Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost  Xella CZ, zavádí do prodeje významnou novinku – tvárnici P1,8-300. Jde o nejlehčí a zároveň nejlépe tepelně izolující zdicí materiál na současném trhu. Díky těmto vlastnostem, je novinka určena především pro nástavby bytových a rodinných domů a pro výplňové obvodové stěny vysokopodlažních skeletových staveb.

Realizace grafického betonu v ČR

Realizace grafického betonu v ČR

Technologie výroby tzv. grafického betonu posouvá možnosti využití pohledového betonu až do oblasti grafického ztvárnění, jak napovídá už samotný název betonu. Tato nová technologie byla vyvinuta pouze pro prefabrikovaný beton. První grafický beton byl v České republice realizován na fasádě prefabrikované haly konceptu Bashallen Impera I, a to v červenci 2008 v Hovorčovicích.

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Na území České republiky se nacházejí seizmická území pouze o malých hodnotách přirozené seizmické aktivity, která je dána hodnotou efektivního špičkového zrychlení podloží ag (v jednotkách gravitačního zrychlení). Naproti tomu technická seizmicita může leckdy představovat vážný problém. Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou.

Zdění bez malty – zdivo na PUR pěnu

Zdění bez malty – zdivo na PUR pěnu

Před třemi roky se v České republice začaly objevovat první zmínky o novém způsobu zdění. Při něm je dosud používaná malta nahrazována polyuretanovou pěnou. Protože však chyběly potřebné zkoušky a podklady, dominantní výrobci cihlářských systémů u nás se k nové technologii stavěli zdrženlivě.

Wienerberger pomůže zdarma založit stavbu

Wienerberger pomůže zdarma založit stavbu

Služba „Pomoc se založením stavby“ je určena stavebníkům rodinných domů. Společnost Wienerberger ji nabízí od počátku dubna zdarma všem, kteří se rozhodli postavit si nový dům technologií POROTHERM DRYFIX.SYSTEM. Hlavní výhodou výstavby z broušených cihel POROTHERM CB DF je metoda vůbec nejrychlejšího a přitom současně jednoduchého zdění, při němž již není potřeba zednická lžíce, malta, ani míchačka. K samotné výstavbě zde stačí pouze cihly a dóza s PUR pěnou a nanášecí pistolí. Hrubou stavbu lze na již hotové základové desce zvládnout do týdne, nyní navíc s pomocí od výrobce.

Z Bratislavy si HELUZ přivezl zlato

Z Bratislavy si HELUZ přivezl zlato

Broušené cihelné bloky Supertherm STI SB sbírají jedno ocenění na druhým. Po Stříbrné medaili od České stavební akademie z minulého měsíce za ně jejich výrobce, společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., na jubilejním 30. stavebním veletrhu Coneco  v Bratislavě získal Zlatou plaketu.

Nesmrtelná krása – lícová cihla TERCA Klinker

Nesmrtelná krása – lícová cihla TERCA Klinker

Pálené lícové cihly se na území ČR původně využívaly především u technických a průmyslových staveb. Změnu přineslo až období funkcionalismu, kdy jejich neotřelý půvab objevili nejen majitelé rodinných domů, ale i podnikatelé jako Baťa, který je nechal uplatnit při výstavbě již legendárních rodinných domů pro dělníky ve Zlíně.
Dnes již světoznámá díla architekta Gočára a dalších není třeba připomínat. Lícové cihly TERCA Klinker v stavebníci oceňují pro jejich estetickou funkci, dlouhou životnost a nulovou potřebu údržby. Fasáda z režného zdiva má i vynikající samočisticí funkci.

Stříbrná pro POROTHERM DRYFIX.SYSTEM

Stříbrná pro POROTHERM DRYFIX.SYSTEM

Zdicí technologie POROTHERM DRYFIX.SYSTEM získala další významné ocenění. V prvním ročníku soutěže Stavební výrobek  – technologie roku 2008, jejíž výsledky slavnostně vyhlásila počátkem března Česká stavební akademie Praha v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, vyhrála stříbrnou cenu. V pořadí se jedná již o druhé vyznamenání této technologie. Na podzim 2008 již obdržela prestižní cenu GRAND PRIX FOR ARCH 2008.

Zakládání konstrukcí u vysokých staveb

Zakládání konstrukcí u vysokých staveb

Vysoké budovy mají obvykle několik podzemních podlaží a značné hloubky založení, takže se u nich většinou nevyskytují problémy se splněním podmínek stability pro první skupinu mezních stavů, souvisejících s únosností základové půdy, a to ani při zohlednění seizmických účinků a nárazů větru. Hlavním problémem se stává druhá skupina mezních stavů, která souvisí se sedáním a jeho nerovnoměrnými složkami.