Partneři sekce:
  • Prefa

Jak se správně zorientovat při výběru izolace PIR?

Jak se správně zorientovat při výběru izolace PIR?

Pokrývačská firma pana Burdy se zabývá kladením střešní krytiny od roku 1995. V posledních letech rozšířila svou činnost i o kladení nadkrokvového zateplení s tepelnými izolacemi PIR. V praxi se setkává s izolacemi PIR ve formě desek kladených na bednění nebo přímo na krokve. Ne každý výrobce má stejné vyhotovení tohoto typu izolace.

Dostupné jsou desky s oboustranným hliníkem nebo tzv. sklotextilem či flísem a pohliníkovaným papírem. Někteří výrobci nabízejí PIR desky s integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou umístěnou na vnější straně se samolepicími přesahy, která slouží jako pojistná hydroizolace. Matoucí jsou desky s tzv. hliníkovým povrchem z Polska. Faktem je, že jde jen o pohliníkovaný papír, který nemá vlastnosti čisté hliníkové vrstvy.

Široký výběr desek způsobuje v praxi často problémy, protože výrobci nemají shodné technické listy a zároveň neposkytují jasné montážní návody. Každý doporučí něco jiného a vyznat se v těchto informacích dělá realizačním firmám při návrhu střechy problémy.

Realizační firmy jsou zároveň neustále pod cenovým tlakem, investor požaduje nízkou cenu materiálu i práce. Než si však v nabídce materiálů uděláte jasno, může to trvat velmi dlouho. To, co na první pohled vypadá levně, se na konci ukáže jako drahé. Jeden příklad z praxe.

Když se podíváte do ceníků výrobců, zjistíte, že nejlacinější jsou izolační desky bez integrovaných dodatečných úprav, tzv. holé PIR desky s flísem nebo pohliníkovaným papírem. Je nutné si uvědomit, že tyto velkorozměrové desky s formátem 2,4 × 1,2 m nebo 2,4 × 1,0 m nebo 2,4 × 0,6 m se musí na střechu dopravit a rozmístit ručně. Formát 2,4 × 1,2 m je však na ruční nošení příliš velký a jeden člověk s takovouto deskou může manipulovat jen stěží.

Jiná situace je v případě desek s integrovanou pojistnou hydroizolací. V jednom kroku se deska položí, zabezpečí proti zatečení, ukotví kontralatí s délkou 4 m, a to kolmým šroubem na začátku i konci této kontralatě a následně ve vzdálenosti 0,6 až 1 metr šroubem pod úhlem 60°. Po povrchu desek lze ihned bezpečně chodit bez obav z uklouznutí.

Střecha je okamžitě zabezpečena proti dešti. Při použití desek bez pojistné hydroizolace se položí tři desky, rozvine se dodatečná pojistná hydroizolace s šířkou 1,5 m. Tu není čím přichytit na izolační desky. Proto je potřebné použít krátké kontralatě, které se musí kotvit do krokví na začátku a konci kontralatě kolmým šroubem (zvýšená spotřeba šroubů).

Izolační desky PIR s integrovanou pojistnou hydroizolací umožňují bezpečnou pochůznost.

Izolační desky PIR s integrovanou pojistnou hydroizolací umožňují bezpečnou pochůznost.

Na kontralatě je třeba následně připevnit pomocné latě, které umožní pokrývačům další pohyb po střeše (uložené vrstvě izolace PIR) a bezpečnou manipulaci s dalšími deskami a pojistnou hydroizolací. V tomto případě jde o velmi pomalý a pracný způsob kladení.

Budou-li použity desky PIR s integrovanou pojistnou hydroizolací, dva pracovníci roznesou, položí a kontralatěmi pracovně přichytí 8 až 10 m2 desek PIR za hodinu. Když se musí samostatně klást izolační desky PIR, samostatně pojistná hydroizolace a krátké kontralatě, snižuje se pracovní výkon přibližně na polovinu.

Zde sehrává důležitou roli i sklon střechy. Šikmé střechy mají nejčastěji sklon 17 až 35 stupňů.
Výběr izolačních desek PIR je třeba na základě daných zkušeností dobře zvážit. I navzdory tomu, že je cena materiálu nižší, v důsledku vyšší ceny za práci nejde v konečném důsledku o lacinější řešení.

TEXT: Ing. Luděk Kovář, Puren GmbH
FOTO + OBRÁZKY: Puren GmbH

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2016.