo z něj, že ke snížení akustického smogu, který je tvořen také dopravními prostředky, pohybem na ulici či venkovními pracemi, nejčastěji developeři používají protihluková okna (87 %). 8 z developerů z 10 pak v projektech instaluje podlahovou akustickou izolaci a necelá třetina i akustické panely do stěn.

Rostoucí důraz pak developeři kladou i na systémy tiché vnitřní kanalizace, a to zejména v projektech bytových domů, hotelů či nemocnic. Akustický útlum a prostup rušivých zvuků do interiéru můžou ovlivnit také systémy zelených střech. Ty se primárně využívají z důvodu eliminace tepelného smogu a možnosti hospodárně nakládat se srážkovými vodami.

Střecha pokrytá vegetací totiž dokáže absorbovat 40 – 99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. To je mnohem ekologičtější varianta, než když dešťová voda ze střechy jednoduše odteče do kanalizace.

S pomocí BIM k ekologičtější výstavbě

Nástrojem pro ekonomičtější i ekologičtější stavebnictví je také projektování založené na modelech BIM, které pomáhá dodavatelům do nejmenších podrobností vizualizovat jejich stavební projekt. Díky tomu lze pak i snáze odhadnout, kolik bude potřeba konkrétního materiálu.

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina developerů dnes v BIM vytváří maximálně čtvrtinu projektových podkladů. Naopak třetina developerů takto připravuje již více než půlky podkladů a 12 % zpracovává v BIM takřka všechny podklady.