Partneři sekce:
  • SCHELL
Nová generace měřicích přístrojů pro údržbu a servis chladicích zařízení

Nová generace měřicích přístrojů pro údržbu a servis chladicích zařízení

Výkonný, přesný, komfortní: firma Testo plní stoupající požadavky na trhu a s novou generací digitálních servisních přístrojů znovu zvyšuje měřítko pro efektivitu. Vrcholem je aplikace pro bezdrátové připojení mobilních telefonů k novým servisním přístrojům testo 550 a testo 557. Jako základní model má nové testo 549 s atraktivním poměrem ceny a výkonu přesvědčit o výhodách digitálních servisních přístrojů dosavadní uživatele analogových přístrojů.

Multifunkční regulátor mtr22

Multifunkční regulátor mtr22

Firma MCZ Trade, s. r. o., je výrobcem a distributorem nového regulátoru MTR22. Regulátor navazuje na již známou řadu regulátorů MTR01, MTR02 a MTR21. Uživatelům přináší zejména vyšší komfort obsluhy. Regulátor je ovládán prostřednictvím TFT dotykového displeje s intuitivním, uživatelsky přívětivým rozhraním. Veškeré funkce regulátoru se nastavují prostřednictvím obslužných menu zobrazovaných na displeji.

Obnova obytných budov z pohledu distribuce denního světla v interiéru

Obnova obytných budov z pohledu distribuce denního světla v interiéru

Při kumulaci více změn při obnově budovy se může výrazně projevit snižování parametrů denního osvětlení, a to i pod přípustné hodnoty. Obnova budovy se obvykle zaměřuje na funkční, estetické či hodnotové zkvalitnění stavebních objektů, často se však při tom zanedbává posouzení důsledků těchto změn pro osvětlení denním světlem. V příspěvku jsou analyzovány možné změny, které ovlivňují hodnoticí parametry denního světla. Pozornost se věnuje i vlivu požadavků nové tepelnětechnické normy na hodnoty činitele denní osvětlenosti.

SmartStruxure Lite: Integrované řešení pro správu malých až středně velkých budov

SmartStruxure Lite: Integrované řešení pro správu malých až středně velkých budov

Příklad řešení z praxe – Kancelářská budova (Green Building Council –United Arab Emirates) Situace Rada pro šetrné budovy v UAE (Spojených Arabských Emirátech) se přesouvala do nových kanceláří. Nové prostory nemají řízení osvětlení. Jsou zde čtyři samostatná FCU jednotky a stávající systém MaR, ale bez vzájemného propojení. Požadavek Doplnit stávající instalaci o řízení osvětlení pro […]

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

V současnosti je nevyhnutelné více než kdykoliv předtím detailně sledovat výdaje a provozní náklady budov. Finanční krize po několika stránkách negativně ovlivnila zaběhnutý chod většiny společností v Evropě, následkem čehož jsme si začali uvědomovat důležitost detailní analýzy výdajů a provozních nákladů a s tím spojené skryté možnosti jejich optimalizace a snížení.

Výměna systémů měření  a regulace v budovách Magistrátu hl. m. Prahy

Výměna systémů měření a regulace v budovách Magistrátu hl. m. Prahy

V roce 2012 uspěla společnost PRONIX s. r. o. ve výběrovém řízení na dodávku a výměnu zastaralého systému měření a regulace (dále MaR) v objektech Magistrátu hlavního města Prahy (dále Magistrát). Tato zakázka byla specifická především dvěma kritérii. Prvním kritériem byla v případě státní správy cena, druhým doba realizace, která nesměla přesáhnout 80 dní.

Systémy pro inteligentní dům

Systémy pro inteligentní dům

Flexibilní elektroinstalace nebo oblíbenější výraz „inteligentní dům“ jsou výrazem našeho světa v oblasti prudkého vývoje moderních technologií. V dnešní době tedy budovy již nepředstavují jen čtyři stěny, základní světlo a několik zásuvek. V moderních domech jde především o optimalizaci nákladů z hlediska vstupních a provozních složek.

THE SQUAIRE – VÝŠKOVÁ BUDOVA NALEŽATO

THE SQUAIRE – VÝŠKOVÁ BUDOVA NALEŽATO

Jednou z nejzvláštnějších budov, které za poslední léta v Evropě vyrostly, je bezpochyby The Squaire na frankfurtském letišti. Impozantní budova, vystavěná nad nádražím vysokorychlostních vlaků ICE na letišti Frankfurt am Main, nabízí 140 tisíc metrů čtverečních užitné plochy, a to na pouhých devíti patrech, za což vděčí délce 660 metrů a šířce 65 metrů. V rámci elektrické automatizace budovy se využívá I/O systém a instalační systém WINSTA® společnosti WAGO.

Automatizované budovy s novými technologiemi firmy Schüco

Automatizované budovy s novými technologiemi firmy Schüco

Každý, kdo měl možnost se zúčastnit lednového stavebního veletrhu BAU, jistě potvrdí, že novinek prezentovaných na stáncích vystavovatelů bylo opět nepřeberně. Jednou z oblastí, které se řada firem věnovala s důrazem, bylo automatizované řízení budov, potažmo inteligentní opláštění objektů. Tomuto tématu vyčlenila prostor i firma Schüco International KG, která automatizaci budov řadí mezi klíčové, neustále se vyvíjející oblasti globálního trhu.
Produktové portfolio systémů automatizace značky Schüco propojuje komfort při efektivním využívání budovy s jejím dokonalým zabezpečením, energetickými úsporami a atraktivním designem. Volit lze jednodušší varianty začínající u automatizace oken a dveří i komplexní systémové řešení celého objektu, a to u komerční i soukromé výstavby. Systém Schüco pro dokonalou kontrolu vstupu a zabezpečení únikových cest nese označení Door Control System.
Dalším důležitým prvkem je bezdrátový systém automatizace objektů Schüco Wireless Control System, který zajistí synchronizaci všech systémových prvků bez nutnosti propojení kabely. Třešničkou na dortu pak může být automatizované LED osvětlení fasád – Schüco LightSkin powered by Zumtobel, pomocí kterého lze velmi vkusně zdůraznit individualitu každého objektu. 

Inteligentní dům a jeho možnosti

Inteligentní dům a jeho možnosti

Každý člověk má jiné nároky na zařízení domu či bytu. Jeho dům či byt je ale téměř vždy vybaven řadou technických zařízení: zdroji a spotřebiči energie, zabezpečovacími systémy, multimediální zábavou, počítači, telekomunikačními instalacemi a připojením na internet. A bezpochyby bude v době své životnosti dále vybavován zařízeními, která dnes ještě ani neexistují, protože pokrok se neustále zrychluje a zájmy obyvatel domu se ustavičně vyvíjejí.

Dálkový monitoring technologií přes internet

Dálkový monitoring technologií přes internet

Každý bytový dům, který obsahuje místní zdroj tepla, tedy nejčastěji plynovou kotelnu nebo tepelné čerpadlo, vyžaduje pravidelnou kontrolu a servis. Běžná praxe je, že systém pravidelně kontroluje zaškolený soused, který v případě poruchy volá servisní firmu. V řadě případů si ale družstva nebo SVJ zpříjemňují život: jejich kotelny jsou monitorovány na dálku, takže servisní organizace se o poruše dozví dříve, než se výpadek stačí projevit na komfortu obyvatel, nebo dokonce než vlivem poruchy vzniknou další škody. Podívejme se, jak takový systém pro dálkový monitoring vypadá.