Tepelné izolace z PIR v systému šikmých střech TOPDEK

Systém TOPDEK představuje řešení šikmých střech, které zajistí spolehlivost a dlouhodobou životnost střechy a úsporu nákladů na vytápění. Zároveň dává možnost vytvořit atraktivní a prostorný interiér podkroví u novostaveb i rekonstrukcí.

Základní princip konstrukčního systému TOPDEK spočívá v umístění tepelné izolace nad krokvemi. Postupná realizace skladby střechy prováděná na podkladu z dřevěného bednění na krokvích pak zajišťuje bezproblémovou, bezpečnou a spolehlivou montáž všech vrstev. Jednou z největších výhod skladby je její těsnost vůči pronikání vzduchu z interiéru do exteriéru.

Úspěch tkví v materiálu

Parozábrana ze samolepicího asfaltového pásu s hliníkovou vložkou TOPDEK AL BARRIER se realizuje shora, na souvislém bednění z palubek či desek s perem a drážkou. Nízká tloušťka a plošná hmotnost pásu umožňuje pohodlnou manipulaci s materiálem a lze z něj snadno vytvořit těsnou souvislou vrstvu s homogenními spoji. Lze ho také dobře napojit na přilehlé a prostupující konstrukce.

Tepelněizolační vrstva se provádí nad krokvemi v souvislé vrstvě – je tedy spojitá s minimálním množstvím tepelným mostů. Pokládá se obvykle ve dvou vrstvách nad sebou, se vzájemným prostřídáním styčných spár, proto v kombinaci se vzduchotěsnou parozábranou spolehlivě ochrání interiér před ztrátami tepla.

Desky tepelného izolantu jsou z polyisokyanurátové pěny (PIR) s názvem TOPDEK 022 PIR. Tento izolant je pevný, lehký, nedegraduje při kontaktu s vodou a je téměř dvakrát tak účinný než např. pěnový polystyren, a lze ho tedy použít přibližně poloviční tloušťku.

Doplňková hydroizolační vrstva (DHV) zachycuje a odvádí vodu nebo polétavý sníh proniklý skrz skládanou krytinu. Pro běžné provedení se volí DHV z fólie DEKTEN MULTI-PRO II. V případě vyššího požadavku na těsnost a spolehlivost se volí speciální asfaltový pás TOPDEK COVER PRO.

Zdroj: Kingspan

Kvalitně a rychle

Variantním řešením s rychlejší pokládkou jsou kompletizované tepelněizolační desky TOPDEK SKY. Tyto desky jsou již z výroby opatřeny fólií pro doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV). Ta je nalepena na vrchní povrch desky a opatřena přesahy s integrovanou páskou pro slepení. Je třívrstvá s funkční vrstvou tvořenou difuzně propustným filmem na bázi polyesteru.

Skladba s dlouhou životností

Konstrukční uspořádání skladeb TOPDEK zajišťuje, že tepelněizolační vrstva a další materiály ve skladbě jsou chráněny před působením vlhkosti. Zůstávají tak trvale funkční. Nosná konstrukce střechy je u systému TOPDEK umístěna v interiéru, kde jsou stabilní podmínky. To přináší vyšší trvanlivost krovu, který tak není vystaven kolísání teploty a vlhkosti.

Účinná vzduchotěsnicí vrstva ve skladbě TOPDEK zabraňuje v otopné sezoně nežádoucímu pronikání chladu do interiéru a zároveň úniku tepla ven z domu. Tím jsou výrazně sníženy tepelné ztráty infiltrací vzduchu. Se skladbami střech TOPDEK tak lze snadno dosáhnout hodnot součinitele prostupu tepla vyžadovaných nejen pro energeticky úsporné stavby.

www.kingspan.com/cz/cs

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Insulation