Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Dálnice D 47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem

Dálnice D 47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem

Koncem listopadu loňského roku se dálniční síť České republiky rozrostla o další úsek a dnes již významně přesahuje hranici tisícovky kilometrů. Před koncem roku 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR slavnostně předalo řidičům do užívání bezmála 16 kilometrů dlouhou trasu 4704 z Lipníku nad Bečvou do Bělotína a podstatně tak zrychlilo silniční spojení mezi Ostravou, Brnem a Prahou.

Zavádění inteligetních systémů řízení dopravy

Zavádění inteligetních systémů řízení dopravy

Charakteristickým rysem vývoje dopravy je neustálý růst počtu motorových vozidel na městských komunikacích a zvyšující se nároky na přepravu osob i nákladů. Narůstající intenzita dopravy s sebou přináší nutně i vzrůstající výskyt konfliktních situací, přičemž zásadním problémem je rostoucí počet nehod a jejich důsledků. Řešení této situace vyžaduje jak nutnost výstavby nových komunikací a provádění stavebních úprav na stávající komunikační síti, tak i zavádění systémů řízení dopravy s minimálními plošnými nároky.

Finanční model PPP projektu

Finanční model PPP projektu

Mezi základní charakteristiky PPP projektů patří, že počáteční náklady na příslušnou infrastrukturu jsou hrazeny a financovány sou­kromým subjektem – koncesionářem. Soukromý sektor, financující realizaci projektu, očekává v budoucnosti zhodnocení vložených prostředků. Veřejný sektor hradí soukromému partnerovi pravidelné poplatky na základě koncesní smlouvy. V tomto pojetí spočívá základní rozdíl při využití konceptu PPP v porovnání s tradiční realizací projektu veřejnou zakázkou ve struktuře cash-flow projektu. V případě tradičního financování jsou platby dodavateli infrastruktury v první fázi projektu (v době výstavby) hrazeny klasickou fakturací.

Profil společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Profil společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Počátky firmy IKP Consulting Engineers jsou spojeny s rokem 1992, kdy nynější jednatel a majitel firmy Dipl. Ing. Boris Klement založil v Praze pobočku rakouské firmy ILF Consulting Engineers. V té době ovládaly trh spíše velké projekční kanceláře se stovkami zaměstnanců a koncepce stavebnictví krátce po revoluci nebyla dosud zcela stabilizovaná.

Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň

Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň

Úsek železniční trati Ústí nad Orlicí – Choceň leží na trase I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav zařazeného výnosem MD ČR č. 111/2004 do evropského železničního systému. Parametry železniční tratě proto musejí být v sou­ladu s technickými specifikacemi interoperability evropského železničního systému. Svými stávajícími směrovými parametry a stavem železničního svršku a spodku se však zvláště na trase Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí stal celý úsek omezujícím místem trati Česká Třebová – Praha-Libeň.

Příměstská železnice v Praze

Příměstská železnice v Praze

V loňském roce byla na objednávku Ministerstva dopravy zpracována dopravně-urbanistická studie zabývající se příměstskou železnicí v Praze. Studie s názvem „Praha, Nové spojení II. etapa – městský železniční tunel“ měla kromě ryze technické části i část koncepční, urbanistickou, ze které je následující výtah.

Modernizace pražského Hlavního nádraží

Modernizace pražského Hlavního nádraží

Architektonické řešení stavby Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I – IV vychází z celkové koncepce, spojující stavby tzv. Nového spojení (investor SŽDC), rekonstrukci žst. Praha hlavní nádraží (investor Grandi Stazioni Česká republika) a modernizaci západní části kolejiště (investor SŽDC). Její základní myšlenkou je vytvoření moderního jednotného rámce celého rozsáhlého areálu hlavního nádraží jako centrálního pražského nádraží pro osobní dopravu. 

Ledovcová inspirace Zahy Hadid

Ledovcová inspirace Zahy Hadid

Zaha Hadid je architektka, která se snaží neustále posouvat hranice architektury a designu města. Svůj talent potvrzuje i na poli dopravních staveb – koncem loňského roku byly v rakouském Innsbrucku uvedeny čtyři stanice lanové dráhy podle návrhu týmu Zaha Hadid Architects. Přestože se jedná o nevelké stavby, Zaha Hadid je povýšila na šperky v kontextu města a horské krajiny.

Spojení pro třetí tisíciletí

Spojení pro třetí tisíciletí

O dva roky dříve oproti původnímu plánu začalo v září veřejnosti zčásti sloužit Nové spojení. Jedná se o nejrozsáhlejší modernizaci železničních tratí na území Prahy za posledních sto let. Díky Novému spojení dojde ke zrychlení cesty do centra města, k propojení pěti pražských nádraží, včetně těch centrálních, a také se otevřelo rychlejší spojení příměstských oblastí bez nutnosti přestupů na městskou dopravu. Naplno začne unikátní dopravní projekt fungovat se změnou jízdního řádu od 14. prosince.

