Partneři sekce:
  • Prefa

Oblouková jednoplášťová plechová střecha s PIR izolací

Oblouková jednoplášťová plechová střecha s PIR izolací

K zateplení střešního pláště obloukové jednoplášťové střechy lze kromě tepelné izolace na bázi minerální vlny použít i desky z tvrzené PIR pěny.

Konstrukce šikmých a plochých střech se v průběhu posledních let z hlediska použité tloušťky tepelné izolace změnily. Jednou z mnoha alternativ je použití tepelněizolačních desek z tvrzené PUR/PIR polyuretanové pěny. Pro jejich izolační vlastnosti je možné zachovat původní tloušťku izolace a zároveň splnit normou stanovené požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Oblouková střecha

Norma 73 1901: 2005: Navrhování střech řeší šikmé a ploché střechy a uvažuje se o strmých střechách. V praxi se však vyskytují i střechy s obloukovitým tvarem, které patří do všech kategorií. Obloukové střechy mají svá specifika. Obloukovitý tvar se chová jinak z hlediska větracích mezer pod krytinou a v horní části, kde prochází téměř do vodorovné polohy, a odvětrání se tu vůbec neřeší. Tímto způsobem bylo realizováno velké množství střech, obvykle s plechovou drážkovou nebo skládanou krytinou.

Oblouková střecha s využitím tepelněizolačních desek PIR s integrovanou hliníkovou vrstvou na obou stranách
Oblouková střecha s využitím tepelněizolačních desek PIR s integrovanou hliníkovou vrstvou na obou stranách

Projektanti a investoři mají představu, že obloukové střechy je možné zateplit jen izolací na bázi minerální vlny, která se vloží mezi dřevěná žebra (krokve), a nad touto vrstvou se vytvoří další vrstva tepelné izolace, jež se vloží mezi dřevěné vazníky. V praxi je však možné najít realizace obloukových střech, k jejichž zateplení byly úspěšně použity i tepelněizolační desky z tvrzené pěny – desky PIR.

V případě použití tohoto typu tepelné izolace se desky kladou na celoplošné bednění nebo přímo na dřevěné krokve s úpravou spojů desek seříznutím pilou do požadovaného tvaru tak, aby umožňovaly vytvoření obloukovitého segmentového tvaru. Horní strana desek se překrývá deskami OSB, které se dají v podélném směru ohnout, a celé souvrství se kotví šrouby přímo do krokví nebo přes integrované dřevěné latě.

Plechová krytina obloukovitě kopíruje povrch desek OSB. Takto realizovaná jednoplášťová střecha je certifikovaným systémovým řešením. Střecha je funkční i bez účinné větrací mezery pod střešní krytinou. Tepelněizolační desky PIR si totiž zachovávají své deklarované izolační vlastnosti bez vlivu vzdušné vlhkosti, protože je tvoří uzavřené mikrobuňky vyplněné pentanem.

Detail oblouku
Detail oblouku

Zároveň mají desky na obou stranách integrovanou hliníkovou vrstvu s vysokým stupněm difuzního odporu (materiál s hliníkovou vložkou nebo hliníkovým povrchem). Pod plechovou krytinu se aplikuje separační mikroventilační vrstva, strukturovaná rohož s tloušťkou minimálně 8 mm, která se klade na celoplošný vodotěsný samolepicí pás SBS. Objem kondenzační vlhkosti mezi deskou OSB a SBS samolepicím vodotěsným pásem je řádově v množství čtyř až osmi kapek vody na čtvereční metr za rok.

Toto množství se v průběhu roku v konstrukci bezpečně rozptýlí. Infiltrace vzdušné vlhkosti v místě perforace šrouby skrz izolaci PIR a parozábranu nebyla prokázána. Proto není nutná aplikace těžkých asfaltovaných pásů jako parozábrany. Každá nevětraná skladba se musí posoudit z hlediska bilance vlhkosti individuálně.

TEXT + FOTO: puren GmbH

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2016.