Železniční stanice Vršovice, původní trať Hostivař – Vršovice (vlevo), nové kolejiště (vpravo)
Galerie(3)

První česká železniční „dálnice“ jde do finále

Modernizace trati mezi vinohradskými tunely a Hostivaří je považována za železniční stavbu desetiletí, protože promění dvoukolejnou trať na první čtyřkolejnou železnici v Česku. Stavbu, která je v závěrečné třetině, realizuje Sdružení firem Metrostav, Swietelský Rail CZ a SMP CZ.

Železniční stanice Vršovice, původní trať Hostivař – Vršovice (vlevo), nové kolejiště (vpravo)
Nová zastávka Praha-Eden
Pohled k Edenu. Původní trať Hostivař – Vršovice (vlevo), nové zaústění tratí Vršovice – Krč, odstavné nádraží jih a depo Praha (vpravo)

Během září a října proběhly různorodé práce na všech úsecích stavby – ve stanici Vršovice na podchodu, železničním spodku kolejí č.3 a 5, na 3. nástupišti a přístřešku. Pokračovaly také práce na mostech Otakarova i Botič.

Pohled k Edenu. Původní trať Hostivař – Vršovice (vlevo), nové zaústění tratí Vršovice – Krč, odstavné nádraží jih a depo Praha (vpravo)
Pohled k Edenu. Původní trať Hostivař – Vršovice (vlevo), nové zaústění tratí Vršovice – Krč, odstavné nádraží jih a depo Praha (vpravo) | Source: Metrostav

Ve stanici Eden bylo dokončeno zábradlí a pokládka dlažby na nástupištích 3 a 2, pracovalo se na zastřešení rampy do podchodu a přeložkách sítí. Ve stanici Zahradní Město pokračovala realizace odvodnění a práce na železničním spodku kolejí 203 a 204, a pokládce dlažby nástupiště 3. Také proběhlo osazení dilatací mostu 2 přes ulici Průběžná a betonáže objektu pro cestující a zásypech.

Nová zastávka Praha-Eden
Nová zastávka Praha-Eden | Source: Metrostav

Ve směru na Hostivař proběhly práce na spodní stavbě mostu přes Malešickou trať pro TK 1 a v noci 30.9. byla osazena nová nosná konstrukce. Pokračovalo se i na rozšíření železničního tělesa TK1 v blízkosti výrobního areálu firmy Trelleborg wheel.

Více informací o projektu optimalizace tohoto traťového úseku najdete na www.koridorhostivar.cz