Partneři sekce:
  • Prefa

Správné provedení PIR zateplení střechy

Správné provedení PIR zateplení střechy

Dnes se setkáváme s izolacemi PIR ve formě desek kladených na bednění nebo přímo na krokve. Ne každý výrobce má stejné provedení. Pro správnou funkčnost je ale nutné dodržet několik základních principů.

Nejčastěji se dnes setkáváme s deskami s oboustranným hliníkem nebo tzv. sklotextilem či flísem. Další výrobci opatřují desky s hliníkem nebo flísem na vnější straně pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Velmi matoucími mohou být desky s tzv. hliníkovým povrchem z Polska.

Ve skutečnosti se ale jedná pouze o pohliníkovaný papír, který nemá vlastnosti čisté hliníkové vrstvy. Vyznat se v rozdílnostech mezi PIR deskami může dělat realizačním firmám potíže. Výrobci nemají shodné technické listy a nejasné mohou být i montážní návody. Každý doporučuje trochu jinou technologii a umět střechu správně navrhnout může být pro méně zkušeného realizátora problém.

Co je levné?

Většina investorů klade velký důraz na náklady – převáží snaha o co nejlevnější pokládku. Její skutečná cena se ale nakonec liší. To, co na první pohled vypadá levně, se na konci ukáže jako drahé.
Ceníky výrobců ukazují, že nejlevnějšími výrobky jsou izolační desky bez integrovaných dodatečných úprav, tzv. holé PIR desky s flísem nebo pohliníkovaným papírem.

Je však nutné si uvědomit, že tyto velkorozměrové desky o formátu 2,4 x 1,2 m nebo 2,4 x 1,0 m nebo 2,4 x 0,6 m je potřeba ručně na střechu dopravit a rozmístit. Formát 2,4 x 1,2 m je pro ruční nošení příliš veliký a jeden člověk s touto deskou obtížně manipuluje.

Vlastní pokládka

Velmi dobře se naopak pracuje s deskami, které mají na sobě integrovanou pojistnou hydroizolaci. V jedné operaci lze desku položit a zajistit proti zatečení a přikotvit kontralatí o délce 4 metry kolmým vrutem na začátku a potom po 3 metrech. Po povrchu desek lze ihned bezpečně chodit bez obavy z uklouznutí. Jinak je tomu u desek bez integrované pojistné hydroizolace.

Na položené desky je potřeba rozvinout dodatečně pojistnou hydroizolaci o šířce 1,5 m. Tuto pak není čím přichytit k izolačním deskám. Proto se používají krátké kontralatě, které je nutné kotvit do krokví (což přináší zbytečnou spotřebu vrutů), na kontralatě se připevní pomocné latě, po kterých může pokrývač chodit a bezpečně manipulovat s další řadou pokládky PIR desek a pojistné hydroizolace. Jde o velmi pomalý a pracný způsob pokládky.

Pokládka PIR izolace na střechu

Míra pracovního výkonu

Dva pracovníci roznesou, položí a kontralatí pracovně přichytí za hodinu cca 8–10 m² PIR desek s integrovanou pojistnou hydroizolací. Pokud je nutné samostatně pokládat PIR desky, samostatně pojistnou hydroizolaci a krátké kontralatě, tak se pracovní výkon snižuje cca na polovinu. Zde je důležitým faktorem i sklon střechy (šikmé střechy mají nejčastěji sklon 17°–35°).

Z celkového pohledu vyplývá, že levný materiál může být nakonec zrádný a v konečném důsledku se jeví nikoli jako levnější, ale naopak jako dražší řešení. 

TEXT: Miroslav Vala
FOTO: Puren

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.