Návrh Metropolitního plánu odevzdán ke kontrole

Návrh Metropolitního plánu odevzdán ke kontrole

Včera skončila první fáze přípravy nového územního plánu hlavního města - Metropolitního plánu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy odevzdal jeho návrh ke kontrole pořizovateli, odboru územního rozvoje pražského magistrátu, který by měl zahájit projednávání na jaře 2016.

„Metropolitní plán se již nebude jako ten současný územní plán tolik zabývat aktivitami uvnitř jednotlivých domů, ale tím, co se děje mezi domy – jak nové stavby ovlivní ulice, náměstí a parky a jakým způsobem se mají ke svému okolí chovat. Metropolitní plán bude určovat spíše strukturu města než možná funkční využití jednotlivých parcel. To, co se děje mezi zdmi domu, se totiž měnívá častěji než zdi samotné. Důležité je, jaký vliv mají aktivity uvnitř budov na své okolí.“ říká Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Metropolitní plán tak například přinese celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud v Praze palčivě chyběla. Výškové budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán umožní stavbu výškových budov jen v několika vhodných oblastech.
 
Další novinkou plánu bude členění na skoro osm set lokalit. Každá z nich má svůj specifický charakter. Jednotlivé lokality plán popíše pomocí převládajícího typu zástavby, veřejných prostranství a využití a pomocí místního názvu (třeba „Letenské sady“ nebo „Kolonie V Rybníčkách“).
Ke každé lokalitě odborníci z IPR předepsali také pravidla pro další rozvoj: do jaké míry se v ní smí či nesmí stavět, který typ staveb se v ní smí objevovat a co jsou hodnoty, které je třeba chránit. Díky tomu Metropolitní plán zamezí, aby ve čtvrti rodinných domků vyrostl několikapatrový bytový dům. Podobný nástroj se velmi osvědčil například v Mnichově.
 
„Plán musí být také srozumitelný. Přílišná složitost totiž byla jedním z největších problémů současného územního plánu – vyznali se v něm jen odborníci nebo lidé, kteří tomu věnovali obrovské množství energie,“ upozorňuje ředitel IPR Praha Petr Hlaváček. „Proto je Metropolitní plán plně digitální. Na webovém rozhraní si každý bude moct rozkliknout místo, které ho zajímá, a objeví se přehledně zpracované všechny regulativy,“ dodává Hlaváček.

Institut plánování a rozvoje Prahy připravoval plán celkem tři roky, což z něj dělá nejrychleji připravovaný plán v historii Prahy. Následující zhruba tři měsíce bude probíhat proces kontroly pořizovatelem. Po zapracování připomínek, které z kontroly vyplynou, IPR Metropolitní plán odevzdá a Magistrát hl. m. Prahy ho začne řádně projednávat s institucemi, městskými částmi i širokou veřejností.

Zdroj: IPR Praha