Zateplení šikmé střechy

Minerální skelná izolace je ideálním řešením pro zateplení šikmých střech

Nezateplenou střechou ztrácí domy až 30 % energie. Může se tak jednat o nejslabší článek celé budovy, kvůli kterému se zbytečně zvyšují měsíční provozní náklady. Aby se investice do zateplení vyplatila, tloušťka izolace by měla dosahovat okolo 40 cm.

Ideální izolací pro tento typ střech je minerální skelná izolace URSA GLASSWOOL, která nabízí skvělou tepelnou i akustickou ochranu a zároveň je přirozeně nehořlavá.

Nejčastějším způsobem zateplení šikmých střech je zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu, kterou zvládnete i svépomocí. Naproti tomu zateplení shora přináší jiné výhody.

Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce a využívá se především z estetických důvodů nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví.

Zdroj: URSA

K zateplení šikmé střechy se skvěle hodí URSA GLASSWOOL DF 35 se součinitelem tepelné vodivosti (lambda) 0,035 W/mK, která je vhodná pro izolaci mezi, pod i nad krokve.

Komerční informace; zdroj: URSA