Partneři sekce:
  • Prefa

Aplikace zateplovacího systému v podkroví s využitím krokvového nástavce

Aplikace zateplovacího systému v podkroví s využitím krokvového nástavce

Krokvový nástavec ve spojení se stavěcím třmenem umožní použít v konstrukcích podkroví minerální izolaci až do tloušťky 400 mm. Použití krokvového nástavce pro zateplení podkroví kromě aplikace minerální izolace o větší tloušťce dále umožní i bezpečnější polohu parozábrany.

Ta v tomto případě není umístěna bezprostředně nad sádrokartonovým opláštěním, a tak vzniká prostor pro vedení elektroinstalace v této dutině mezi sádrokartonem a parozábranou. Dutina nabízí i možnost aplikace reflexních fólií, které dle výrobců vyžadují vzduchovou mezeru. Další výhodou zateplení podkroví s použitím krokvového nástavce je možnost lepšího dotěsnění napojení parozábrany na návazné a prostupující konstrukce a prvky střechy. Neméně důležitým kladem tohoto řešení je i snadná aplikace parozábrany, a to díky terčům oboustranně lepicí pasky, umístěným na spodním líci krokvového nástavce.

Krokvový nástavec Rigips

Tip pro profesionály

Varianta podkroví s krokvovým nástavcem je zahrnuta do standardních konstrukcí Rigips pod číslem konstrukce 4.70.19 (bez prkenného záklopu) a 4.70.19a (s prkenným záklopem); k oběma jsou zpracovány samostatné technické listy. Nové varianty konstrukce jsou podloženy statickým výpočtem a klasifikačním osvědčením požární odolnosti.

Protipožární deska RF (DF) s technologií Activ´Air

01 Vyměření
Rozměříme polohy jednotlivých míst pro montáž závěsů na CD profily podkonstrukce.

02 Upevnění nástavců
Pomocí 2 ks šroubů FN 4,8 x 35 mm připevníme krokvové nástavce z boční strany krokví.

03 Vložení izolace
Vložíme vrstvy minerální izolace (např. k tomu účelu určené výrobky Isover nebo Orsil) do dutiny podkroví.

04 Fixace izolace
Minerální izolaci v případě potřeby fixujeme pomocí tenkého vázacího drátu, který je možné protáhnout přes otvory v krokvovém nástavci.

05 Aplikace pásky
Parozábranu přilepíme na terče oboustranně lepicí pásky (nutno předem strhnout krycí papír z těchto terčů).

06 lepení parozábrany
Vzájemné slepení parozábrany a dotěsnění do prostupujících a návazných konstrukcí provedeme dle pokynů jednotlivých výrobců parozábrany (např. k tomu určené výrobky Isover).

07 Montáž třmenů
Stavěcí třmeny o délce 35 nebo 65 mm přišroubujeme ke spodnímu líci krokvového nástavce pomocí 2 ks šroubů do plechu 421/4,2 x 13 (LB) na jeden závěs.

08 Štítové stěny
V případě potřeby použijeme na štítové stěny UD profily.

09 Montáž CD profilů
Přišroubujeme CD profily do stavěcích třmenů pomocí šroubů do plechu 421/3,5 x 9,5 (LB) (2 ks na jedno napojení závěs – CD profil)

INFORMACE O MATERIÁLU

V podkroví doporučujeme použití protipožární sádrokartonové desky RF (DF). Vyjma nezpochybnitelných protipožárních vlastností je navíc vybavena technologií Activ´Air. Tyto desky jsou vhodné zejména do ložnic a dětských pokojů, což je často právě účel obytných podkroví. Deska neutralizuje formaldehyd a čistí ovzduší.

Aplikace krokvového nástavce – schéma

Pozor!

Při aplikaci tepelných izolací a parozábran v obvodových konstrukcích Rigips je vhodné řídit se projektovou dokumentací. Návrh tloušťky tepelné izolace vychází z tepelně-technického výpočtu. Z tohoto výpočtu vyplynou rovněž požadavky na parozábranu (potřebný difuzní odpor, správná poloha parozábrany ve skladbě konstrukce).

Podkroví s dlouhým závěsem – schéma
Podkroví s dlouhým závěsem – schéma
Podkroví s dlouhým závěsem – schéma

Tip pro profesionály

Do dutiny v úrovni stavěcích třmenů před parozábranou můžeme vložit dodatečnou vrstvu minerální izolace. Její tloušťka však musí být menší než 1/5 celkové tloušťky minerální izolace.

TEXT + FOTO: RIGIPS

Článek byl uveřejnen v časopisu Realizace staveb 04/2016.