Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau
Dokáže devět různých nástrojů simulace osvětlení denním světlem dosáhnout stejných výsledků?

Dokáže devět různých nástrojů simulace osvětlení denním světlem dosáhnout stejných výsledků?

V posledních letech se zvýšil zájem o kvalitu denního světla v budovách a o to, jakým způsobem jej mohou profesionálové specifikovat. Nejen, že denní světlo ovlivňuje pohledové a prostorové vlastnosti interiérů budov, ale hraje také důležitou roli při snižování spotřeby energie na umělé osvětlení.

Inteligentní řízení budov

Inteligentní řízení budov

Moderní domy a kancelářské komplexy mohou díky inteligentnímu řízení vytápění, osvětlení, stínění a ventilace uspořit až 40 % nákladů na energie. Výsledky výzkumu naznačují, že největší příležitosti k úsporám spočívají v optimálním využití slunečního světla a tepla v kancelářských, průmyslových i obytných prostorách.

Schneider Electric dodal pokročilé technologie do nejudržitelnější kancelářské budovy na světě

Schneider Electric dodal pokročilé technologie do nejudržitelnější kancelářské budovy na světě

Technicky i vizuálně působivá budova, pojmenovaná The Edge, stojí v amsterdamské obchodní čtvrti Zuidas. Stavba oslňuje nejen architektonickým řešením, ale skrývá i komplexní řadu nejmodernějších technologií, energeticky efektivních systémů a integrovaných řešení správy budov od Schneider Electric. Budova byla ohodnocena jako Outstanding – „Vynikající“ s doposud nejvyšším skóre BREEAM 98,36%.

Nová generace měřicích přístrojů pro údržbu a servis chladicích zařízení

Nová generace měřicích přístrojů pro údržbu a servis chladicích zařízení

Výkonný, přesný, komfortní: firma Testo plní stoupající požadavky na trhu a s novou generací digitálních servisních přístrojů znovu zvyšuje měřítko pro efektivitu. Vrcholem je aplikace pro bezdrátové připojení mobilních telefonů k novým servisním přístrojům testo 550 a testo 557. Jako základní model má nové testo 549 s atraktivním poměrem ceny a výkonu přesvědčit o výhodách digitálních servisních přístrojů dosavadní uživatele analogových přístrojů.

Multifunkční regulátor mtr22

Multifunkční regulátor mtr22

Firma MCZ Trade, s. r. o., je výrobcem a distributorem nového regulátoru MTR22. Regulátor navazuje na již známou řadu regulátorů MTR01, MTR02 a MTR21. Uživatelům přináší zejména vyšší komfort obsluhy. Regulátor je ovládán prostřednictvím TFT dotykového displeje s intuitivním, uživatelsky přívětivým rozhraním. Veškeré funkce regulátoru se nastavují prostřednictvím obslužných menu zobrazovaných na displeji.

Obnova obytných budov z pohledu distribuce denního světla v interiéru

Obnova obytných budov z pohledu distribuce denního světla v interiéru

Při kumulaci více změn při obnově budovy se může výrazně projevit snižování parametrů denního osvětlení, a to i pod přípustné hodnoty. Obnova budovy se obvykle zaměřuje na funkční, estetické či hodnotové zkvalitnění stavebních objektů, často se však při tom zanedbává posouzení důsledků těchto změn pro osvětlení denním světlem. V příspěvku jsou analyzovány možné změny, které ovlivňují hodnoticí parametry denního světla. Pozornost se věnuje i vlivu požadavků nové tepelnětechnické normy na hodnoty činitele denní osvětlenosti.

SmartStruxure Lite: Integrované řešení pro správu malých až středně velkých budov

SmartStruxure Lite: Integrované řešení pro správu malých až středně velkých budov

Příklad řešení z praxe – Kancelářská budova (Green Building Council –United Arab Emirates) Situace Rada pro šetrné budovy v UAE (Spojených Arabských Emirátech) se přesouvala do nových kanceláří. Nové prostory nemají řízení osvětlení. Jsou zde čtyři samostatná FCU jednotky a stávající systém MaR, ale bez vzájemného propojení. Požadavek Doplnit stávající instalaci o řízení osvětlení pro […]

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

V současnosti je nevyhnutelné více než kdykoliv předtím detailně sledovat výdaje a provozní náklady budov. Finanční krize po několika stránkách negativně ovlivnila zaběhnutý chod většiny společností v Evropě, následkem čehož jsme si začali uvědomovat důležitost detailní analýzy výdajů a provozních nákladů a s tím spojené skryté možnosti jejich optimalizace a snížení.

Výměna systémů měření a regulace v budovách Magistrátu hl. m. Prahy

Výměna systémů měření a regulace v budovách Magistrátu hl. m. Prahy

V roce 2012 uspěla společnost PRONIX s. r. o. ve výběrovém řízení na dodávku a výměnu zastaralého systému měření a regulace (dále MaR) v objektech Magistrátu hlavního města Prahy (dále Magistrát). Tato zakázka byla specifická především dvěma kritérii. Prvním kritériem byla v případě státní správy cena, druhým doba realizace, která nesměla přesáhnout 80 dní.

Systémy pro inteligentní dům

Systémy pro inteligentní dům

Flexibilní elektroinstalace nebo oblíbenější výraz „inteligentní dům“ jsou výrazem našeho světa v oblasti prudkého vývoje moderních technologií. V dnešní době tedy budovy již nepředstavují jen čtyři stěny, základní světlo a několik zásuvek. V moderních domech jde především o optimalizaci nákladů z hlediska vstupních a provozních složek.