Partneři sekce:
Nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2009

Nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2009

V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny tituly Česká dopravní stavba a technologie roku 2009. Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže byly přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v loňském roce. Letos tento titul získaly čtyři stavby a jedna technologie, kterou je dálniční SOS hláska TCSIPO2 společnosti Spel.

Výstavba dálnic se zpozdí

Výstavba dálnic se zpozdí

Realistický scénář počítá s dokončením dálniční sítě v Česku v roce 2025, tedy o pět let později, než se předpokládalo. To je jeden ze závěrů sektorových strategií a modelu financování, které v květnu představilo veřejnosti Ministerstvo dopravy ČR. Na dokončení staveb páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic v Česku je třeba celkem 499 miliard korun, zatímco při nezměněném způsobu financování by do roku 2020 bylo k dispozici pouhých 96 miliard korun.

Návěstidla pro Syrskou železnici

Návěstidla pro Syrskou železnici

Návěstidla české výroby, která musela projít mimořádně přísnými zkouškami, budou využita ve 37 stanicích především na nejfrekventovanějších tratích na severu Sýrie. Extrémní je rovněž termín první dodávky, která má být uskutečněna již do 30. dubna 2010. Jedná se o první zakázku AŽD Praha v Sýrii. Ryze česká společnost však již nyní v této zemi usiluje o další zakázku, a to na dodávku zabezpečovacího a komunikačního zařízení pro 30 km dlouhou železniční trať spojující Damašek s mezinárodním letištěm. 

Bezpečnost silnic II. třídy v České republice

Bezpečnost silnic II. třídy v České republice

Česká republika se řadí mezi státy s vysokou nehodovostí. Zatímco v zemích EU připadá průměrně 87 smrtelně zraněných při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel, v ČR toto číslo činí 119. V loňském roce se sice počet usmrcených osob snížil na 992, což je druhý nejnižší počet od roku 1990, stále však je toto číslo vysoké a neodpovídá závazku ČR v rámci evropské dopravní politiky.

Česká technologie bude poprvé v historii použita pro zabezpečení přejezdu v Americe

Česká technologie bude poprvé v historii použita pro zabezpečení přejezdu v Americe

Jedná se o pilotní projekt. Pokud se technologie osvědčí v provozu a budou splněny místní normy a předpisy, může česká společnost zařízení do USA v budoucnu volně dodávat. Smlouvu na první dodávku své technologie do Spojených států podepsala AŽD Praha s The Nashville&Eastern Railroad Corp. (NERR), s níž by na dodávkách zařízení ráda spolupracovala i v budoucnu.

Železniční podchod na trati Benešov u Prahy–Praha hl. nádraží

Železniční podchod na trati Benešov u Prahy–Praha hl. nádraží

Rekonstrukce mostu je součástí stavby Optimalizace trati Strančice–Praha Hostivař v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. Výstavba železničního podchodu v ŽST Říčany probíhala ve třech etapách, z nichž dvě byly závislé na nepřetržitých výlukách jednotlivých kolejových skupin. Nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny trvala 90 dní, liché kolejové skupiny 85 dní, z nichž na samotnou stavbu podchodu zbylo vždy po 64 dnech.

Nádraží v Amsterdamu propojuje město (VIDEO)

Nádraží v Amsterdamu propojuje město (VIDEO)

Nové vlakové nádraží v amsterdamské čtvrti Bijlmer je součástí tratě spojující Amsterdam s Utrechtem a zároveň spojnicí mezi tratí rozdělenou rezidenční a komerční částí jihovýchodního města. Na projektu, jehož součástí bylo napojení na bulvár pro davy fanoušků směřujících na blízký fotbalový stadion, se podílela dvě architektonická studia: britské Grimshaw Architects a nizozemské Arcadis Architecten.

Environmentální technologie v silničním stavitelství a jejich aktuálnost

Environmentální technologie v silničním stavitelství a jejich aktuálnost

Rozvinutá silniční infrastruktura je velmi významný faktor, který ovlivňuje a podmiňuje rozvoj hospodářství. Rozvoj silničního stavitelství však musí respektovat ochranu životního prostředí, musí být kontrolovaný a jeho rozvoj trvale udržitelný. Jde o rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává uspokojování základních životních potřeb a respektuje přirozené funkce ekosystémů.

