Seminář Vodotěsné betony uzavřel 3. ročník Beton University
Galerie(3)

Seminář Vodotěsné betony uzavřel 3. ročník Beton University

Partneři sekce:

Již třetí ročník vzdělávacího projektu Beton University, který pořádá společnost Českomoravský beton, a. s., spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery, byl zakončen posledním seminářem věnovaným problematice vodonepropustných betonů. Uskutečnil se 11. října v Plzni a vysoký počet účastníků prozrazoval, že téma semináře bylo atraktivní a aktuální.

Seminář z cyklu Moderní trendy v betonu tentokrát představil současné možnosti použití betonu (v rámci úvodní přednášky Ing. Milady Mazurové ze společnosti TBG Metrostav) a správné navrhování a provádění betonových vodonepropustných konstrukcí bez dodatečné izolace proti vodě. Ing. Robert Coufal, Ph.D., ze společnosti TBG Metrostav ve své přednášce představil možnosti testování vodonepropustnosti betonu a různé vlivy, které mohou způsobit poruchy výztuže (tzv. karbonatace, chloridy) či betonu jako takového (voda a mrazové cykly). Z toho vyplynulo, že pokud má být beton pro vodonepropustné konstrukce skutečně vodotěsný, musí splnit požadavky, mezi něž patří dobrá zpracovatelnost betonu (vysoká hutnost), nízké hydratační teplo, nízké objemové změny a vysoká pevnost v tahu za ohybu. Tyto požadavky z portfolia skupiny Českomoravský beton splňuje beton pro vodonepropustné konstrukce PERMACRETE. Je však třeba mít na paměti také to, že pro snížení rizika vzniku trhlin je nutno beton ošetřovat.

Dobře navržená vodonepropustná konstrukce je podmíněna nejen správnou volbou betonu, ale i celkovým technickým řešením a zároveň správným provedením konstrukce (vyztužení, dilatační a smršťovací spáry apod.), tj. uložením a ošetřováním betonu.

O problematice navrhování vodonepropustných systémů bez přídavné hydroizolační vrstvy, tzv. bílých van, referovali další přednášející – Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D., z Ateliéru Helika a Ing. Zdeněk Roska z firmy SIKA. Upozornili, že v případě bílých van je třeba použít správnou jakost betonu (např. vláknobeton) a optimalizovat konstrukční uspořádání, včetně volby vhodného systému těsnění spár.

Seminář rovněž přinesl informace o možnostech a způsobu sanací, pokud dojde k poruchám betonu. O své zkušenosti z praxe se podělili Ing. Petr Benhák z Metrostavu (bílé vany), Ing. Jan Šperger ze společnosti Zakládání staveb (podzemní stěny) a Ing. Pavel Kuděj z Metrostavu (VZT kanál bez izolace).

V závěrečné přednášce se Ing. Zdeněk Roska věnoval sanacím průsaků a poruch bílých van, jako jsou naříznutí pásů, nedostatečné zvibrování, perforace hřebíky, utopení pásů či ohnutí žeber.

Seminář v Plzni letošní ročník projektu Beton University uzavřel. Posluchači se na všech šesti seminářích konaných v letošním roce měli možnost dozvědět mnoho zajíma­vostí o architektonickém nebo vodotěsném betonu. Z ohlasů návštěvníků lze konstatovat, že edukační projekt je v řadách široké odborné veřejnosti velice oblíbený. Důkazem je rostoucí návštěvnost seminářů, což velice těší pořadatele Českomoravský beton a partnery. O připravovaném 4. ročníku Beton University se dočtete na str. 18.

(red)

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.