Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Vzorová aplikace samonivelačního anhydritového potěru

Vzorová aplikace samonivelačního anhydritového potěru

Vývoj v oblasti realizací podlahových konstrukcí kopíruje technologický boom ve stavebnictví. Mezi moderní, ale již zavedené technologie nahrazování betonového potěru patří aplikace samonivelačních potěrů na sádrové bázi, tzv. anhydritů.

Jedná se o hotové suché směsi různých pevnostních tříd a zrnitostí. Jsou dodávány v pytlích nebo mobilních silech, která jsou vybavena mísicím a čerpacím zařízením. Potěr je okamžitě připraven pro aplikaci bez potřeby použití dalšího strojního zařízení. Potěry se skládají ze směsi síranu vápenatého (tzv. anhydritu), minerálních plniv a dalších přísad zlepšujících samonivelační vlastnosti. Potěry jsou použitelné v tloušťce již od 30 mm!

Základní charakteristiky
Anhydritové potěry mají mimo jiné vysoký výkon lití (cca 1 500 m2/den), čímž výrazně spoří čas. Dodávka potěru v sile představuje i úsporu skladovací plochy pro materiál na staveništi. Potěry lze jednoduše a přesně realizovat i v členitých plochách bytových interiérů (obr. 1). Snadněji se s nimi pracuje, a tak lze uspořit počet pracovníků a tedy i mzdové náklady. Materiál není potřeba zhutňovat a hladit. Není nutné přidávat plastifikátory v případě vytápěných podlah. Při lití se nepoužívá přídavné strojní zařízení, jako jsou vrátky, výtahy a jeřáby. Materiál lze dopravovat až do vzdálenosti 120 m od sila a do výšky 30 m. Kompenzované smrštění umožňuje realizaci větších ploch bez nutnosti dilatačních spár a díky dobré pevnosti v tahu za ohybu také absenci výztužných sítí (kari sítí). Výsledný potěr má rovinatost – max. 2 mm/2 m délky. Pevnost v tlaku je srovnatelná s cementovými potěry. Realizace potěru je velmi rychlá: např. v rodinném domě lze první den uskutečnit pokládku izolantu, separační fólie a případných dilatací, druhý den provést vlastní lití a na třetí den je samonivelační anhydritový potěr pochozí. Výsledná plocha je připravena k pokládce finální vrstvy podlahové krytiny bez potřeby dalšího vyrov­nání. Jako povrchovou úpravu lze použít parkety, plovoucí podlahoviny, koberce, PVC, linolea nebo dlažby. Menší tloušťka potěru v porovnání s betonovým znamená menší zatížení stavební konstrukce.

Použití
Potěry lze použít pro sdružené podlahy pevně spojené s podkladem, pro potěry na oddělovací (separační) vrstvě, pro plovoucí potěry na tepelněizolační nebo zvukově­izolační vrstvě a v neposlední řadě také pro vytápěné podlahy. Tloušťka samonivelačních potěrů se navrhuje podle typu a pevnostní třídy potěru a v závislosti na provozním zatížení, u plovoucích potěrů rovněž v závislosti na stlačitelnosti a tloušťce izolač­ní vrstvy. Úprava vhodnou povlakovou hydroizolací je umožňuje použít i v koupelnách.

Jinak samozřejmě lze tyto potěry nanášet v rodinných domech a bytech, hotelových pokojích, kancelářích, nemocničních pokojích, nemocničních a hotelových chodbách, restauracích, školních třídách, čekárnách, garážích s vozidly do 2,5 t, shromažďovacích prostorách, jako jsou divadla, taneční sály, knihovny, obchodní domy, a dále v dílnách a skladech s lehkým provozem.

Referenční stavba
Během května se uskutečnila vzorová pokládka jemného samonivelačního anhydritového potěru Cemix s třídou pevnosti C20 (obchodní označení Samonivelační anhydritový potěr 20 jemný) v novostavbě rodinného domu v obci Lichnov nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm (obr. 2).


Obr. 2  Rodinný dům, v němž se potěry prováděly.

Realizaci potěru provedla společnost
I.P.R. Stavební činnost, s. r. o., Praha. Před nanášením potěru se v celém objektu položila tepelná izolace z podlahového polystyrenu a následně se na reflexní fólii namontovalo podlahové teplovodní vytápění (obr. 3). Bezprostředně před litím potěru bylo nutné provést kontrolu těsnosti vytápěcího systému, jeho natlakování a odzkoušení. Během přípravných prací byly také provedeny dilatace do dveřních otvorů a dilatace po obvodu stěn místností, jak předepisuje pracovní postup (obr. 4).


Obr. 3  Podklad s podlahovým vytápěním


Obr. 4  Zajištění potřebné dilatace

Potěr byl přivezen 4. května ráno z výrobního závodu Studénka vzdáleného 25 km od Lichnova (obr. 5). Po postavení zásobníku (obr. 6) dorazila autocisterna se zbývajícím materiálem, který byl do sila doplněn. Následně pracovníci realizační firmy napojili licí stroj na přívod vody a elektrické energie a připravili veškeré dopravní cesty (hadice) pro lití potěru (obr. 7). Lití začalo v podkroví domu a pokračovalo do přízemí objektu. Na počátku bylo nutné provést předepsaným způsobem rozlivovou zkoušku, a zkontrolovat tak správnou konzistenci potěru (obr. 8). Niveleta potěru byla průběžně kontrolována laserovým nivelačním přístrojem. Vzhledem na velikost podlahové plochy objektu – asi 300 m2 – bylo nutné během dne ještě doplnit silo materiálem z další autocisterny.


Obr. 5  Závod Studénka – nakládka materiálu


Obr. 6  Umístění sila na stavbě


Obr. 7  Licí stroj


Obr. 8  Rozlivová zkouška správné konzistence potěru

Na lití se podíleli tři pracovníci. První obsluhoval stroj pod silem, další prováděl homogenizaci potěru pomocí pěchovací tyče a poslední kontroloval výšku potěru nivelačním přístrojem (obr. 9). Realizace trvala od 9 do 16 hodin a během akce se spotřebovalo 36 tun potěru. Na průběh lití dohlížel i aplikační technik výrobce potěrů; pořizovala se fotodokumentace a záběry pro instruktážní video. Během dne vládlo poměrně chladné a deštivé počasí, což však realizaci potěru neovlivnilo, naopak v interiéru domu panovaly podmínky vhodné pro práci s potěrem a jeho následné zrání.


Obr. 9  Lití potěru


Obr. 10  Výsledný potěr připravený pro instalaci dalších vrstev podlahy

Po dokončení potěru (obr. 10) byla finální nášlapná vrstva realizována v podobě keramické dlažby. Pro finální úpravy interiérů domu byly zvoleny sádrové omítky Cemix. Jejich realizace však proběhla již před aplikací anhydritového potěru.

Text: Ing. Martin Bureš
Foto: Archiv společnosti Cemix

Autor je produkt manager společnosti LB Cemix.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře