Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Nejmodernějším systémem elektrického velkoplošného sálavého vytápění jsou topné fólie. Na trhu jsou k dispozici ve dvou provedeních – pro podlahové vytápění a pro stropní vytápění v sádrokartonových konstrukcích. Oproti například teplovodní soustavě radiátorů umožňují topné fólie vytvoření celkové tepelné pohody a komfortu při nižší provozní teplotě topidla. Navíc šetří místo a zlepšují celkový vzhled místnosti.

Základní funkcí systému vytápění je vytvořit tepelnou pohodu a komfort v jednotlivých místnostech. Tento komfort je otázkou přenosu a distribuce tepla. Jako nejvhodnější systém vytápění se jeví systém s maximálním topným povrchem, umožňujícím rovnoměrné rozložení tepla při nízké povrchové teplotě topidla. Topná fólie je přímotopný podlahový systém s rovnoměrnou distribucí tepla po celé ploše – tzv. velkoplošné vytápění. Velkoplošné sálavé systémy jsou u nás v poslední době stále oblíbenější. Dnešní novostavby mají velmi dobré tepelné vlastnosti a tyto systémy – ať už podlahové nebo stropní – dokážou i při nízkém plošném příkonu vyhřát místnost na požadovanou teplotu. Navíc díky oteplení konstrukcí lze docílit tepelné pohody již při nižší teplotě vnitřního prostředí, což přináší nezanedbatelnou úsporu.

Charakteristickým rysem těchto systémů je rovnoměrnější rozložení teplot v místnosti a zdravější klima (vyšší vlhkost vzduchu, nižší prašnost prostředí). Je to vytápění, které je komfortní, úsporné a přitom nijak nenarušuje interiér.

Podlahové topné fólie
Podlahové topné fólie splňují všechny technické a konstrukční parametry, povolující možnou aplikaci přímo pod plovoucí podlahy – laminátové či dřevěné, například plynulý nárůst a rovnoměrné rozložení teploty. Z těchto důvodů je vřele doporučována předními výrobci plovoucích podlah a v současnosti již v evropských zemích vytápí miliony metrů čtverečních laminátových a plovoucích podlah.

Elektrická energie je přiváděna do topné fólie pomocí dvou měděných pásků a zde je transformována beze ztrát na energii tepelnou. Dochází k efektivní rovnoměrné distribuci tepla po celé ploše topné fólie, přičemž povrchová teplota fólie je nízká. To je vhodné pro laminátové podlahy, kde povrchová teplota podlahy nesmí přesáhnout 28 °C.

Základní charakteristiky
Na rozdíl od jiných systémů vytápění (například teplovodního trubkového podlahového systému) lze fólii velmi snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahu, aniž by bylo potřeba jakýchkoli hlubších zásahů do původní omezené konstrukční výšky podlahy – jedná se o tzv. přímotopný podlahový systém, který je výhodný zejména při rekonstrukcích.

Díky speciálnímu materiálovému složení lze topnou fólii krátit každých 10 mm a díky tomu ji přesně instalovat do požadované plochy. Jednoduché a rychlé je i elektrické propojení, kdy jsou po uložení různé délky topné fólie jednoduše pospojovány dohromady pomocí konektorů a kabelů a konce pásů fólie jsou zaizolovány pomocí izolační pásky. Pomocí propojovacích vodičů se topná fólie připojí na standardní elektrickou síť 230V/50Hz. Snadná a časově nenáročná instalace tedy snižuje náklady na provedení práce, které hrají velkou roli v celkových pořizovacích nákladech na vytápění. Bezprostředně po instalaci a propojení topné fólie lze začít s pokládkou plovoucí podlahy, což ocení zejména samotní montážníci.

Na trhu jsou elektrické topné fólie se zárukou 10 let. Životnost těchto výrobků je ale mnohem delší – 30 až 50 let. Výrobky jsou testovány podle evropských norem.

Provozní teplota topné fólie je ve srovnání s jinými topnými médii, například vodou či olejem, velmi dobře regulovatelná, čímž lze velmi flexibilně, a hlavně přesně nastavovat požadovanou komfortní či útlumovou teplotu v čase. Přesnost regulace je jedním z hlavních faktorů pro úsporu nákladů na vytápění a vytvoření stabilního komfortního prostředí. Snížení teploty o 1 °C sníží celkové náklady na vytápění až o 6 %.

Velkým problémem u většiny podlahových vytápění je jejich vyřazení z činnosti vlivem mechanického poškození (například proděravění hřebíkem nebo provrtání) a následné nákladné opravy. Elektrické topné fólie jsou díky konstrukci ochranné fólie odolné proti mechanickému poškození. Pokud dojde k proděravění topné fólie v určitém místě, není v žádném případě vyřazena z provozu, pouze se projeví nižší tepelný výkon v daném místě, který je ale pro chodidlo nepostřehnutelný.

Nutné kroky před instalací topné fólie pod plovoucí podlahu
Výběr koncepce
Uživatel by si měl předem promyslet, co od topné fólie jako systému vytápění může očekávat. Obecně existují dvě možnosti.

Elektrická topná fólie jako doplňkový zdroj tepla k jiným topidlům v místnosti. Jedná se o nadstandardní systém vytápění, kdy uživatel má zájem o to, aby necítil nepříjemný chlad od plovoucí podlahy, což je problém zejména u laminátových krytin. Celkový tepelný komfort v místnosti převážně zajišťují jiná topidla v místnosti. Tato aplikace se velmi dobře uplatňuje zejména u starších objektů, kde uživatel nemá zájem měnit původní systém vytápění (například centrální plynové vytápění s teplovodní soustavou radiátorů), ale má zájem pouze o tzv. temperování nově rekonstruované plovoucí podlahy z důvodu vyššího tepelného komfortu.

