Vysokorychlostní tratě přiblíží Brno nejen Praze, ale i Vídni nebo Varšavě

Vysokorychlostní tratě (VRT), jejichž výstavbu od roku 2014 připravuje Správa železnic (SŽ), urychlí cestování z Brna nejen do Prahy nebo Ostravy, ale také do Berlína, Vídně, Bratislavy, Budapešti nebo Varšavy. Práce na první části trati na území kraje by měly začít v roce 2026.

„Vysokorychlostní tratě zapojí Brno do celoevropské dopravní sítě. Z Brna bude všude kousek, například do Prahy by cesta měla trvat 55 minut, do Ostravy 35 minut. Vysokorychlostní trať navíc uvolní kapacitu regionálních tratí. Zejména v Brně už nyní koleje nedostačují,“ upozornil Martin Švehlík, ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí.

Trati, které umožní cestování až rychlostí 320 kilometrů za hodinu, musí SŽ vybudovat mimo stávající systém železnice. Pro tak vysoké rychlosti musí být tratě vedeny co nejpřímější trasou. Zástupci SŽ jednají se samosprávami všech měst a obcí, jejichž územím by plánované tratě měly procházet. V současnosti je většina prvních úseků ve fázi studií proveditelnosti.

„Centrální komise ministerstva dopravy (CK MD) již schválila I. etapu studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha — Brno — Břeclav. Definitivní podobu materiálu předloží Správa železnic komisi v nejbližších měsících. Podobné je to i v případě studie proveditelnosti (Brno) — Přerov — Ostrava,“ uvedl Švehlík.

Brno odsune nádraží

Vedení VRT na jihu Moravy počítá nejen s novým nádražím v odsunuté poloze, ale také s vybudováním nové zastávky na křížení dálnice D1 a Vídeňské ulice. Jako první by měly začít práce na úseku z Modřic do Šakvic, a to v roce 2026. Ve stejném roce plánuje SŽ modernizaci trati ze Šakvic do Břeclavi, aby po ní mohly vlaky jezdit rychlostí 200 kilometrů v hodině.

Podobné jsou i plány ve směru z Brna do Ostravy. Osmdesátikilometrový úsek mezi Přerovem a Ostravou se začne stavět v roce 2025, ve stejném roce začne modernizace trati z Brna do Přerova. Už tyto úpravy mají cestu z Brna do Ostravy zkrátit ze současných 2,5 hodiny na 55 minut.

Na trati mezi Brnem a Prahou začnou jako první práce na území Prahy ve směru na východ, a to v roce 2025. Úsek mezi Brnem a Velkou Bíteší by se měl začít stavět v roce 2027. Do roku 2030 by měly být první úseky tratí hotové.

red