Rekonstrukce domu od základů

Rekonstrukce domu od základů

Starý rodinný dům ze začiatku 19. století prošel kompletní přeměnou. Přibyla dřevěná přístavba a nezůstalo jen u prací na povrchu. V průběhu stavby přicházela překvapení typu téměř nulových, jen 30 cm hlubokých základů. A tak se šest let od návrhu po realizaci stalo pro mladé architekty z a1architects další školou architektury.

Objekt rodinného domu v pražské čtvrti Hloubětín na první pohled sestává ze dvou částí. První částí je starý dům, který byl vsazen do středu parcely, přímo na její západní hraně. Druhou část tvoří přístavba, umístěná napříč starým domem a procházející jeho středem až do zadní zahrady. Pozemek hraničí na jižní straně s ulicí, za kterou leží už jen les. Pro tuto čtvrť se stalo typickým stavění domů kolmo k silnici.

A1 House proto představuje rafinované řešení, jak se vypořádat s nárožní polohou. Díky půdorysu ve tvaru kříže bylo možné orientovat štítovou stěnu vždy k ulici. Původně dlážděný přední dvůr, oddělený laťkovým plotem,  nahradila užší, dřevěná přístupová komunikace.

Starý dům měl tradiční obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. Více než dva roky od začátku rekonstrukce se postupně jeho konstrukce odkrývala a bourala. Na závěr zůstaly z objektu stát jen dva kvádry s odhalenými klenbami. Místnosti samozřejmě neposkytovaly dostatečné množství prostoru, a proto se začalo uvažovat nad vhodnou dostavbou.

Propojení starého a nového nakonec určila osová souměrnost předchozí dispozice Podél této osy vznikl nový objem, který má společnou část – vstupní zádveří – v místě křížení prvků. Nový dům se tvarem přizpůsobil klasickému vesnickému domu, namísto silných stěn a tmavých prostor však vnesl do interiéru dostatek denního světla přes lehkou dřevěnou konstrukci.

Vnitřní dispozice v sobě zahrnuje dva oddělené provozy. V průběhu navrhování bylo potřebné vyřešit otázku soukromí mezi rodinným bydlením a architektonickou kanceláří. Už samotný pozemek lze intuitivně rozdělit na privátní část a část pro hosty, klienty a kolegy.

Ateliér a1architects je situován v novém domě

Ateliér a1architects je situován v novém domě

Ateliér a1architects je situován v novém domě v jižní části a bývalé skladovací prostory dnes slouží jako zasedací místnost. Pohled z ulice na tento malý objekt zpříjemní střecha s extenzivní zelení.

Každodenní rodinný život se odehrává ve starém domě a v kuchyni, která už je součástí nového domu

Každodenní rodinný život se odehrává ve starém domě a v kuchyni, která už je součástí nového domu, zabíhajícího do zahrady v podobě dřevěné terasy. V poschodí jsou k dispozici pro obyvatele domu 2 ložnice, koupelna, toaleta a vyhlídka. Dvě odlišné provozní zóny spojuje společný vstup.

Rekonstrukce domu

V procesu výstavby se za pochodu řešily problémy od těch největších až po nejmenší. Hlavní koncept vycházející ze vzájemných symetrii byl doplněn o nečekané asymetrické detaily. Na první pohled například upoutá pozornost masivní betonové schodiště, na pohled druhý zase zaujme propis bednění na jeho povrchu. Vstupní hala se schodištěm i navzdory centrální poloze není tmavá a betonový designový prvek tak může naplno vyniknout.

masivní betonové schodiště

Detaily v exteriéru takté nezůstávají v úzadí. Denní světlo odhaluje drsný povrch staré hrubé omítky, zaoblené fabiony, či obklad nového domu v novodobé černé barvě – z opálených dřevěných latí. Černá výborně posloužila i jako barva omítky v interiéru. V zasedací místnosti tmavý odstín úplně skryl hranu mezi stěnami a stropem, čímž učinil místnost opticky vyšší.

A1 house - A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24c

Každodenní rodinný život se odehrává ve starém domě a v kuchyni, která už je součástí nového domu

Projekt přestavby rodinného domu vznikl jako zadání diplomové práce MgA. Lenky Křemenové. V zahradě se zase nachází čajový dům – realizovaná diplomová práce MgA. Davida Maštálka.

Nepřehlédněte na asb-portal.cz
Obchod s čajem – nový zážitek vychutnávání čaje
Dům pod dubem z masivních dřevěných panelů
Dům u lesa

Od partnerů ASB

Od roku 2008 uběhlo 6 let do nastěhování ateliéru v roce 2014. Výsledkem úsilí se stal House A1 plný harmonických kontrastů, a to nejen materiálových. Každý kontrast zvýraznil kvalitu, kterou do realizace zapracoval tým a1architects.


     

A1 house - A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_20

Autor: Lenka Křemenová, David Maštálka (a1architects)
Klient: a1architects
Studia: 2008 (Lenka Křemenová – diplomová práce)
Lokalita: Praha 9 – Hloubětín
Realizace: 2010 – 2013
Specialisté: Milan Maštálka, Petr Vacek, Martin Počta, Karel Mikeš
Dodavatel: Hašek stavby, Vittore, Značková okna
Řemesla: Vojta Bilišič (exteriérové prvky), Krobot interiéry (vestavný nábytek), Jakub Vávra Ateliér Mánes (solitérní nábytek), HNT truhláři (špaletová okna)
Technický dozor: a1architects
Ostatní: DNA design – betonové schodiště, Arboreus – zahradníci, JUB exteriérové omítky – nivelin D

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: a1architects
ZDROJ: www.a1architects.cz/cs/prace/a1house