iRoof

Stát proplatí až polovinu nákladů na zateplení střechy. Jak ale vybrat správný materiál?

Partneři sekce:

Zateplení střechy se nevyplatí podceňovat, může zabránit úniku 15 procent tepla z domácnosti. Nyní je navíc možné na zateplení střechy získat dotaci z programu Nová zelená úsporám od Ministerstva životního prostředí a nechat si od státu proplatit až polovinu celkových nákladů. Úsporné standardy pro získání podpory splňuje například tepelněizolační systém iRoof od značky Tondach.

„Nezateplenou střechou může z domu unikat až 15 procent tepla, což znamená, že pokud domácnost ročně vydá za topení 70 tisíc korun, platí i o 10 500 korun více, než by bylo nutné. Ušetřit náklady na provoz domu lze použitím kvalitní izolace střechy, a proto se investice do ní z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí,“ říká obchodní ředitel za společnost Wienerberger Roman Busta.

Na zvyšování energetické hospodárnosti budovy se vztahuje dotační program Zelená úsporám, kde mohou o příspěvek na zateplení střech žádat vlastníci stávajících rodinných domů, řadových domků a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Ti mohou od státu získat příspěvek ve výši až 50 procent všech vzniklých výdajů. Výsledná podpora je odstupňovaná kvalitou zateplení a velikosti plochy zateplované rekonstrukce.

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013 a žádá se o ni na internetových stránkách Zelená úsporám. Hlavní podmínkou, kterou žadatel musí splnit, je uspořit realizací celkových stavebních úprav alespoň 20 % energií.

Jak vybrat materiál?

Většina lidí řeší zateplení střechy vložením izolace mezi krokve. K zabránění úniku tepla z budovy skrz střechu se nejčastěji používá skelná nebo minerální vata, ovčí vlna, foukaná pěna a další izolační materiály.

Jejich montáž je ale relativně složitá a časem se u nich mohou projevit nedostatky. Proto dnes na trhu najdeme i systémy tepelněizolačních PIR desek, jako jsou například Thermo Classic od značky Tondach. Ty lze položit na tvarově jednoduchých střechách relativně rychle, a při použití pouze nad krokvemi (varianta skladby iRoof TOP) na rozdíl od běžné izolace nesnižuje výšku v podkroví.

Vzhledem k jejich vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem stačí pro dosažení požadovaných hodnot zhruba polovina tloušťky oproti standardně používaným materiálům mezi krokvemi. Za určitých podmínek je lze kombinovat s ostatními izolačními materiály (varianta skladby iRoof UNI nebo RENOVA).

Na co si dávat pozor?

Mezi časté chyby při zateplení střechy patří tepelné mosty. Ty se objevují většinou u nesprávně instalované izolace v místech kolem krokví, kudy poté zbytečně uniká teplo z domácnosti. Vyhnout se tomu dá právě použitím izolačních PIR desek v jedné souvislé ploše nad krokvemi.

Při návrhu zateplení střechy jsou proto důležité dva parametry – tloušťka izolace a součinitel tepelné vodivosti. Díky nim lze spočítat, kolik materiálu je pro zateplení střechy skutečně potřeba. Mimo to je nutné si ohlídat správnou skladbu střešního pláště, protože jinak bude mezi jednotlivými vrstvami kondenzovat vodní pára. Proto je velmi důležitou součástí vhodně zvolená parozábrana, která zabraňuje průniku vlhkosti do skladby střechy.

red