Ingo Maurer: umělec iluminace

Ingo Maurer: umělec iluminace

Mezi designem a uměním se line někdy jen velmi tenká hranice. Ingo Maurer, autor mnoha svítidel a světelných instalací, netvoří jen interiérové doplňky osvětlující prostor. Se světlem zachází jako s tím, co má schopnost proměňovat viditelné a dát vystoupit neviditelnému, stejně jako umění.

Montované domy na bázi dřeva

Montované domy na bázi dřeva

V současnosti již stavebníka nepřekvapí, když najde v literatuře článek o montovaných domech. Montovaných staveb je více typů. Pro lepší orientaci bychom si měli alespoň některé z nich blíže představit. Montované domy je možno dělit především na základě použitých materiálů.

Česká republika – vítejte v golfovém ráji

Česká republika – vítejte v golfovém ráji

Pokud se v současnosti v mnoha odvětvích vzhledem k hospodářské recesi skloňuje slovo útlum, v případě golfu můžeme, alespoň vzhledem k počtu nově vznikajících golfových hřišť, mluvit o boomu. Ne že by Česko nemělo málo hřišť. Spíše má stále ještě málo lidí propadlých golfu a turistů, kteří by do Česka za golfem jezdili.

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Stavbu Národní technické knihovny, jejíž brány se veřejnosti otevřou letos 9. září, neprovázely žádné kontroverze ani politické mediální přestřelky jako návrh nové Národní knihovny – proběhla regulérní architektonická soutěž. Přesto jde co do významu o stavbu naprosto srovnatelnou. Nejen svou velikostí a kapacitou, ale i snahou změnit celkový přístup ke čtenářům tak, aby odpovídal 21. století. Autorem návrhu je studio Projektil.

Kultura péče o tělo – šance pro malé lázně

Kultura péče o tělo – šance pro malé lázně

Lázeňství, které má v Česku dlouhou tradici, by se mohlo svézt na vlně rostoucího zájmu o péči o tělo a významně by tak mohlo přispět k atraktivitě cestovního ruchu v České republice. Mohla by to být příležitost i pro rozvoj malých lázní ve venkovských regionech, které by se tak staly krystalickým jádrem dalšího rozvoje oblasti. Klíčovým slovem pro přilákání zdravotních turistů je wellness. Turisté chtějí být hýčkáni, touží po exotických masážích a koupelích.

Ocelové oblouky přes Vltavu

Ocelové oblouky přes Vltavu

Hodnota architektury není ve velikosti, ale v kráse a eleganci. U mostu je krása dána zejména ideálními poměry – vzájemnými poměry všeho: statiky, konstrukce, geometrie, detailů, materiálů, barev. Trojský most je z tohoto pohledu unikátní. Složitou hrou geometrie a pomocí optických klamů se celá konstrukce plánovaného mostu v Praze-Troji jeví jako symetrická, delší a užší, i když tomu tak ve skutečnosti není. Hlavní předností mostu je subtilní a transparentní konstrukce bez podpory v řece.

Dřevostavby s difuzně otevřenými konstrukcemi

Dřevostavby s difuzně otevřenými konstrukcemi

Nedávno odstartovaný program Zelená úsporám podnítil firmy k vlastní propagaci prostřednictvím ekologicky příznivého stavebnictví. Mnozí investoři na toto slyší. Především je oslovuje nabídka dřevostaveb s difuzně otevřenou konstrukcí, která nabízí mnoho výhod – například rychlou realizaci a finančně méně náročný provoz realizované stavby.

Kapucínský konvent – tradice v moderním hávu

Kapucínský konvent – tradice v moderním hávu

Kapucínský hospic s kostelem svaté Máří Magdalény představuje jednu z nejpozoru­hodnějších sakrálních realizací v Liberci. Areál vybudovaný v letech 1909 až 1911 je nejmladším kapucínským konventem na našem území. Jeho stavbu lze zasadit do kontextu s výraznou dobovou vlnou moderních sakrálních staveb, které byly pro severočeskou oblast příznačné.

Charitní dům Na Kropáčce

Charitní dům Na Kropáčce

Na přelomu let 2007 a 2008 byl otevřen Dům sociálních služeb pro seniory v rekonstruovaném objektu se secesní fasádou z počátku minulého století, kde ještě před několika lety sídlilo královéhradecké biskupství. Citlivá rekonstrukce podle projektu architektky Heleny Dařbujánové z D. A. D.  STUDIA zachovává co nejvíce původních prvků a zároveň splňuje architektonické, technické a hygienické standardy vyhovující účelu stavby. Architekturu kromě Gočárova schodiště, které s domem sousedí, doplňují umělecká díla několika českých výtvarníků.

Chandigarh – historie jedné představy

Chandigarh – historie jedné představy

Budoucnost měst spočívá v jejich minulosti, z níž musejí vycházet a dále se rozvíjet. Chandigarh, dítě Le Corbusierova génia, má dnes něco přes padesát let a v jeho případě se musíme především poučit z chyb, které tento ambiciózní projekt přinesl. Je odpovědí na manifest CIAM z roku 1933 a na vizi moderního indického města.

Memorandum o budoucnosti unikátní industriální památky „vysoké pece“

Memorandum o budoucnosti unikátní industriální památky „vysoké pece“

Historický technický skvost Ostravy nesoucí titul „Evropské dědictví“, kterým jsou vysoké pece a další památkově chráněné objekty v tzv. Dolní oblasti Vítkovic, má jasno o své budoucnosti. Strojírenská společnost VÍTKOVICE, a.s., majitel národní kulturní památky a Národní památkový ústav dnes v Ostravě podepsaly memorandum o společném postupu při obnově a novém využití unikátní technické památky. Cílem je zachování hodnot areálu a současně jeho zpřístupnění a oživení pro veřejnost, a to nejen pro turisty, ale i studenty, vědce, umělce a občany Ostravy a Moravskoslezského kraje.

SaloneSatellite: Svěží vítr z Milána

SaloneSatellite: Svěží vítr z Milána

Milánský veletrh designu je jednou z těch významných událostí, během nichž jsou představeny nejnovější a především budoucí vývoj určující trendy z oblasti designu nábytku, doplňků, svítidel i celých interiérů. Vedle prezentace slavných značek nabízejících produkty renomovaných designérů-hvězd tu každoročně probíhá přehlídka designu mladých začínajících designérů a studentů pod názvem SaloneSatellite. Je koncipovaná jako prostor pro experimenty a odvážné, vtipné a svěží nápady.

New Museion - Muzeum moderního a současného umění

New Museion – Muzeum moderního a současného umění

Bolzano je město v jižním Tyrolsku, kde se po staletí setkávaly různé jazyky a kultury. V centru města je mnoho historicky cenných a památkově chráněných budov. Když už se staví něco nového, je to výjimečná událost. Poslední takovou událostí – dokonce v mezinárodním měřítku – bylo otevření Muzea moderního a současného umění New Museion od berlínského ateliéru KSV Krüger Schuberth Vandreike. New Museion je dokladem odvahy pustit do historických kulis města světlo a čisté linie.

Moderní knihovna s duchem starých čítáren

Moderní knihovna s duchem starých čítáren

Vytvořit domov několika miliónům knih a datových nosičů a zároveň sloučit dvě knihovní instituce s rozdílnými tradicemi pod jednu střechu bylo základním úkolem pro autory návrhu nejnovější drážďanské knihovny Sächsiche Landesbibliothek, v současnosti též známé pod zkratkou S.L.U.B. Z téměř čtyřiceti ateliérů se díky svému impozantnímu řešení nakonec prosadila kancelář Ortner & Ortner.