Izolace ploché střechy

ISOVER představuje nové desky do plochých střech

Nejnovější minerální izolační desky ISOVER XH do plochých střech dosahují nejvyšší pevnosti v tlaku 100 kPa a současně vysoké bodové zatížitelnosti 1000 N.

Desky se používají jako horní vrstva tepelněizolačního souvrství plochých střech v případě, kdy požadujeme nejvyšší dostupné hodnoty na trhu pro zatížení tlakem a bodovou pevnost, např. z důvodu častější pochůznosti střechy.

Minerální desky ISOVER XH se aplikují vždy suché, nejčastěji v jedné horní vrstvě, která chrání tepelné souvrství pod ní. Vhodná kombinace je s deskami ISOVER T, ISOVER R, ISOVER LAM 70, 50 a 30, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem ISOVER SD a ISOVER DK a také s atikovými klíny ISOVER AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Přímo na desky ISOVER XH se aplikuje hydroizolační souvrství (lepené, kotvené nebo přitížené).

Unikátní vlastnosti desek ISOVER XH:

  • Velmi vysoká pevnost v tlaku 100 kPa pro ještě větší odolnost proti průrazu.
  • Velmi vysoká bodová zatížitelnost 1000 N
Izolační desky ISOVER XH o rozměrech 2000 x 1200 cm s edodávají na paletách
Izolační desky ISOVER XH o rozměrech 2000 x 1200 cm se dodávají na paletách | Zdroj: ISOVER

Další informace o nových izolačních deskách ISOVER XH naleznete na www.isover.cz.