Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Průzkumy a diagnostika staveb se zvýšenou vlhkostí

Průzkumy a diagnostika staveb se zvýšenou vlhkostí

Průzkumy jsou zásadní podmínkou a současně nejdůležitější fází celého procesu rozhodování o způsobu sanace. Návrh sanačních opatření by měl směřovat v první řadě k odstranění příčin vlhnutí zdiva a teprve posléze k řešení jejich důsledků. Pro návrh optimální technologie sanace objektu je třeba na základě výsledků všech částí průzkumu včetně laboratorních rozborů zjistit především příčiny vzniklých poruch.

Zásady práce s betonovou směsí

Zásady práce s betonovou směsí

Beton vyžaduje pečlivost při ukládání a zpracování, dopravě, následné ochraně a ošetření povrchu v běžných a zejména v extrémních podmínkách. Jen tak se vyvarujeme chyb, pramenících nejčastěji z nedodržení základního technologického postupu, které mohou v konečném důsledku způsobit poškození betonu a vysoké finanční škody.