Pražský okruh v úseku Březiněves – Satalice bude pravděpodobně pod povrchem

Rada hl. m. Prahy podpořila výhradně tunelovou variantu řešení části severního Pražského okruhu, stavby 520, vedoucí z Březiněvse.

Pražští radní hodnotili možné varianty podoby Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice. Ve hře byly celkem tři možnosti výškového řešení – povrchová, zahloubená a tunelová. Jako nejvhodnější se dle vedení města jeví zahloubená a tunelová varianta. Ze strany města je preferovanější možnost vedení části okruhu tunelem.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2018 zpracovalo technické studie pro Pražský okruh, stavbu 520 Březiněves – Satalice. Na základě diskuzí se samosprávami v řešeném území byly rozpracovány kromě původního návrhu technického řešení z roku 2009 další dvě varianty výškového řešení trasy.

Tři varianty severního okruhu

V jednání byly tedy celkem tři varianty. První z nich byla povrchová – výškové řešení trasy okruhu, které odpovídá doposud sledované podobě okruhu dle studie z roku 2009. Druhá z nich byla zahloubená – výškové řešení trasy je zahloubeno. A poslední tunelová – na trase jsou navrženy tři tunely: Vinoř (Radonice) o délce 1,3 kilometru, Veleň (Miškovice) o délce 450 metrů a Třeboradice o délce 2 kilometry.

Rada hl. m. Prahy podpořila výhradně tunelovou variantu. Pokud by však tuto variantu neumožnily ekonomické, technické nebo geologické okolnosti, byla by přípustná podle vedení města i varianta zahloubení.

„Z našeho pohledu preferovaná tunelová varianta získala od Ředitelství silnic a dálnic kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji, a zároveň co nejméně poškodila dotčená území,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

ZDROJ: IPR PRAHA