Puren PIR Pefect na bednění a parozábraně, tloušťka 140 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K

Tepelné izolace, které izolují v zimě i v létě

Partneři sekce:
  • Prefa

Podkrovní obytné prostory si už bez zateplení prakticky nelze ani představit. Je to samozřejmost. Jaké tepelné izolace ale použít a jakou tloušťku, to již tak jasné není. Správnou tloušťku tepelné izolace je přitom nutné navrhnout a spočítat tak, aby byly splněny požadavky závazné tepelnětechnické normy ČSN 73 0540:2011.

Problematika ročního období

Problematiku zimního období lze řešit tloušťkou tepelné izolace a kvalitně izolujícími okny. Co se týče letního období, je toto řešení v protikladu se zimním obdobím a velmi obtížně se řeší. Šikmé střechy jsou navrhovány jako lehké střešní konstrukce s velmi účinnou vrstvou tepelné izolace za účelem dosažení velmi malého prostupu tepla v zimním období, jsou ale málo účinné ke zpomalení prostupu tepla v létě.

V letošním létě jsme například zaznamenali extrémně vysoké teploty a bydlení v podkrovních prostorách se stalo velice nepříjemným. Letní vysoké prohřívání podstřešních prostorů je přitom zapříčiněno nesprávnou volbou tepelné izolace – snížení vnitřních teplot se sice snadno provede klimatizací, ta je však energeticky velmi náročná a nevede tak k uspokojivému řešení. Letní extrémní vedra bychom proto měli vzít v úvahu již v projektovém návrhu, a tedy zamyslet se, jak můžeme zmírnit extrémní teplo v interiéru.

Průběh teplot: PIR izolace / pálená krytina
Průběh teplot: PIR izolace / pálená krytina |

Řešení bez ohledu na počasí

Kupříkladu běžně používané minerální izolace (sklo, čedič) v letních měsících velmi málo izolují a propouštějí tepelné záření do interiéru. Zcela jinak je tomu u PIR izolací opatřených oboustrannou vrstvou hliníku na dřevěném bednění.

Bylo prokázáno, že teplota v interiéru nepřesáhne +27 °C při vnější teplotě vzduchu +80 °C. Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov nám ukládá, aby nejvyšší teplota vzduchu v místnosti byla v letním období +27 °C a nebylo nutné používat klimatizaci (platí pro byty a bytové domy).

Info o materiálu:
» Deska puren PIR Perfect a Plus je určena pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny skládané i celoplošné. Deska se kotví šrouby přes kontralať do krokví.
» Polyuretanová tvrdá pěna (PU) je bez obsahu freonu, je biologicky a ekologicky nezávadná, recyklovatelná a odolná vůči hnilobě a plísni.
Puren PIR Plus tloušťka 80 mm + minerální vata mezi krokvemi, tloušťka 160 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K
Puren PIR Plus tloušťka 80 mm + minerální vata mezi krokvemi, tloušťka 160 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K |
Puren PIR Pefect na bednění a parozábraně, tloušťka 140 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K
Puren PIR Pefect na bednění a parozábraně, tloušťka 140 mm, prostup tepla U = 0,16 W/m²K |

Splnění normy

Při běžné aplikaci např. minerální izolace (sklo, čedič) jsou tloušťky izolační vrstvy poměrně vysoké. Pro splnění normového požadavku pro doporučené hodnoty lze mluvit o tloušťce 220–260 mm. Zde již bohužel nepostačuje tepelná izolace mezi krokvemi a musíme přidat izolaci nad krokve, tzv. nadkrokevní izolaci.

Mnohem jednodušším a bezpečnějším způsobem je provedení nadkrokevního zateplení tepelněizolačními deskami z tvrdé polyuretanové pěny pod označením PIR izolace. PIR izolace mají velmi vysoký tepelný odpor a při minimální tloušťce jsou schopny splnit normové požadavky.

Tepelná izolace λD = 0,022 W/mK * tepelná izolace λD = 0,025–0,027 W/mK
Tepelná izolace λD = 0,022 W/mK * tepelná izolace λD = 0,025–0,027 W/mK |
Text + Foto: Puren

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.