High Line po česku: Drážní promenáda a liniový park spojí Vršovice a Strašnice

Drazni promenada a liniovy park obr 04
Zdroj: studie Drážní promenáda & liniový park, Tomáš Cach, ateliér Terra Florida

Praha nabízí velké množství parků, které jejím obyvatelům zpříjemňují život v metropoli. Tyto zelené ostrovy v nejbližší době propojí česká alternativa newyorské High Line – plánovaný liniový park nahradí původní kolejiště v oblasti Prahy 10. Jak bude projekt vypadat a kdo za ním stojí?

Jako jinde v republice a ve světě, i v Praze se pracuje na zvýšení rychlosti vlakové dopravy, a tak je již od roku 2018 budován železniční koridor Hostivař (mezi Hostivaří a Vršovicemi), který nahradí původní trať Praha–Benešov u Prahy–České Budějovice, která byla postavena jako Dráha císaře Františka Josefa a zprovozněna v roce 1871.

Místo aby městská část Praha 10 prostor rozprodala a nechala zastavět, plánuje zde vytvořit liniový park a drážní promenádu, která pomůže prostupnosti území MČ a spojí jednotlivé zelené plochy v oblasti i samotné čtvrti (Nusle, Vršovice, Strašnice, Zahradní Město). Bude zároveň součástí uceleného systému zelených koridorů v Praze. Jedná se o podobné řešení, jako u pařížské Promenade Plantée z roku 1993 či High Line v New Yorku z let 2009–2014.

Výstavba začne ještě letos

Drážní promenádu navrhuje architekt a urbanista Tomáš Cach, ateliér Terra Florida, společně s Petrem Tejem a sdružením PUSA Drážní promenáda. Se stavbou by se mělo začít v letošním roce, dokončení se odhaduje na rok 2023, projekt by měl vyjít na necelých 200 milionů korun, které do projektu investuje město. Nejedná se ale zdaleka o první revitalizaci bývalého kolejiště, v Praze lze zmínit například Vysočany či stezku kolem vrchu Vítkov.

Drazni promenada a liniovy park obr 14
Drazni promeHistorii místa by měly připomínat vybrané objekty a odkazy ze všech časových období. | Zdroj: studie Drážní promenáda & liniový park, Tomáš Cach, ateliér Terra Florida

Území, které studie řeší, má proměnlivou šířku mezi 15 a 50 metry, začátek samotné promenády je navržen v ulici U Seřadiště u ulice Lopuchová. Projekt je rozdělen do tří etap, v té finální se poté počítá s protažením parku až na Vršovické nádraží. Na východě promenáda ústí v Dolíneckou ulici a lanový most Jižní spojky.

V první etapě bude upravena bývalá železniční trať, jelikož pozemky, na kterých se nachází, patří městu, Správě železnic a dálnic či Českým drahám. Druhá a třetí etapa řeší širší území, které mají v rukou i soukromí vlastníci – plochy s komplikovanými vlastnickými vztahy budou řešeny v rámci třetí etapy.

Na své si přijdou chodci, cyklisté i pejskaři

Cílem je vytvořit prostor pro bezpečný pohyb chodců, běžců, cyklistů a bruslařů o celkové šířce 8 metrů, doplněný multifunkčními pobytovými plochami (louky, trávníky, hřiště na pétanque, venkovní tělocvičné prvky), psími loukami, lavičkami a vyhlídkami. Tvoří jej jižní pás o šířce 4 m pro jízdu na kole a na bruslích, severní pás pro chůzi v šířce 3,2 m a středový pás široký 0,8 m určený pro vegetaci a vsakování dešťové vody.

Po obou stranách promenády by měla vést běžecká stezka (každá o šířce 0,6 m). U východního konce se promenáda kvůli omezenému prostoru zužuje a je řešena jako pás se smíšeným provozem. Liniový park zároveň propojí (železnicí dříve separované) městské části a napomůže biodiverzitě místa.

Drazni promenada a liniovy park obr 11
Mezi Moskevskou a Edenem je u parku Vlasta železniční trať vedena velkým obloukem. | Zdroj: studie Drážní promenáda & liniový park, Tomáš Cach, ateliér Terra Florida

Nově kultivované prostory mají podle autorů působit klidně a minimalisticky zároveň, využívat současné tvarosloví a materiály, ale odkazovat se přitom k drážní minulosti pozemků. Navrhovanými materiály jsou světlý beton (pěší pás, opěrné zdi), rezavě probarvený asfalt (bruslařský/cyklistický pás), štěrk a korodovaná ocel (zábradlí podobného tvarosloví, jako ta drážní ze 30. let 20. století).

Od partnerů ASB

Ponechají se i industriální prvky

Osvětlení bude umístěno na převěsech mezi stožáry odkazujícími na původní trakční vedení dráhy, svítidla jsou plánována stejná jako na Libeňském mostě. Jak je patrné, projekt se nesnaží potlačit historii oblasti, a tak jenom minimálně využívá terénních úprav a ponechává i některé typické industriální či drážní prvky – fragmenty původních kolejí (na sedmi místech, celkem cca 400 m).

Nejstarším objektem v oblasti je kamenný propustek v lokalitě U Trati a konstrukce železničního nadchodu u Strašnické zastávky ze 30. let. Nově na trase vzniknou tři nová přemostění – u Edenu nad novým přístupem k železniční zastávce, přes ulici V Korytech a přes ulici Průběžná. Celkově se na promenádu zájemci dostanou z více jak padesáti přístupových bodů.

Drážní promenáda a liniový park

Autor: Tomáš Cach, ateliér Terra Florida
Spolupráce: Petr Tej, sdružení PUSA Drážní promenáda
Umístění: 1. etapa U Seřadiště – Dolínecká (4 km), další etapy předpokládají napojení až po železniční stanici Praha-Vršovice
Investor: MČ Praha 10
Projekt: 2020

Kateřina Tobiášková