Partneři sekce:
 • Prefa

Zateplení střechy se dvěma vrstvami izolace (pracovní postup)

02 Vložení tepelné izolace
Zdroj: Knauf Insulation

V zimě chceme uvnitř domu udržet drahocenné teplo – abychom toho dosáhli, je potřeba mimo jiné kvalitně a dostatečně zaizolovat střechu rodinného domu. Jak toho docílit, aby nikde nevznikly tepelné ztráty?

Dodatečné zateplení střechy vždy musí být doplněno izolací proti vzdušné vlhkosti. V tomto tradičním postupu s dvojitou tepelnou izolací (mezi a pod krokvemi) je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů, které kotví pohledovou konstrukci.

Co budeme potřebovat?

 • Tepelná izolace
  • Knauf Insulation Unifit, skelná vata
 • Rošt pro pohledovou konstrukci
 • Parozábrana
  • fólie Homeseal LDS 100
 • Lepicí a těsnící páska
  • páska Homeseal LDS Soliplan
  • páska Homeseal LDS nebo tmel Solimur
 • Sádrokarton

Nářadí a doplňky

 • nůž na minerální izolaci
 • sponkovačka + sponky nebo oboustranná lepicí páska pro fólii
 • AKU vrtačka

01 Nařezání tepelné izolace

Tloušťku izolace Unifit zvolíme stejnou jako je výška krokví. Pásy izolace nařežeme na šířku odpovídající světlé rozteči krokví s rezervou 10 až 20 mm. Řez vedeme kolmo k rovině izolace nožem na minerální izolaci.

01 Nařezání tepelné izolace
01 Nařezání tepelné izolace | Zdroj: Knauf Insulation

02 Vložení tepelné izolace

Nařezanou izolaci vkládáme mezi krokve tak, aby kopírovala rovinu krokví. Správně naformátovaná izolace Unifit se vkládá snadno a v konstrukci drží bez nutnosti jakékoliv dodatečné fixace.

02 Vložení tepelné izolace
02 Vložení tepelné izolace | Zdroj: Knauf Insulation

03 Montáž roštu

Namontujeme rošt pomocí přímých nebo krokvových závěsů v souladu s prováděcími pokyny dodavatele systému suché výstavby, který použijeme na vytvoření podhledu. Pokud chceme použít dřevěný rošt, tento bod odpadá.

03A Přímé závěsy

03A Přímé závěsy
03A Přímé závěsy | Zdroj: Knauf Insulation

03B Krokvové závěsy

03B Krokvové závěsy
03B Krokvové závěsy | Zdroj: Knauf Insulation

04 Vložení podkrokevní izolace

Vložíme podkrokevní izolaci Unifit do nosného roštu sádrokartonového podhledu.

04 Vložení podkrokevní izolace
04 Vložení podkrokevní izolace | Zdroj: Knauf Insulation
TIP

Nepodceňujeme přípravu!

Při instalaci kontrolujeme pojistnou hydroizolační fólii Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04. Zaměříme se na její správné ukončení, aby odváděla vodu mimo obvod budovy. Podstatné je správné napojení fólie na přiléhající a prostupující prvky jako například komín.
Pokud jednotlivé pásy hydroizolační fólie nejsou vzduchotěsně slepené, slepíme je dodatečně zdola pomocí LDS těsnících pásků. Ještě před montáží izolace mezi krokve vyplníme dutinu za pozednicí, vhodně vám k tomu poslouží odřezky minerální izolace Unifit.

05 Připevnění fólie

Na nosný rošt připevníme parozábranu Homeseal LDS 100. K ocelovému roštu se lepí pomocí oboustranných lepicích pásků, k dřevěnému roštu se kotví pomocí sponek. Fólii klademe se vzájemným přesahem 150 mm. V místě napojení na přiléhající štítovou nebo lícovou stěnu a prostupující prvky (komínová tělesa, střešní okna atd.) zvolíme přesah fólie také 150 mm.

05 Připevnění fólie
05 Připevnění fólie | Zdroj: Knauf Insulation

06 Slepení fólií

Všechna napojení fólií vzduchotěsně slepíme pomocí pásků Homeseal LDS Soliplan. Spoje se zděnými konstrukcemi vytvoříme pomocí Homeseal LDS těsnícího pásku nebo tmelu Solimur.

06 Slepení fólií
06 Slepení fólií | Zdroj: Knauf Insulation

07 Připevnění sádrokartonových desek

Na závěr provedeme záklop konstrukce sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami. Vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100 omezí vznik netěsností v místě průniku vrutů. U dřevěných palubek je nutné zdvojit rošt, aby mnohočetné vruty nebo hřebíky nedegradovaly účinnost parozábrany pod přípustnou mez.

07 Připevnění sádrokartonových desek
07 Připevnění sádrokartonových desek | Zdroj: Knauf Insulation
Knauf Insulation