Bednění použité na stavbě Pouštního vzdělávacího centra
Galerie(7)

Bednění použité na stavbě Pouštního vzdělávacího centra

Partneři sekce:

Pouštní vzdělávací centrum v Al Ajnu ve Spojených arabských emirátech můžeme označit za architektonicky mimořádně náročnou stavbu. Neustálé změny oblouků a sklonů stavby vyžadovaly 3D plánování bednění. Jen tak se daly vytvořit speciálně navržené bednicí jednotky.

Pouštní vzdělávací centrum šejka Zayeda nabídne po svém dokončení jedinečnou směs muzeí, galerií a přírodovědných expozic. Prestižní projekt v regionu Al Ajn symbolizuje obrat Spojených arabských emirátů směrem k trvalé udržitelnosti a demonstruje skutečnost, že země klade velký důraz na zachování své přírody a kulturního dědictví. Pozoruhodné je dodržování přísných pravidel celistvé a ekologické stavby a provozu vzdělávacího centra. Cílem stavitelů je získat certifikát arabské známky kvality pro trvale udržitelné stavby. Budova je jedinečná svým tvarem, který klade vysoké požadavky na realizaci, jakož i na systém bednění a dočasných podpěrných konstrukcí.

Dodavatel bednění: PERI
Zhotovitel: společnost Ed. Züblin AG, Abu Dhabi
Stěnové nosníkové bednění: ­VARIO GT 24
Opěrné rámy: SB
Stropní nosníkové bednění:
Multiflex
Stropní stojky: PEP
Podpěrné věže: PD 8

Převážně systémové prvky
Při plánování řešení bednění šlo o přizpůsobení se celkovému tvaru pomocí různých rozměrů prvků. Žádný sklon, oblouk ani klenba stavebních konstrukcí se neopakuje. U každé stěnové bednicí jednotky tak byl vytvořen individuální realizační plán. Z velkých rozměrů stavebních konstrukcí vyplývají i vysoká zatížení na bednění během betonáže. Mimo jiné jsou například průvlaky vysoké až 3 000 mm a stěny, které centrálně odvádějí zatížení z rozsáhlých stropů, mají tloušťku až 2 000 mm.

Tyto okrajové podmínky si vyžádaly flexibilní bednění přizpůsobené celkové geo­metrii stavby, jakož i pevnosti čerstvého betonu, která byla více než 100 kN/m2. Na stavbě bylo použito stěnové nosníkové bednění, v jehož případě se jednotlivé systémové prvky dají přizpůsobit specifickým zatížením, průřezům a výškám. Aby se jednotlivé stěnové bednicí jednotky i navzdory sklonům a obloukům navzájem pospojovaly, musely být vyvinuty speciální spojovací ocelové prvky.

Jako rychlé a bezpečné řešení na jednostranné přenesení zatížení slouží opěrné rámy SB. Ty odvádějí tlak betonu během betonování do spodní části stavby. V Pouštním vzdělávacím centru byly použity v kombinaci se stěnovým nosníkovým bedněním v případě výšky stěn do 3,6 m a při tlaku betonu do 30 kN/m2.

Stropy s nejrůznějšími tloušťkami a půdorysy byly bedněny pomocí stropního nosníkového bednění. Pro velkou tloušťku stropů byly použity nosníky GT 24, a to horní i spodní nosníky. Umožňují velké rozpětí při minimálním počtu prvků, které je třeba přemísťovat. Nosníky se vyznačují vysokou ohybovou pevností, která zabezpečuje minimální prohnutí.

U malých výšek nesou bednění stropní stojky PEP. Pro vyšší stropy, hlavně střešní a nad výtahovými šachtami, se nasadily podpěrné věže PD 8. Jsou odzkoušeny a splňují požadavky norem týkající se výšky do 21,3 m a zatížení do 62 kN. Podpěrné jednotky se dají předmontovat na zemi a jeřábem zvednout do požadované pozice.

Plánování v 3D CAD softwaru
Komplexní plánování bednicích jednotek bylo realizováno v 3D CAD softwaru. Vzhledem ke skutečnosti, že žádné oblouky ani sklony v Pouštním vzdělávacím centru nejsou stejné, to byla nevyhnutelnost. I v rozích budovy se setkávají stěny s rozdílnými sklony, které splývají v rohových prostorech do oblouku. Plánování 3D a vizualizace bednění jsou názorné a srozumitelné pro všechny zúčastněné, čímž se vytváří základ pro efektivní zhotovení stavby. Za účelem podpory montáže 3D bednicích jednotek na stavbě byly součástí projektové dokumentace i detailní výkresy v měřítku 1 : 5.

Plánování bednění ovlivňuje konstrukce a průběh stavby. Budova centra se vine jako tunel nahoru, v důsledku čeho se zatížení koncentruje do malého počtu míst. Velká část bednění musela zůstat až do dokončení těchto částí na svém místě v nezměněném stavu. Montáž a demontáž byly vykonány pod dohledem od prvního bednicího prvku až po poslední – obrovské množství bednicích prvků a podpěr, které bylo použito, představovalo velkou výzvu. Přitom musela být zohledněna skutečnost, že zatím co se na vrchních poschodích bednily stěny a stropy, v suterénu probíhaly interiérové práce.
Vznikla masivní, ale prosvětlená stavba s velkými kosočtvercovými otvory pro okna a velmi dobrými betonovými povrchy.

Architektonicky a technicky inovativní stavba
Pouštní vzdělávací centrum je věnováno šejkovi Zayedovi. V komplexu Al Ain Wildlife Park and Resort se nachází velký počet hotelů, prázdninových domů, restaurací a nákupních center. Tato stavba má tvar Möbiové pásky, která se harmonicky ohýbá v pouštní krajině.

Pouštní vzdělávací centrum v Al Ajnu představuje inovativní koncept budov s alternativním zásobováním energií a domácí technikou. Projekt je jedním z prvních na světě, v němž je instalováno rozsáhlé solár­ní chlazení. Také k zásobování elektrickým proudem se používá obnovitelný zdroj energie – část elektrické energie se získává z fotočlánků. Pomocí energetických simulací se dokázalo, že celková spotřeba energie tohoto centra je proti srovnatelným budovám o 40 % nižší. Cílem těchto opatření je získat arabskou známku kvality pro trvale udržitelné stavby – certifikát Estidama. Posuzování stavby vychází z amerického certifikačního systému LEED a má garantovat celistvý a pro životní prostředí šetrný způsob výstavby a provozu budovy.

TEXT: Mgr. Kristína Bobríková
FOTO: PERI

Autorka pracuje ve společnosti Peri SK.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.