Galerie(10)

Památkově chráněné nádraží Leisnig se dočkalo nové střechy

Renovace střechy památkově chráněné budovy s puren® MetalFix.

Tenká izolace pro památkově chráněnou plechovou střechu

Nádraží Leisnig stojí na železniční trati Grimma – Döbeln již více než 155 let. Již dlouho však nebyla v provozu a hrozilo, že bude chátrat. Poškození a vandalismus si na dnes již památkově chráněné budově vybraly svou daň.

V roce 2020 si čtyři hudebníci zamilovali nádraží v Leisnigu a s nimi nastal i obrat k lepšímu. Odkoupili stanici a rekonstrukce mohla začít. Jejich vize: stanice by se měla stát místem, kde mohou lidé sdílet své dovednosti, hudbu a příběhy.

Zdroj: © puren gmbh

Kulturní centrum s účastí budoucích uživatelů

Čtyři hudebníci krok za krokem mění budovu v kulturní stanici. Kromě toho mají být prostory využívány pro kulturní aktivity a akce. Iniciátoři vidí nádraží Leisnig jako „prosperující kulturní centrum – kulturní stanici – pulzující místo pro kulturu, výměnu a setkávání“.

Nutná renovace střechy

Samozřejmě ne všechna nezbytná renovační opatření mohou být realizována dobrovolníky. Mezi ně patří mimo jiné kompletní renovace střechy nad nádražní halou.

Zdroj: © puren gmbh

Demontáž a obnova

V prvním kroku pokrývači odstranili krytinu a dhalili dřevěný plášť sedlové střechy o ploše 130 m². V důsledku pronikání vlhkosti a nedostatečného odvětrání bylo bednění z velké části shnilé a muselo být kompletně vyměněno.

Zdroj: © puren gmbh

Rozumná kombinace

Kromě trvalé funkčnosti by měla renovovaná střecha odpovídat i historickému vzoru. Staré fotografie ukazují, že střecha vstupní haly byla původně pokryta plechovou krytinou. V souladu s tím byla nová střešní konstrukce navržena s plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku. Současně bylo třeba tento stavební prvek optimalizovat z hlediska energie, přičemž bylo třeba zohlednit maximální výšky napojení na přilehlé stavební prvky.

Zdroj: © puren gmbh

Celkově tenká konstrukce

Klient a projektanti našli vhodné řešení v izolačním systému puren MetalFix od společnosti puren z Überlingenu. Je koncipovaný pro nevětrané, jednoplášťové střešní a fasádní konstrukce s plechovou krytinou, takže ideální pro podmínky renovace v Leisnigu. Izolační systém totiž kombinuje velmi dobrý izolační účinek s celkově tenkou konstrukcí.

Příznivá tepelná vodivost puren PIR izolace lambda 0,022 W/(m²·K) tak zajišťuje dnes požadovaný izolační účinek (hodnota U pod 0,20 W/(m²·K)) již od tloušťky 120 mm. Pouhých několik centimetrů navíc posune stavbu do pásma nízkoenergetických a pasivních staveb. Izolační systém je k dispozici až do tloušťky 180 mm (hodnota U=0,13 W/(m²·K)). Dvě vložené latě z vícevrstvých dřevěných profilů o rozměrech 110 x 22 mm nalepené v jedné rovině s povrchem puren PIR izolační desky zajišťují mimořádně tenkou střešní konstrukci. Tím odpadá potřeba kontralatí a nosných latí.

Zdroj: © puren gmbh

Bez tepelných most a odolný

Izolační puren PIR desky, které jsou z obou stran opatřeny hliníkovou folií, mají navíc po obvodu na čelní straně spoj pero-drážka a na delší straně spoj na ozub. Díky praktickým rozměrům 2400 x 620 mm a hmotnosti prvku přibližně 6 až 10 kg/m² (v závislosti na tloušťce izolace) je zaručena účelná a praktická montáž střechy nebo stěny. Tyto vysoce výkonné izolační prvky jsou navíc biologicky a ekologicky nezávadné, plně recyklovatelné a odolné, jak proti plísním tak i hnilobě.

Zdroj: © puren gmbh

Promyšlené z hlediska stavební fyziky

Pro instalaci izolačního systému na střechu vstupní haly nádraží v Leisnigu položili střechaři nejprve robustní a mechanicky vysoce odolný puren TOP DSB 100 jako provizorní zakrytí a konvekční bariéru (parozábranu). Podélné přesahy na obou stranách membrány jsou opatřeny samolepící páskou pro vytvoření spoje „lepidlo do lepidla“ pro vzduchotěsné spojení. Tím je zároveň zabráněno kapilárnímu vzlínaní vlhkosti ve spojích.

Zdroj: © puren gmbh

Membrány neosluňují a mají hodnotu sd ≥ 100 m. V dalším kroku byly položeny jednotlivé izolační PIR desky systému puren MetalFix a upevněny přes integrované lišty do nosné konstrukce. Aby byla konstrukce v zimních měsících chráněna před pronikáním vlhkosti, položili pokrývači nad úroveň izolace provizorní zastřešení a dočasně jej upevnili střešními latěmi.

Zdroj: © puren gmbh

Po celkem necelých třech měsících byla renovace střechy nádražní haly se sklonem 30 stupňů dokončena.

www.puren.com/cz

Autor: Sybille Frank | Quelle

23 027 Bahnhof Leisnig MetalFix 1748
23 027 Bahnhof Leisnig MetalFix 1949

ZDROJ: PR článek společnosti puren s.r.o.