Slovenští stavbaři ukončili ražbu tunelu ve Švédsku s měsíčním předstihem

Slovenští stavbaři ukončili ražbu tunelu ve Švédsku s měsíčním předstihem

Ražbu tunelů v rámci projektu Norra Länken NL11 ve Stokholmu ukončili tuneláři ze společnosti Skanska místo původně plánovaného prosince 2008 již v říjnu. Po propojení všech částí stavby vznikne velký obchvat Stokholmu s přístupem k nejdůležitějším švédským mořským přístavům (Vartahamnen a Frihamnen), branám lodní dopravy do Finska a Ruska. Spuštění projektu Norra Länken NL11 do provozu z poloviny odlehčí pozemní dopravu v širším centru Stokholmu. Dokončení celého dopravního spojení je plánováno na rok 2015.

Nejdelší most na světě v Číně

Nejdelší most na světě v Číně

Nedaleko Šanghaje zpřístupnili začátkem května tohoto roku nejdelší transoceánský most na světě. Most na východním pobřeží Číny vede nad zálivem Hangzhou. Konstrukce tohoto visutého mostu je skutečně impozantní – jeho délka je téměř neuvěřitelných 36 kilometrů a rozpětí mezi dvěma nejvzdálenějšími podpěrami je úctyhodných 448 metrů. Most spojuje dva regiony – Šanghaj a Ningbo a zkracuje vzdálenost jejich dopravního spojení o 120 kilometrů.

Rekonstrukce silnice usnadní cestování mezi dálnicí D1 a Jihlavou

Rekonstrukce silnice usnadní cestování mezi dálnicí D1 a Jihlavou

Nový povrch a rozšíření na devět metrů zvýší pohodlí a zejména bezpečnost provozu na silnici druhé třídy číslo 602 v úseku Jihlava – část Helenín a Velký Beranov na východě Jihlavy, kterou řidiči využívají mimo jiné pro příjezd od dálnice D1. „Rekonstrukce probíhala za plného provozu, silnici jsme zprovoznili dva týdny před plánovaným termínem,“ uvádí František Kinc, ředitel závodu Jihlava společnosti Skanska DS, která projekt v ceně 83 miliony korun realizovala od července roku 2007. Investorem byl Kraj Vysočina, finanční prostředky čerpal z programu ROP – Jihovýchod Evropské unie.

Vysokorychlostní železniční trať Perpignan – Figueras

Vysokorychlostní železniční trať Perpignan – Figueras

Vysokorychlostní železniční trať spojující Perpignan (Francie) a Figueras (Španělsko) bude tratí se smíšeným provozem, umožňující osobní a nákladní přepravu. Koncese na tuto trať byla společnosti TP Ferro přidělena v prosinci 2003 vládami Francouzské republiky a Španělského království. Koncesní smlouva vstoupila v platnost podpisem 17. února 2004. Počítá se s tím, že v průběhu padesáti let se jak navrhne projekt pro tento mezinárodní úsek, tak zrealizuje stavba (plánovaná doba výstavby je pět let), zajistí provoz, údržba a financování stavby. Je to poprvé, s vyjímkou zvláštního případu trasy pod kanálem La Manche, kdy svěřují dva sousední státy koncesi své železniční infrastruktury soukromé skupině. Realizační fáze stavby má být dokončena v únoru 2009.

Stanice metra Střížkov

Stanice metra Střížkov

Trasa metra C byla nedávno prodloužena o tři nové stanice – Střížkov, Prosek a Letňany. Autorem návrhu nejvýraznější z nich, která ještě před otevřením získala přezdívku „velryba“, je architekt Patrik Kotas. Jde o stanici metra Střížkov.

Slovenští raziči prorazili tunel na pražském silničním okruhu

Slovenští raziči prorazili tunel na pražském silničním okruhu

Po osmi měsících se na stavbě severního dvoupruhového tunelu v jižní části silničního okruhu Prahy setkaly obě party razičů, které postupovaly v ražbě proti sobě. Téměř dva kilometry dlouhý tunel z Komořan do Cholupic, na kterém se podílela Skanska, mohou převzít betonáři. Úsek R513 z Vestce do Lahovic za téměř 5 miliard Kč bez DPH vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS do roku 2010. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic v ČR a na jeho financovaní se podílí Státní fond dopravní infrastruktury ČR spolu s Evropskou investiční bankou.