Tepelné izolace PIR ve skladbě šikmých střech TOPDEK

Systém TOPDEK představuje řešení šikmých střech, které zajistí spolehlivost a dlouhodobou životnost střechy a úsporu při vytápění. Zároveň dává možnost vytvořit atraktivní a prostorné podkroví. Systém je určen pro novostavby i rekonstrukce rodinných či bytových domů.

Základní princip konstrukčního systému TOPDEK spočívá v umístění tepelné izolace nad krokvemi. Skladba začíná parozábranou ze samolepicího asfaltového pásu s hliníkovou vložkou TOPDEK AL BARRIER, která se realizuje shora na souvislé bednění z palubek či desek s perem a drážkou.

Nízká tloušťka a plošná hmotnost pásu umožňuje pohodlnou manipulaci s materiálem a lze z něj snadno vytvořit těsnou souvislou vrstvu s homogenními spoji. Lze ho také dobře napojit na přilehlé a prostupující konstrukce.

Zateplení střechy

Tepelněizolační vrstva se provádí nad krokvemi v souvislé vrstvě. To znamená, že je spojitá, bez přerušení krokvemi, s minimálním množstvím tepelným mostů. Tepelněizolační materiál je tak využit mnohem efektivněji, než je tomu u střech s tepelnou izolací mezi krokvemi.

Pokládá se obvykle ve dvou vrstvách nad sebou, se vzájemným prostřídáním styčných spár – spolehlivě tak v kombinaci se vzduchotěsnou parozábranou ochrání interiér před ztrátami tepla. Desky tepelného izolantu jsou z polyisokyanurátové pěny (PIR) s názvem TOPDEK 022 PIR.

Tento tepelný izolant je téměř dvakrát tak účinný než např. pěnový polystyren. Lze tedy použít přibližně poloviční tloušťku tepelné izolace než při použití polystyrenu. Materiál TOPDEK 022 PIR je pevný, lehký a při případném kontaktu s vlhkostí nedegraduje.

Doplňková hydroizolační vrstva (DHV) následně zachycuje a odvádí vodu nebo polétavý sníh proniklý skrz skládanou krytinu. Volí se dle očekávaného množství vody pronikající skrz krytinu a dle požadované míry ochrany prostoru pod střechou.

Pro běžné provedení se volí DHV z fólie DEKTEN MULTI-PRO II. V případě vyššího požadavku na těsnost se volí speciální asfaltový pás TOPDEK COVER PRO.

Zdroj: DEK

Výhody systému

Konstrukční uspořádání skladeb TOPDEK zajišťuje, že tepelněizolační vrstva a další materiály ve skladbě jsou chráněny před působením vlhkosti. Zůstávají tak trvale funkční. Nosná konstrukce střechy je u systému TOPDEK umístěna v interiéru, kde jsou stálé podmínky teploty a vlhkosti. To přináší vyšší trvanlivost krovu, který tak není vystaven kolísání teploty a vlhkosti jako při zateplení mezi krokvemi.

Účinná vzduchotěsnicí vrstva ve skladbě TOPDEK zabraňuje v otopné sezóně nežádoucímu pronikání chladného vzduchu do interiéru a zároveň úniku teplého vzduchu ven z domu. Tím jsou výrazně sníženy tepelné ztráty infiltrací vzduchu. Se skladbami střech TOPDEK tak lze snadno dosáhnout hodnot součinitele prostupu tepla vyžadovaných pro energeticky úsporné stavby.

Postupná realizace skladby střechy prováděná na tuhém podkladu z dřevěného bednění na krokvích navíc zajišťuje bezproblémovou, bezpečnou a spolehlivou montáž všech vrstev – kvalitu takto provedené odborné práce jistě ocení každý investor.

ZDROJ: PR článek společnosti DEK