Tepelná izolace pro podlahy, terasy a parkovací střechy
Galerie(6)

Tepelná izolace pro podlahy, terasy a parkovací střechy

Partneři sekce:
  • Prefa

Podlahy na terénu a nad nezateplenými prostorami je nutné izolovat. Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zatížení v tlaku a odolností proti vlhkosti. Dříve to byl expandovaný polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS).

Po revizi normy ČSN 73 0540:2011 se pro pasivní a nízkoenergetické stavby snížily hodnoty prostupu tepla a u běžně používaných tepelných izolací se zvýšila tloušťka izolace (Tab. 1). Ne každý zákazník si chce zvyšovat tloušťku podlahy. Společnost puren vydává montážní návod na aplikaci izolací puren PIR pro podlahy, balkony a parkoviště.

Tab. 1 Požadavky normy ČSN 73 0540:2011

Tab. 1 Požadavky normy ČSN 73 0540:2011

Návrh tepelné izolace se provádí dle ČSN 73 0540 se zohledněním typu izolačních desek, technických vlastností a místa použití. Při použití tepelné izolace nad sklepem, suterénem či na terénu nejsou akustické vlastnosti podlahy prvořadé.

Dostatečnou tloušťkou a správnou volbou izolace lze dosáhnout splnění normových požadavků. Hodnotícím kritériem je nejnižší vnitřní povrchová teplota (?si) a nejnižší teplotní faktor (fRSI) ve styku podlahy se stěnou pro teplotu v interiéru 21 °C a v exteriéru pro teploty -13 °C, -15 °C, -17 °C dle čl. 5 ČSN 73 0540-2.

Těžká plovoucí podlaha

Pochozí (roznášecí) vrstva je tvořena obvykle cementovým potěrem, litým anhydridem apod. Roznášecí vrstva je separačně oddělena od tepelněizolačních desek puren MV s oboustranným flísem nebo puren FAL s oboustranným hliníkem. Roznášecí pochozí vrstva musí být dilatačně oddělena od obvodových stěn.

Hodnotícím kritériem je nejnižší vnitřní povrchová teplota a nejnižší teplotní faktor (fRSI) ve styku podlahy se stěnou pro teplotu v interiéru 21°C a v exteriéru pro teploty -13°C, -15°C, -17°C.
Hodnotícím kritériem je nejnižší vnitřní povrchová teplota a nejnižší teplotní faktor (fRSI) ve styku podlahy se stěnou pro teplotu v interiéru 21°C a v exteriéru pro teploty -13°C, -15°C, -17°C.

Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů se pohybují dle ČSN 74 4505, tab. 6, od 30 do 75 mm. Doporučujeme cementový potěr armovat ocelovou sítí. Dilatační spáry vytváříme v ploše v poměru 3 : 1 (šířka : délka) nebo dle pokynů výrobce. Tento typ se používá pro podlahové vytápění.

Lehká plovoucí podlaha

Pochozí (roznášecí) vrstva je tvořena velkoformátovými lehkými deskami se spoji na pero a drážku položenými volně na izolační desce puren MV nebo FAL, obvykle ve vícero vrstvách. Skládaná roznášecí vrstva, např. OSB desky, sádrovláknité desky, cementotřískové desky apod. musí být vzájemně prošroubovány.

Zatížení: Puren MV 0,5 kN/m2, Puren park. stř. 1-3,5 kN/m2
Zatížení: Puren MV 0,5 kN/m2, Puren park. stř. 1-3,5 kN/m2

Terasy

s tepelnou izolací nad vytápěným prostorem navrhujeme jako jednoplášťové ploché střechy s vnějším nebo vnitřním odvodněním dešťových vod. Pochozí nášlapná vrstva může být tvořena betonovou mazaninou vyztuženou ocelovou síťovinou nebo z dlažby pokládané přímo na PIR izolaci.

TEXT + FOTO: PUREN

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.