Pokud se uživatel rozhodne použít fólii pouze jako doplňkové vytápění, není nutné instalovat topnou fólii po celé ploše podlahy, ale pouze v často obývaných zónách (sedacích a jídelních koutech, pracovních plochách). Pro přesnou regulaci topného provozu podlahového vytápění se doporučuje užívat programovatelný termostat s podlahovou sondou, který umožňuje naprogramovat topný režim podle požadavku uživatele. Podlahová sonda termostatu zajišťuje, aby teplota povrchu plovoucí podlahy nepřesáhla stanovenou mez +28 °C. Současný trh nabízí široký sortiment vhodných termostatů pro podlahové vytápění.

Elektrická topná fólie jako hlavní zdroj tepla v místnosti. Pokud se uživatel rozhodne, že topná fólie instalovaná přímo pod plovoucí podlahu má být hlavním zdrojem tepla v místnosti, je důležité předem ověřit, zda je daný objekt dobře tepelně izolován a případně provést dodatečné zateplení objektu. Daný požadavek vyplývá ze skutečnosti, že pro instalaci topidla přímo pod plovoucí podlahy je dovoleno volit pouze nižší příkon topidla. Důvodem je omezená tepelná vodivost podlahových materiálů a hygienická norma stanovující maximální teplotu povrchu podlahy v obytných místnostech 28 °C. Tato omezení ale můžeme redukovat použitím dvou nástrojů:

  • kvalitním zateplením objektu, které výrazně zvýší podíl podlahového vytápění na celkovém vytápění místnosti. Podaří-li se například v místnosti snížit tepelnou ztrátu na hodnotu menší než 1 W/(m3 . K) a bude-li provedena instalace topné fólie po celé ploše podlahy, bude její podíl na celkovém vytápění místnosti větší než 65 %. U lépe izolovaných objektů (tepelná ztráta například 0,7 W/(m3 . K)) naroste podíl příkonu připadajícího na podlahu až na 75 %;
  • bude použito přídavné topidlo v dané místnosti (například elektrický konvektor), ale pouze jako doplňkové topidlo během krátkých mrazivých období a bude zajišťovat, aby nedošlo k poklesu komfortní teploty pod stanovenou mez během těchto extrémně nízkých teplot venkovního vzduchu. Výsledkem vytápění topnou fólií jako výrazně převažujícím zdrojem tepla v místnosti je skutečnost, že topná fólie je schopna sama vytápět danou místnost bez podpory jiných topidel v převažujícím období topné sezóny. Tato výhoda zajišťuje komfortní celoplošné vytápění s příjemným pocitem při kontaktu s podlahou. Díky celoplošnému vytápění (komfort při nízkém příkonu topidla) a jeho přesné regulaci (časově programovatelný termostat s podlahovou sondou) navíc dochází k významné úspoře provozních nákladů. Tato aplikace je vhodná zejména pro novostavby, ale i při celkové rekonstrukce objektů, u nichž je zajištěno jejich kvalitní zateplení.

Plán pokládky
Pokud se uživatel rozhodne pro jednu z výše uvedených možností podlahového vytápění, měl by předem připravit přesnější plán pokládky v dané místnosti, který bude určovat přesnou polohu budoucí pokládky topné fólie, trasu propojovacích vodičů a lokalizaci podlahové sondy.

Důležité informace pro projektování podlahového vytápění:

  • pod konstrukcí podlahy musí být provedena hydroizolace zabraňující prostupu vody,
  • tepelnou izolaci pod topnou folií doporučujeme položit ve dvou navzájem kolmých vrstvách s přesahy spár,
  • topné fólie nelze instalovat přímo na hořlavý podklad,
  • topnou fólii nelze nepokládat pod stabilně zabudované vybavení,
  • na topnou fólii je nutno položit PE fólii o tloušťce 0,2 mm s přesahy přibližně 20 cm jako ochranu proti vlhkosti,
  • při instalaci elektrické topné fólie v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, prádelny) musí být na topnou fólii položena ochranná zemnicí deska, ocelové pletivo s oky 20 × 20 cm nebo hliníková fólie tloušťky 0,04 mm. Zemnicí deska musí být spojena s ochranným vodičem.

Stropní topné fólie
Stropní fólie vytvářejí ve vytápěných místnostech zdravotně příznivé mikroklima. Infračervený paprsek příznivě působí na onemocnění kloubů, sálavé vytápění je vhodné a doporučuje se pro astmatiky a pro osoby trpící onemocněním dýchacího ústrojí, jelikož nedochází k nepříjemným efektům vysušování vzduchu a ke zvýšené prašnosti ve vytápěných prostorách.

Stropní fólie je vhodná pro nové i renovo­vané stavební projekty. Je spolehlivá jak pro malé místnosti (podkroví, půdní prostory), tak pro větší celky (kanceláře, obchody, školky). Splňuje všechny technické a konstrukční parametry, povolující možnou aplikaci do sádrokartonových konstrukcí (například plynulý nárůst a rovnoměrné rozložení teploty). Z těchto důvodů je doporučována předními výrobci těchto konstrukcí.

  
Instalace elektrických topných fólií ECOFILM do stropu

Ing. Peter Šovčík
FOTO: archiv firmy FENIX

Autor spolupracuje s firmou FENIX, s. r. o., která se specializuje především na výrobu topných kabelů a rohoží, sálavých panelů a sálavých skleněných a mramorových panelů.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře