Partneři sekce:
  • Stavmat
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Šikmé střechy se nejčastěji zateplují dvěma způsoby – mezi krokvemi a pod nimi nebo nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi přitom představuje způsob, jak dosáhnout energeticky úsporného standardu. Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 mm. Na konstrukci krovu se klade bednění, které tvoří podkladovou vrstvu pod tepelnou izolaci. Vhodnými materiály jsou jednostranné hoblované palubovky nebo desky OSB s minimální tloušťkou 20 až 25 mm. Na bednění se uloží parozábrana s difuzním odporem Rd ˃ 100 m.

Jak si užít pohodu pod střechou i v létě

Jak si užít pohodu pod střechou i v létě

Mnoha domům uniká značná část energie na vytápění nedostatečně izolovanou konstrukcí střechy, a je lhostejno, zda se jedná o střechy šikmé či ploché. Ve snaze ochránit peněženku se proto střechy opravují a zajišťují se lépe pro zimní období. Ovšem stejně důležité je řádně izolovat střechu i pro období letní, kdy je energetické proudění zcela opačné. Jinak si pohodu pod střechou užijeme jen stěží, případně za vynaložení vysokých částek na provoz klimatizace.

Šikmá střecha

Šikmá střecha

Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny zajistí tepelnou i akustickou pohodu a zvýší požární bezpečnost prostředí. Zateplení šikmé střechy je skvělým řešením, jak zabránit únikům tepla během zimy, přehřátí v létě a zároveň využít podkroví k bydlení. Zateplení šikmé střechy je zpravidla řešeno dvěma hlavními způsoby: zateplení nad krokvemi nebo zateplení mezi a pod krokvemi.

Rekonstrukce podkroví

Rekonstrukce podkroví

Když jsme byli malí, chodili jsme si na půdu hrát, ale jenom za světla. Jakmile se sešeřilo a vítr, proplétající se škvírkami ve střeše, si začal pohvizdovat svoji tklivou melodii, už se nám tam moc nechtělo. Prostor pod střechou – suchý se slabým průvanem, skýtá dobré podmínky pro sušení hub, bylin, květin, ale také prádla.

Teplo pod střechou

Teplo pod střechou

Využití podkroví na obytné účely s sebou přináší změnu skladby střešního pláště a zejména jeho zateplení. Rozhodnutí o tloušťce a způsobu uložení tepelné izolace by mělo vycházet z výpočtu tepelných ztrát při přechodu tepla střešním pláštěm s cílem vytvořit potřebné klima, odhlučnění a tepelnou pohodu v obytném prostoru pod novou nebo zrekonstruovanou střechou.

Pěnové sklo – tepelná izolace pro náročné provozní střechy

Pěnové sklo – tepelná izolace pro náročné provozní střechy

Pojížděné ploché střechy kladou vysoké nároky na kvalitu materiálů i způsob provedení. Použití nekvalitních materiálů může mít dalekosáhlé následky, zvláště pokud jde o extrémně zatěžované plochy, jako jsou parkoviště na střechách, nádraží či heliporty. U mnoha staveb z posledních let se v tomto ohledu výrazně osvědčilo použití pěnového skla.