Partneři sekce:
  • XELLA

Pasivní dřevostavba s certifikátem

Pasivní dřevostavba s certifikátem

Myšlenky, jak nejefektivněji zabránit únikům tepla, se prohánějí hlavami všech, kterým nejsou lhostejné účty za energie, a těch, kdo myslí na životní prostředí. Příkladem energeticky šetrné stavby je pasivní dřevostavba z Frýdku-Místku od architekta Michaela Kocycha.

Rodinný dům je postavený podle zásad výstavby v pasivním standardu. Významnou finanční složku staveb tvoří zejména náklady na vytápění, velký důraz byl proto kladen na zaizolování a vzduchotěsnost obvodového pláště, střechy a podlahy na terénu. Obvodová stěna je dřevěná, difuzně otevřená s provětrávanou fasádou. Konstrukci tvoří dvojřadý systém typu „two by four“. Prostor mezi trámy vyplňuje tepelná izolace dosahující tloušťky 530 mm (ve střešním plášti 600 mm).

V původním návrhu mělo být k zateplení využito balíků slámy. Nakonec byla zvolena cenově a k životnímu prostředí stejně šetrná varianta – ekologická minerální vlna s Ecose Technology, k jejíž výrobě se používá recyklované sklo a přírodní pojiva. Skelná vlna neobsahuje škodlivé formaldehydy, fenoly a akryláty. Obvodová stěna o celkové konstrukční tloušťce 745 mm dosahuje součinitele prostupu tepla konstrukcí U = 0,074 W/(m2K), souvrství střechy o tloušťce 1 220 mm včetně vrstvy extenzivní vegetace dosahuje parametru U = 0,065 W/(m2K).

1. Jižní fasáda a pohled na 3 fáze realizace obvodové stěny:
1 – odhalená dřevěná konstrukce z vnitřní strany uzavřená deskou OSB tl. 15 mm, rozměr nosných trámů 60/140, nenosných trámů 60/80
2 – vyplnění dřevěného rastru minerální tepelnou izolací Naturboard 037 o celkové tl. 530 mm
3 – černá difúzní fólie odolná proti UV záření

2. Volný prostor dřevěné konstrukce stěny vyplňuje minerální vlna Naturboard 037 od Knauf Insulation určená k zateplení nejen provětrávané fasády, lambda λ = 0,037 W/mK.


3. Zaizolovaný dům připravený k obložení modřínovými prkny tl. 25 mm, přiznaná provětrávaná mezera tl. 120 mm

4. Pohled na vnitřní souvrství obvodové stěny. Instalační mezera je vyplněna minerální izolací tl. 60 mm od Knauf Insulation a opláštěná biodeskou z hoblovaných prken tl. 19 mm. Vnitřní příčky z vápenopískové cihly zajišťují ztužení konstrukce a schopností akumulace stabilizují teplotu prostoru.

Půdorys

Jednou ze zásad výstavby v pasivním standardu je využití místa, vlastností pozemku, tvaru stavby a dispozice ke snížení energetické náročnosti budovy. Kompaktní hmota domu je méně náchylná únikům tepla. Obytné místnosti s prosklenými plochami jsou orientovány na jižní fasádu, nárazníková severní zóna poskytuje prostor pro zázemí. Pasivní dům ve Frýdku-Místku od architekta Michaela Kocycha se stal první dřevostavbou u nás, která získala certifikát kvality SBToolCZ.

Zdroj: Knauf Insulation

Foto: Knauf Insulation, Michael Kocych Architects, Petr Kačmár