Letiště – miliardy létají vzduchem

Letiště – miliardy létají vzduchem

Poslanecká sněmovna odsouhlasila zákon o zákazu prodeje ruzyňského Letiště Praha. Má obavy, aby nebylo prodáno pod cenou, jako to hrozilo ČSA. Zejména poslanci sociální demokracie mají pocit, že Letiště Praha, které na rozdíl od ČSA vydělává, je zlatý důl. Otázkou ale je, zda tomu tak skutečně je. Stejně jako to, co se stane, až pražské letiště bude muset i v rámci České republiky zápasit s konkurencí. Konkurence je sice zatím relativně slabá, existují však investoři, kteří by rádi dosud neotřesitelné postavení pražského letiště narušili. Vidina zisků na vzdálenějším horizontu je lákavá. Krize přece nepotrvá věčně.

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

V říjnu byla slavnostně ukončena racionalizace tratě Zdice–Protivín. Provoz na téměř 90 km dlouhé trase spojující Středočeský a Jihočeský kraj je tak díky zavedení moderní technologie řízen dálkově z jediného dispečerského centra na železniční stanici Březnice. Racionalizace tratě významně zvýšila bezpečnost provozu a umožnila zrychlit železniční dopravu. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Jiří Pokorný: Malé projekty nás nezachrání

Jiří Pokorný: Malé projekty nás nezachrání

Ing. Jiří Pokorný, předseda představenstva a generální ředitel METROPROJEKTu Praha a. s. je matadorem v oboru projektování a na stavebním trhu vůbec. Společnost Metroprojekt Praha a. s. už dávno není pouze jednostranně zaměřenou kanceláří, má za sebou i rozsáhlé stavby a s dvěma sty zaměstnanci patří k největším projektovým kancelářím v republice. Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby Jiřímu Pokornému položil několik otázek na téma veřejných zakázek, chystaných projektů, legislativy, ale i budoucnosti pražského metra.

Na budování dopravní infrastruktury v ČR chybí 23 miliard korun

Na budování dopravní infrastruktury v ČR chybí 23 miliard korun

Ministerstvo dopravy České republiky (MD) ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) a dalšími organizacemi, které se účastní investičního procesu v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, připravilo vzhledem k současné ekonomické situaci krizový plán, zaměřený na hledání úspor při budování dopravní staveb v ČR pro následujících několik let. Tento scénář dalo k dispozici vybraným sdělovacím prostředkům.

Skořepinové lávky pro pěší

Skořepinové lávky pro pěší

Skutečnost, že cena práce je v porovnání s cenou základních stavebních materiálů neustále vyšší a vyšší, vede k tomu, že jsou stále více navrhovány jednoduché trámové konstrukce. Elegantní skořepinové konstrukce vyžadující náročné skruže, které byly běžné v padesátých a šedesátých letech minulého století, jsou nyní navrhovány jen zřídka.

Diagnostika a monitorování mostních konstrukcí

Diagnostika a monitorování mostních konstrukcí

Konstrukce mostů větších rozpětí, zavěšených mostů či mostů atypických soustav jsou poměrně náročné a složité, a to jak při zpracování projektového návrhu, tak při vlastní realizaci konstrukce. Při statických výpočtech na návrhových modelech vycházejí projektanti z řady předpokladů, které se mohou díky různým vlivům od skutečného chování konstrukce lišit. Pro ověření shody statických a dynamických charakteristik konstrukce s návrhovými předpoklady je nutné provádět u těchto konstrukcí v průběhu výstavby diagnostické monitorování. Konečný obraz o chování konstrukce pak poskytují závěrečné statické a dynamické zatěžovací zkoušky provedené po jejím kompletním dokončení.

Pražské metro – kdy, s kým, za kolik

Pražské metro – kdy, s kým, za kolik

Desítky miliard korun by měla Praha v nejbližších letech vynaložit na rozvoj nových tras metra. I přes finanční krizi je první fáze prodloužení metra A z Dejvické do Motola v pokročilé fázi přípravy. Zcela nová trasa D z Písnice na Hlavní nádraží je zatím nejistá, ačkoli by měla výstavba obou linií začít téměř současně. U ní radnice uvažuje o financování s pomocí partnerství veřejného a soukromého sektoru. Architektonické soutěže se opět nekonají.